Liv Laveyne
Liv Laveyne Liv Laveyne

Minister van Cultuur Bert Anciaux (SP.A) heeft de projectsubsidies voor de kunstensector 2009 bekendgemaakt. Opvallend: bij het theater blijkt de grootste slokop het nog maar pasopgerichte maar fel omstreden Publiekstoneel, dat 165.000 euro krijgt.

Het Publiekstoneel, een initiatief van Music Hallproducent Geert Allaert en artistiek leider Dirk Tanghe dat repertoiretheater wil brengen voor een breed publiek, blijft ter discussie staan.

Minister Anciaux heeft er de afgelopen maanden geen twijfel over laten bestaan dat de financiële middelen voor theater beperkt zouden zijn. Dat blijkt ook uit de projectsubsidies, die verminderd zijn van 840.000 euro vorig jaar naar 695.000 euro dit jaar. Daardoor vallen drie positief geadviseerde projecten – Pa-lindroom, Sensorama en Dwama – uit de boot.

Anciaux geeft echter wel een uitzonderlijke impulssubsidie van 165.000 euro aan het Publiekstoneel. Geld dat niet uit het Kunstendecreet komt maar wel uit de participatiemiddelen. Stricto sensu is Anciaux dan ook niet afgeweken van het negatieve advies van de theatercommissie, die in het vage aanvraagdossier te weinig garanties ziet voor het welslagen van dit initiatief. ‘Het is duidelijk dat de minister het Publiekstoneel absoluut een kans wil geven of dat de politieke druk om dit initiatief te honoreren enorm is’, stelt Patrick Allegaert, voorzitter van de theatercommissie.

Het Publiekstoneel zit al langer midden in een verhit debat over de vraag naar meer repertoiretoneel in Vlaanderen. Met de toekenning van deze projectsubsidie gaat Anciaux naar eigen zeggen in op de recente parlementaire resolutie aangaande het stimuleren van het repertoire in het Vlaamse theaterlandschap.

Volgens volksvertegenwoordiger Bart Caron (ex-Vl.Pro en nu onafhankelijk) is de begripsverwarring tussen repertoiretoneel en toegankelijk theater momenteel totaal. ‘De discussie over de subsidiëring van het Publiekstoneel heeft niks te maken met de discussie over repertoiretoneel. Waar het wel om draait, is om het brengen van toegankelijk theater voor een breed publiek. De overheid moet ervoor zorgen dat er een zo breed mogelijk palet is en waar nodig overheidssteun geven. Ze doet dat ook voor de Vlaamse film. Dus waarom dan niet voor toegankelijk theater? Het enige ware argument is dat Dirk Tanghe een goed regisseur is die theater maakt voor een publiek dat nu niet bediend wordt door de andere gesubsidieerde gezelschappen.’

Met de 165.000 euro projectsubsidie (van de gevraagde 1,9 miljoen euro!) wil het Publiekstoneel dit jaar drie projecten realiseren. Daarnaast diende het theater ook een aanvraag in tot structurele subsidie vanaf 2010. Of minister Anciaux met zijn beslissing om het Publieks-toneel een projectsubsidie toe te kennen een voorzet geeft naar die structurele erkenning, is voorlopig nog koffiedik kijken.

Het eerste project van het Publiekstoneel, de voorstelling Zaterdag zondag maandag in een regie van Dirk Tanghe, ging vorige donderdag in première in Gent. De reacties in de pers gingen van lauw tot uiterst negatief.

EEN OVERZICHT VAN DE PROJECTSUBSIDIES THEATER OP WWW.VTI.BE; ‘ZATERDAG ZONDAG MAANDAG’, NOG TE ZIEN OP 13 EN 14 FEBRUARI IN STADSSCHOUWBURG, ANTWERPEN. WWW.MUSICHALL.BE

Liv Laveyne

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content