Schulden Nederlandse studenten blijven oplopen

© Robin Van Lonkhuijsen / Belga Image

Ruim 93.000 Nederlandse afgestudeerden konden vorig jaar hun studieschulden niet aflossen. En er staat de studenten nog zwaar weer te wachten.

In Nederland is het al jaren heel normaal dat studenten een lening aangaan om hun studies te betalen. De bevoegde overheidsinstantie Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) liet afgelopen week weten dat het aantal studenten met studieschulden steeds groter wordt. De gemiddelde schuld bedraagt nu al 15.000 euro, en het aantal afgestudeerden dat problemen krijgt om die schuld af te lossen, nam de afgelopen 5 jaar met 76 procent toe, tot 93.000 vorig jaar.

‘De oorzaak daarvan is de moeilijke economische tijd’, zegt Tea Jonkman van DUO. ‘De afgestudeerden raken minder gemakkelijk aan goede banen.’ En er staat de Nederlandse studenten nog zwaar weer te wachten. ‘Vandaag krijgen ze een prestatiebeurs van de overheid. Daarnaast kunnen ze bijlenen van de overheid om hun studies te financieren. De basisbeurs wordt een gift als ze een diploma halen, zo niet moeten ze hun beurs terugbetalen. Hun lening beginnen ze af te lossen als ze een job hebben. Ze krijgen daarvoor 15 jaar de tijd.’ Vanaf september 2015 gaan de basisbeurzen echter op de schop. Het Centraal Planbureau verwacht dat studenten nog meer zullen moeten lenen, en schat dat de gemiddelde studieschuld nog eens met minstens 6000 euro zal stijgen.

Het protest van de studenten blijft voorlopig beperkt. Professor Luc Soete, de Belgische rector van de universiteit van Maastricht, begrijpt dat het nieuwe systeem hun zorgen baart, maar noemt het toch een goed plan. ‘Studenten uit gezinnen met lage inkomens kunnen nog altijd een aanvullende beurs krijgen. En wie leent, zal 35 jaar de tijd krijgen om dat geld terug te betalen. Dan kun je niet zeggen dat de studieschulden een zwaar gewicht op het leven van de student leggen. In verhouding tot de verwachte inkomensstroom is dat heel beperkt.’

Tegenstanders van het systeem vrezen voor een bubbel van studieschulden die, net als in de VS, onbetaalbaar kan worden. ‘Ik geloof dat echt niet’, zegt Soete. ‘In de VS is sprake van een scheefgetrokken situatie, waarbij vooral bij lange studies zoals geneeskunde de studieschulden enorme proporties aannemen. In Nederland gaat het om een gelimiteerd en zelfs sociaal systeem.’ Volgens Soete kan Vlaanderen zelfs leren van het nieuwe leenstelsel. ‘Er zit een visie achter. Wij willen af van het onrechtvaardige systeem waarbij iedereen meebetaalt aan de studie van mensen die later veel meer zullen verdienen dan de anderen. Wat men recupereert door de beurzen af te schaffen, zal terugstromen naar het onderwijs zodat de kwaliteit omhoog gaat. Je moet de studiefinanciering niet hervormen om het gat in de begroting te dichten, zoals men in Vlaanderen overweegt. Wel om het onderwijs beter te maken.’

Thomas Verbeke

De gemiddelde studieschuld bedraagt nu al 15.000 euro en zal met nog eens 6000 euro toenemen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content