ANDRE MONTEYNE

Gewezen Brussels raadslid André Monteyne (VLD) wil het cordon sanitaire rond het Blok doorbreken om de liberale meerderheid in Vlaanderen aan zet te brengen. Monteyne is kandidaat-partijvoorzitter.

“Er is in Vlaanderen sociaal-ekonomisch een liberale meerderheid. Ook binnen de CVP is de helft liberaal gezind, dus meer voor de vrije markt dan voor de staatsekonomie die de PS nog voorstaat. Maar de VLD komt nooit aan de bak omdat de PS incontournable is in Wallonië. De PS legt als minderheid de wet op aan de Vlaamse meerderheid van dit land.

Meneer Verhofstadt heeft geprobeerd om de macht van de socialisten te breken met een liberale meerderheid in het hele land, maar dat zal nooit lukken. Dus moeten we er voor zorgen dat de VLD in Vlaanderen incontournable is. Dan kunnen wij eventueel ons beleid aan de federatie opleggen. Daarom mogen wij ons niet door taboes laten binden. Dat cordon sanitaire rond het Blok is een machiavellistische zet van de SP om een alternatieve meerderheid onmogelijk te maken. Overigens zeg ik dat de VLD niet alleen met het Vlaams Blok, maar ook met de VU moet praten.

Waarom zou ik moeite met het Blok hebben ? Omdat het een ondemokratische partij is ? Dat is praat van de andere partijen. Dat zeiden ze van de VU vroeger ook. Als je het Blok bij besprekingen en het beleid betrekt, dan past het zich wel aan. In Italië hebben de Lega Nord en de neo-fascisten van de MSI zich ook aangepast na het samengaan met Silvio Berlusconi. Nu zijn ze fashionable. Er is toch een groot verschil tussen wat partijen zeggen en wat ze doen ? Laten we zien wat het Blok zou doen. Ze zullen ook wel kompromissen sluiten.

Wij moeten het 70-puntenprogramma over de migranten niet overnemen maar op sociaal-ekonomisch vlak sluiten wij perfekt bij elkaar aan. Zij zijn zeer liberaal en tegen de bureaukratie, als ik me niet vergis. Het Blok is een partij als een andere en door de mensen verkozen. Ik vertolk het standpunt van vele liberalen die het niet durven zeggen, omwille van jullie, de pers en het establishment. Want dan word je verketterd. Iedereen moet hetzelfde denken. Welnu, de VLD zal ofwel in de opposite blijven ofwel onder het juk van SP en CVP lopen. Ik geef de sleutel om de vicieuze cirkel te doorbreken. “

PATRICK DEWAEL

De VLD werkt nooit samen met het Vlaams Blok. Dat staat zo in de beginselverklaring en dat blijft zo. Dat zegt Patrick Dewael, fraktieleider in de kamer. Dewael is kandidaat-voorzitter.

“Ik verwijs zoals de woordvoerder van de VLD naar de beginselverklaring van onze partij. Daarin staat dat de VLD geen samenwerking, onder welke vorm ook, aangaat met partijen of groeperingen die doelstellingen nastreven, strijdig met het Europees verdrag van de rechten van de mens. Als Monteyne beweert dat hij de stem is van mensen binnen de partij die hun mening niet meer durven te verkondigen, dan weet ik niet over wie hij het heeft. Heeft hij het dan wel over VLD’ers, want ik ontmoet de mensen over wie Monteyne praat, niet op vergaderingen of kongressen van de VLD.

Iets anders is mijn standpunt over het Vlaams Blok dat ik al een paar jaar geleden verkondigde. Ik geloof niet dat we het Blok effektief bestrijden door het monddood te maken in het parlement of elders. In een demokratie moet iedereen zijn standpunt kunnen vertolken. Een tijdje zag het ernaar uit dat sommige politieke partijen nogal gecrispeerd bleven reageren. Ik geloof daar niet in. Het is belangrijk dat de burgers weten wat het 70-puntenprogramma van het Blok is. Veel mensen worden daardoor afgeschrikt. Dat betekent dus helemaal niet dat ik op enige manier bereid zou zijn met het Blok samen te werken.

Ook aan de teorie van Monteyne dat de VLD door samenwerking met het Blok incontournable zou worden, hecht ik geen geloof. Ik blijf op het standpunt van de VLD-kiescampagne. Als de mensen het beleid willen omgooien, moeten ze de grootste oppositiepartij, de VLD, steunen. Het is nu al moeilijk genoeg met de versnippering, met de VU en het Blok. Neen, kartels zijn nooit goed, en uiteraard geldt dat zeker voor kartels met het Blok.

Het past in de strategie van het Blok om geruchten te verspreiden dat het gesprekken voert met mensen van andere partijen, met name de CVP en de VLD. Het Blok hoopt zo respektabiliteit af te dwingen want het wil per se aan tafel zitten, het wil mee kunnen praten. Dat Monteyne daarin meespeelt, zullen wij maar zomerzotheid noemen. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content