Roderik De Turck

© National

Roderik De Turck (29) werkte als parlementair medewerker in het Europese Parlement. Trilogen voorbereiden en opvolgen was een belangrijk deel van zijn job.

De triloog is een belangrijke, maar onbekende vergadering in de Europese Unie (EU). Met drie gesprekspartners wellicht?

Roderik De Turck: Klopt, het is een informele onderhandeling tussen de drie belangrijkste instituten in de Europese Unie, namelijk de Commissie, de Raad van de EU en het Parlement. Anders dan bijvoorbeeld de nationale politiek heeft de EU geen formele regering. Een groot deel van het Europese machtsspel verschuift daardoor naar deze onderhandelingen tussen de machtige ambtenaren van de Commissie, de regeringsleiders in de Raad en de Europese volksvertegenwoordigers.

Hoe werkt een triloog?

De Turck: Een triloog is een zoektocht naar een compromis voor een nieuwe wettekst, waarover daarna gestemd moet worden in de Raad en het Parlement. Elke triloog verloopt anders en zonder duidelijke regels. Over elk artikel of elk woord – de definitie van gender bijvoorbeeld – wordt er gediscussiëerd. In de Europese politiek is er geen vaste meerderheid, dus krijgt elk dossier een andere coalitie. Trilogen vinden ook achter gesloten deuren plaats. Ze kunnen uitmonden in tactische marathonvergaderingen, of net heel snel tot resultaten leiden.

Dat klinkt niet bepaald transparant.

De Turck: Inderdaad, het is het achterkamertje van de Europese politiek. Ondanks de grote impact die Europese wetten hebben op burgers, is de triloog – en bij uitbreiding de hele Europese politiek – helaas haast afwezig in het publieke debat. Stel dat de EU blundert, hoe kun je als kiezer kwaad zijn als je niet eens weet wie een beslissing genomen heeft of wie ze moet nemen? Een ontransparante vergadering als de triloog bemoeilijkt die zaak.

Afschaffen dan maar?

De Turck: Nee, want trilogen wérken wel, kijk maar naar de successen die Europa al heeft geboekt. Burgers eisen terecht transparantie van hun overheid, maar stel dat je de trilogen zou livestreamen, dan gaan politici elkaar toch spreken buiten die vergadering om. Het besloten karakter zorgt ervoor dat de zaken vooruitgaan. Ik zie meer heil in een beter publiek debat – inclusief meer en betere journalistiek over de EU – om de Europese politiek democratischer te maken.

DOOR BRECHT CASTEL

Hoe een triloog concreet verloopt, verneemt u in de podcast Jong Talent op Knack.be of in uw favoriete podcastapp.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content