Formateur Luc Van den Brande (CVP) bereikt een akkoord tussen CVP en SP om een nieuwe Vlaamse regering te vormen. De partijkongressen keuren dat goed.

De koalitie heeft in het Vlaamse parlement de meest krap mogelijke meerderheid : 63 op 124 zetels.

Bij de eerste zitting van de rechtstreeks verkozen parlementsleden vechten Volksunie en Vlaams Blok de geloofsbrieven aan van Christian Van Eyken (FDF), de burgemeester van Linkebeek die op de lijst Union des Francophones gekozen werd.

Norbert De Batselier (SP) wordt op het einde van de zitting tot voorzitter gekozen.

Eerder sloten CVP en SP een akkoord over het Mestaktieplan (Map). Dat gaat in op 1 januari 1996 en houdt grotendeels vast aan de normen die voormalig minister De Batselier had vastgelegd en waartegen groot verzet kwam van de boeren en de CVP-fraktie. Maar de definitieve eindnormen worden, na een evaluatie, pas vastgelegd in 1998. Ze worden dan van kracht op 1 oktober 2002.

Voorts stelt de Vlaamse regering de werkgelegenheid prioritair. Ze wil ijveren voor betere vorming en onderwijs, wil dat de Vlaamse begroting tegen 1998 geen tekort meer vertoont en dat er geen nieuwe belastingen komen, eventueel wel nieuwe heffingen. De regering wil meer decentralizatie naar de gemeenten toe en zal zelf werk maken van stadsvernieuwing, ook een kernpunt van het federale regeerprogramma. Gezondheidszorg en kinderbijslag moeten regionale bevoegdheden worden.

De Vlaamse regering bestaat uit (onder voorbehoud van een late wijziging op maandagavond) : Luc Van den Brande (CVP, minister-president, Buitenlandse Aangelegenheden, Wetenschapsbeleid, Staatshervorming), Luc Martens (CVP, Welzijn en Kultuur), Theo Kelchtermans (CVP, Leefmilieu en Landinrichting), Eric Van Rompuy (CVP, Ekonomie en Media), Wivina Demeester (CVP, Begroting en Gezondheid), Luc Van den Bossche (SP, vice-premier, Onderwijs), Leo Peeters (SP, Binnenlandse Zaken en Grootstedelijk Beleid) en Eddy Baldewijns (SP, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken). De verplichte Brusselse minister in de Vlaamse regering wordt An Van Asbroeck (SP, zonder stemrecht).

Ondertussen stemmen de kongressen van de PS in Gembloux en de PSC in Namen in met het bereikte akkoord om samen de Waalse gewest- en de Franstalige gemeenschapsregering te vormen. De samenstelling van die regeringen is bij het ter perse gaan nog niet bekend.

De Waalse gewestregering wordt geleid door Robert Collignon (PS), de Franse gemeenschapsregering door Laurette Onkelinx (PS). Guy spitaels (PS) wordt voorzitter van het Waalse parlement.

De Brusselse regering, gevormd door PS, PRL-FDF, CVP, SP en VU, maakt van stadvsernieuwing en gezonde financiën haar prioriteiten. Alle partners willen bovendien dat de taalwetgeving strikt wordt toegepast, ook in OCMW-ziekenhuizen waar op dat gebied problemen bestaan. De volledige samenstelling van de Brusselse regering wordt donderdag bekend gemaakt. Charles Picqué (PS) blijft minister-president. Van Vlaamse kant worden Jos Chabert (CVP) en Rufin Grijp (SP) minister, en Vic Anciaux (VU) staatssekretaris.

De Duitstalige gemeenschapsregering, gevormd door CSP en SP, bestaat uit : minister-president Joseph Maraite (CSP), Winfred Schröder (CSP) en Karl-Heinz Lambertz (SP).

(zie ook p. 12.)

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content