JA

‘Uit alle onderzoeken blijkt dat het vertrouwen in de politiek en de overheid schrikbarend laag ligt. Wanneer ik zie dat sommigen van mijn collega’s zich op kosten van een privé-bedrijf laten “vertimmeren”, of voor een overlevingsprogramma hun parlementaire werk een maand in de steek laten, dan begrijp ik waarom. Ze schaden de geloofwaardigheid van de politiek. Normaliter wordt een kandidaat verkozen om zijn werk te doen in het parlement, niet om op een exotische trektocht te gaan.

Graag had ik dat de politici zelf daarover een gedragscode opstelden, zoals eerder voor het dienstbetoon, maar blijkbaar bestaat daar geen politieke meerderheid voor. Als democraat leg ik me daarbij neer, maar ik mag wel zeggen dat ik het niet goed vind dat politici te pas en te onpas opdraven in pure entertainmentprogramma’s. Voor alle duidelijkheid: ik kan en wil dat niet opleggen, ik adviseer de omroepen alleen daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Ironisch genoeg zijn de politici die graag fulmineren tegen de zogenaamde antipolitiek, dezelfden die de antipolitiek met hun gedrag voeden. Ik kom vaak genoeg kritische en mondige burgers tegen die teleurgesteld zijn omdat de politici zo weinig hun werk doen. Populariteit verwerven lijkt het enige dat de politieke klasse bezighoudt. Nochtans moet je geen onnozele kuren uithalen om kiezers te overtuigen. Ik had in West-Vlaanderen evenveel stemmen als Vincent Van Quickenborne (VLD) en Jean-Marie Dedecker (VLD) samen. Dat is meteen een antwoord voor hen die beweren dat ik dit uit jaloezie of frustratie voorstel.Het is ook een kwestie van eerlijkheid. Tegen een collega-politicus die op voorhand zegt dat hij er wel eens een maand of meer tussenuit knijpt, wil ik in volle verkiezingsstrijd nog wel eens een debat voeren. Maar die moed heb ik bij mijn confraters nog niet gezien.’

NEE

‘Ik begrijp de oorsprong van zijn houding en de bedoelingen van Geert Bourgeois zullen wel eerbaar zijn. Maar als je regels oplegt, is de eerste vereiste helderheid in de concepten, en daar slaat Bourgeois de bal meters mis. Wat bedoelt hij precies met entertainmentprogramma’s? Van een rigoureus jurist als Geert Bourgeois had ik beter verwacht dan zo’n flou begrip als “entertainment”. Wat doe je met programma’s zoals Recht van Antwoord? Is dat entertainment? Stel dat ik daar als politicus mijn mening wil geven, wat me in sommige gevallen een zinvolle daad lijkt, ga ik dan aan mijnheer Bourgeois toestemming moeten vragen? Wat is er overigens zo schandelijk aan om aan die programma’s mee te werken?

En wie zal de scheidsrechter zijn tussen ernst en gekheid? Gaat de minister een jury instellen die bepaalt wat kan en wat niet? De enige rechter om te bepalen of wat politici doen, zinvol is of niet, is de kiezer. Laat iedere politicus daarover zijn eigen beslissingen nemen en zelf zien hoever hij kan gaan. Ik zou bijvoorbeeld nooit op een mechanische stier kruipen. Maar doet dat iets af aan de waardering voor Jean-Luc Dehaene? Is Dehaene soms geen ernstig politicus? Ik dacht dat ik een regelneef was. Bourgeois vindt zijn collega’s zelfs te onvolwassen om hun eigen beslissingen te nemen.

Bourgeois ziet ook de inconsequentie van zijn houding niet. Hij wil de lijststem afschaffen. Dan ga je automatisch voor de mannetjes en de vrouwtjes, en niet voor het grotere politieke project. Goed, maar wees dan ook niet verbaasd dat er BV’s in de politiek komen. Trouwens, waarom trekt zijn partij met een busje vol miljoenen naar de scheepslift van Strépy? Om met die stunt op televisie te komen, neem ik aan. Maar Margriet Hermans zou niet in de Story mogen?’

Opgetekend door Jef Van Baelen

‘Sommige politici voeden de antipolitiek met hun gedrag.’

‘De enige die kan bepalen wat zinvol is of niet, is de kiezer.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content