De SP voerde het voorbije weekend een dubbelnummer op : een deontologisch en tegelijk ook een ideologisch kongres.

EENS DE NIEUWE erekode goedgekeurd, een uitvloeisel van de Agusta-affaire, lichtte de voorzitter van de Vlaamse Raad, Norbert De Batselier (SP), in Blankenberge het verruimingsprojekt toe dat hij samen met de vroegere VU-coryfee Maurits Coppieters inkarneert. Zit de SP al in eenentwintigste eeuw, zoals het kongresmotto beweerde ? Niet helemaal, geeft Steve Stevaert, burgemeester van Hasselt en kongresvoorzitter toe.

– STEVE STEVAERT : Volgens mijn agenda nog net niet, maar ten overstaan van andere partijen zitten we een eind vooruit. Wij hebben de SP fundamenteel hervormd en al beweren sommigen dat iets als een deontologische kode de evidentie zelve zou zijn, dan blijft het nog goed die evidentie even op papier te zetten. Belangrijker was de oproep die Norbert De Batselier deed, die stuurt de partij de eenentwintigste eeuw in.

– De Batselier pleit voor meer duidelijkheid in de politiek. Maar zijn oproep lijkt zelf vrij onduidelijk. Is dit een Operatie Doorbraak Bis ?

– STEVAERT : Het is juist géén Operatie Doorbraak Bis. Punt is dat je geen vaste lijnen kan of mag uitzetten. Wij hebben de waarheid niet alleen in pacht en moeten niet gaan uitleggen hoe die nieuwe partij noem ze links, progressief of radikaal er dient uit te zien. Anderen moeten mee de inhoud bepalen. Als het gaat om politieke vernieuwing, wordt er altijd verwezen naar de VLD. Inhoudelijk heb ik niks dan kritiek op de liberale operatie, maar die had tenminste de verdienste één en ander open te breken. Wat is het verschil tussen VLD en SP ? Bij de VLD draaide het louter om voorzitter Guy Verhofstadt ; hij wou als premier naar het paleis schrijden en in de Wetstraat 16 resideren. Van Louis Tobback kan je heel veel zeggen, maar hij wil hooguit door Leuven schrijden en resideren boven zijn tattoo-bar. Bij ons gaat het over ideeën, niet over mensen. Als ik even in het mij vertrouwde milieu-idioom mag blijven : Verhofstadt plantte een boom voor zichzelf, wij willen geen boompjes planten, maar een kompleet nieuwe pioniersvegetatie.

– De reakties op die oproep bleven tot nog toe lauw en CVP of Agalev lachen het idee weg.

– STEVAERT : Alleen het tegendeel zou zeer merkwaardig, zelfs zeer beangstigend zijn. Ze zeggen hardop nee, maar bezinnen zich in stilte. En iedereen mag gerust zijn : de SP zoekt niet naar dikke legumen of politieke vluchtelingen uit andere partijen, die vaak vermomde ekonomische vluchtelingen blijken te zijn. Misschien zie ik het iets anders dan de rest van mijn partij, maar het gaat mij vooral om diegenen die nu niet klassiek politiek aktief zijn. Hoeveel mensen werken er niet in bewegingen rond de Derde of Vierde Wereld, milieu, enzovoort ? Vraag hen kom in de politiek en ze bekijken u alsof ge een aanslag op hen pleegt. Politiek vinden ze vies, terwijl ze zelf in wezen aan politiek doen, de politiek zelfs van de toekomst.

– Sociaal dienstbetoon mag volgens de nieuwe SP-kode, maar moet korrekt blijven. Wat betekent dat ?

– STEVAERT : Voor de meeste mandatarissen : gewoon voortdoen wat ze vroeger al deden. Voor anderen : dat we moeten afstappen van die magic van het dienstbetoon dat ons uniek maakt in de hele wereld.

– SP-verkozenen moeten nu een lijst met hun mandaten indienen. Blijft dat niet vrijblijvend zonder kumuulverbod ?

– STEVAERT : Moest het zo vrijblijvend zijn, dan zouden sommigen zich daar heel wat minder zorgen om maken. Openbaarheid van bestuur is gewoon openbaarheid van informatie. Kumuul vormt nog een diskussie apart, maar laat afdelingen maar eens weten wat hun mensen doen.

– Ze moeten ook weten wie in gerechtelijke procedures verzeild geraakt ?

– STEVAERT : Daar komt dus een speciale kommissie voor, maar het wordt geen heksenjacht. Volgens de media gingen we er iedereen uitzetten die met het gerecht in aanraking kwam. Goed, de basistekst werd bijgestuurd, maar in die termen is er nooit gepraat. Wat is dat, een “gerechtelijke procedure” ? Neem dat een mandataris problemen krijgt omdat hij in een stakingspiket zat. Misschien moeten we die man of vrouw bij de volgende verkiezingen daarom juist een plaatsje naar voren schuiven. De SP vraagt nu : meldt wanneer je in een procedure betrokken raakt. Weten waar iedereen aan toe is, betekent zowel voor de partij als voor de betrokkene een stap vooruit.

– Dit kongres kwam er naar aanleiding van de Agusta-affaire. Dat was geen zaak van de modale mandataris, wel van de partijtop. Ironisch genoeg krijgt die top nu meer macht. Alle macht aan de voorzitter, beweren de jong-socialisten.

– STEVAERT : Tobback had dit kongres echt niet nodig om baas te kunnen spelen. Wat in het weekend gebeurde, dient niet Louis Tobback, maar wel de partij en haar toekomstige voorzitters die misschien niet op hetzelfde verkiezingskrediet als Tobback kunnen rekenen. Oké, de voorzitter en het partijbureau krijgen meer macht, maar dat is prima, want dan dragen zij ook de verantwoordelijkheid. Centralizeren ? Decentralizeren ? Voor mij geen probleem, als de zaken maar duidelijk liggen. Vroeger konden de bureauleden fulmineren tegen die stouteriken in de federaties. Dat is gedaan. Ze kunnen nu hooguit tegen zichzelf fulmineren.

J.G.

Het SP-kongres in Blankenberge : “Tobback wil hooguit resideren boven zijn tattoo-bar. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content