De senaatscommissie Financiën keurt het wetsvoorstel-Picanol goed.

De VLD-senator Patrik Vankrunkelsven kan straks een pluim op zijn hoed steken. Hij wint het van ’s lands absolute haute-financeman Maurice Lippens. De senaatscommissie van Financiën keurde immers zijn wetsvoorstel goed dat beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven verplicht het bezoldigingspakket van hun bestuur en topmanagement openbaar te maken.

Er bestaat geen twijfel over dat de voltallige senaat het voorstel goedkeurt en daarna ook de Kamer. Vankrunkels- ven had dan ook een machtige bondgenoot. Niemand minder dan eerste minister Guy Verhofstadt (VLD) riep het parlement op snel het voorstel van Vankrunkelsven te aanvaarden. De regering was immers in een gênante positie geraakt door haar getalm over de openbaarheid van loonzaken in grote bedrijven, nadat de intussen ex-topman Jan Coene het in de Ieperse weefgetouwengroep Picanol met zijn inkomen wat té bruin had gebakken. Om begrijpelijke redenen kreeg het wetsvoorstel van de VLD-senator de bijnaam Picanol-wet.

De politieke wereld had geen oor voor Maurice Lippens, de voorzitter van de financiële dienstengroep Fortis, die de commissie voorzit die werkt aan een nieuwe code voor deugdelijk bestuur. Een onderdeel daarvan is de openbaarheid van de topbezoldigingen, die in de buurlanden al lang geregeld is en waarop Europa blijft aandringen. De commissie zou tegen het einde van het jaar klaar zijn, maar het parlement is haar nu voor. Lippens’ oproep om niet overhaast te werk te gaan maakte geen indruk meer. Zijn codewerk sleept al lang aan en uiteindelijk zal de commissie Deugdelijk Bestuur geen verplichtingen opleggen maar slechts aanbevelingen formuleren.

Luidens het wetsvoorstel-Picanol zullen beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven het bezoldigingspakket moeten publiceren van hun bestuurders, van de leden van het directiecomité, van de chief executive officer en, in sommige gevallen van de drie hoogst betaalde managers. Deze hoge omes en hun topkaderleden moeten ook meedelen wanneer zij aandelen van hun bedrijf kopen of verkopen.

De senaatscommissie keurde het wetsvoorstel eenparig goed, maar de Franstalige liberalen onthielden zich. Die openbaarheid van loonzaken ligt hen niet helemaal, want privé-zaken worden openbaar gemaakt. Zij doen een handige tegenzet: ook de bezoldigingen van de leiders van de vakbonden en van de ziekenfondsen moeten openbaar worden gemaakt. Patrik Vankrunkelsven heeft daar geen bezwaar tegen. Maar die eis kan niet via de vennootschapswet worden ingewilligd. Daar zal dus een speciale regeling voor moeten komen.

Guido Despiegelaere

De Franstalige liberalen onthielden zich: openbaarheid van loonzaken ligt hen niet echt.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content