Karl van den Broeck
Karl van den Broeck Karl van den Broeck is hoofdredacteur van nieuwswebsite Apache.

Het leger krijgt een nieuwe baas. De chef Defensie wordt Charles-Henri Delcour. Het is maar de vraag of minister van Landsverde-diging Pieter De Crem (CD&V) daar blij mee moet zijn.

‘Wat de nieuwe chef Defensie betreft, hoeft u zich geen zorgen te maken: die wordt vóór eind dit jaar nog aangesteld.’ Dat zei minister van Landsverdediging Pieter De Crem vorig jaar in een kerstinterview met Knack. Uiteindelijk heeft het twee en een halve maand langer geduurd vooraleer de regering de gordiaanse knoop van de opvolging van August Van Daele had doorgehakt.

Er waren twee zekerheden over de nieuwe chef-staf: het moest een Franstalige zijn en iemand uit de landcomponent (de vroegere landmacht). Van Daele (luchtmacht) en zijn voorganger Willy Herteleer (marine) waren immers Vlamingen. Moeilijker was het politieke meningsverschil tussen Pieter De Crem en de PS, de partij van diens voorganger André Flahaut. Tijdens de paarse bestuursperiode groeide De Crem uit tot de Nemesis van Flahaut. Als oppositieleider hakte hij voortdurend keihard in op diens beleid. Bij zijn aantreden verklaarde hij dan ook dat hij het roer zou omgooien. Het leger zou niet langer een EHBO-eenheid zijn, maar weer echt gaan vechten zoals het hoort. De omstreden inzet van F-16’s in Afghanistan is daarvan het eerste tastbare voorbeeld.

Voor de opvolging van Van Daele had de PS luitenant-generaal Frédéric Van Dingenen naar voren geschoven. De Crem reed dan weer voor Jean-Marie Jockin, die onder Flahaut was weggepromoveerd. Luitenant-generaal Delcour werd al in 2007 getipt, vooral door de legertop zelf. Hij wordt door vriend en vijand geprezen als een onkreukbaar officier. Voor De Crem was het belangrijk dat Delcour geen Flahautgetrouwe was. Hij werkte destijds als opperbevelhebber van het Eurocorps in Straatsburg, weg van het gekonkel in de Wetstraat. Daarna voerde hij even het commando over de ISAF-missie in Afghanistan; nog zo’n stokpaardje van De Crem. Op dit moment is hij actief als militair vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Vooral zijn Europese imago was voor De Crems tegenstanders een pluspunt. De Crem is een overtuigd atlanticus. Delcour heeft uitgesproken meningen over de trans-Atlantische samenwerking, maar daarbij staat de Europese dimensie steevast centraal. Welke politieke kleur Delcour heeft, is volgens intimi onduidelijk. Feit is dat hij – tot zijn grote woede – een MR-etiket kreeg opgekleefd. Ook dat maakte van hem de ‘derde hond’ die uiteindelijk met het begeerde been kon gaan lopen. Zo hoeft noch CD&V, noch de PS gezichtsverlies te lijden.

Gespierd

Delcour is een ’tankist’. Hij leidde vroeger de pantsertroepen in Leopoldsburg en Spich. Mensen die hem kennen, loven hem voor zijn doortastendheid. Hij zou een voorstander zijn van een gespierd leger dat zich niet alleen met humanitaire missies bezighoudt maar ook zijn corebusiness – vechten – moet kunnen vervullen. ‘Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Delcour zou toestaan dat soldaten in den vreemde gaan vechten zonder een stevig mandaat en zonder de nodige uitrusting om zich te verdedigen’, zegt een intimus.

Vrijdag stelde De Crem zijn nieuwe chef voor aan de pers. Delcour toonde zich bereid om de legerhervorming af te ronden. Dit jaar moet het aantal manschappen teruggebracht worden tot 37.725. Om de operationaliteit van het leger op peil te houden, moet Delcour de vrijwillige legerdienst invoeren. Voor minister De Crem is dat een erezaak. Hij werkte het voorstel jaren geleden al uit toen hij nog kabinets-medewerker was van de legendarische Leo Delcroix.

Het valt te verwachten dat Delcour zich bij die invoering niet aan avonturen zal wagen. Het plan van De Crem is immers erg omstreden. In het systeem dat hij voorstaat, kunnen werklozen die vrijwillige legerdienst vervullen al na vier maanden ingezet worden bij militaire operaties in het buitenland. Dat zou een primeur zijn. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft België altijd volbloed beroepsmilitairen ingezet in militaire operaties. Dienstplichtigen bleven op het thuisfront.

Delcour zei niet veel op zijn persvoorstelling, maar één zinnetje was veelbetekenend: ‘De lat voor deelname aan militaire operaties mag niet omlaag’, zei hij. Een goed verstaander…

KARL VAN DEN BROECK

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content