JOHAN VANDE LANOTTE

Belgische Gia-leden die veroordeeld worden voor terrorisme kunnen hun nationaliteit verliezen. Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) stelt dat een staat zich mag verdedigen.

“Snel verlenen van de nationaliteit is een goede zaak, maar het houdt ook risico’s in. De kans bestaat dat buitenlandse groepen genaturalizeerde Belgen gebruiken om aktiviteiten te plannen die tegen onze staat zijn gericht.

Ik wil zulke groepen elke groep van gelijk welk land een duidelijk signaal geven dat België daarvoor niet de plaats is. In die zin is er inderdaad sprake van een precedent. Maar alleen als het gaat om terrorisme, blinde akties gericht tegen onschuldigen. Een staat mag zich daar tegen verdedigen met de wettige middelen die hij heeft.

Ik start een procedure op, maar de beslissing ligt bij het hof van beroep en het hof van kassatie, de hoogste juridische instanties in dit land. Dan ben ik toch zeker dat daar de rechten van verdediging en de wetten van dit land niet geschonden worden.

Veel van de kritiek gaat om vals progressisme. Wat zijn de feiten ? We hebben wapens gevonden en materieel om aanslagen te plegen. We weten dus dat een groep een aanslag voorbereidde. Nu protesteert men ertegen dat die mensen als ze daaraan schuldig bevonden worden de Belgische nationaliteit zouden verliezen.

Het internationale recht laat mij niet toe Belgen door geboorte het land uit te zetten als ze terreur zaaien. Anders deed ik het. Maar de wet op de nationaliteit zegt dat het kan als zo iemand ernstig tekortschiet in zijn verplichtingen als burger. De minimale plicht van een burger is toch : geen terroristische aanslagen beramen. Het gaat hier niet om een religieuze overtuiging. Het gaat om materiële bewijzen dat er een aanslag beraamd werd.

Het verlies van de nationaliteit is geen extra-straf, maar het logisch en administratief gevolg van hun daad. Die maatregel kadert in de handhaving van de openbare orde en geeft een signaal dat terroristen niet welkom zijn. “

FRANS LOZIE

Minister Vande Lanotte gaat met zijn beslissing zowel etisch als juridisch een zeer gevaarlijke weg op, zegt Agalev-senator Frans Lozie. Een wetsartikel dat een onderscheid maakt tussen Belgen hoort niet thuis in een demokratisch rechtsstelsel.

“Artikel 23 van de wet op de nationaliteit zegt dat Belgen door naturalizatie hun nationaliteit kunnen kwijtspelen als ze ernstig tekortkomen aan hun verplichtingen als Belgische burger. Dat is regelrechte discriminatie tegen mensen die veel moeite deden om de nationaliteit te verkrijgen. Daarom stelde Agalev voor om dat artikel uit de wet te schrappen.

Het artikel is ook biezonder vaag. Wat zijn verplichtingen als Belgische burger ? Alle Belgen hebben het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging. Moet een Belg die lid is van een groep of partij die de huidige federale staat of onze demokratie aanvecht, ook zijn nationaliteit verliezen ? Vele mensen zullen die maatregel goedkeuren want het gaat om steun aan terroristen uit een ander land, in dit geval Algerije. Moeten de Belgen die indertijd de PLO of de Nicaraguaanse Sandinisten steunden, ook maar hun nationaliteit verliezen ?

Voorts is dit een fundamentele schending van het principe dat alle Belgen gelijk zijn. Belgen die zich schuldig maken aan terrorisme, vallen onder de Belgische strafwet. En terecht. Maar voor Belgen door naturalizatie is er een extra-straf : verlies van nationaliteit en wegsturen uit het land. Dat is regelrecht tegen het gelijkheidsprincipe. Zo krijg je twee soorten Belgen, de echte Belgen door geboorte en de Belgen op proef.

Dat artikel 23 kadert in een hele reeks maatregelen tegen vreemdelingen. Vande Lanotte wil mensen uit voormalig Joegoslavië die het statuut van ontheemden hebben het land uit. Er zijn gesloten centra voor vluchtelingen die hier geen asiel krijgen. Maar wie Belg werd, krijgen we het land niet uit. Tenzij via dat artikel 23. Daardoor wordt duidelijk gemaakt dat wie hier niet past, weg moet. Daardoor voert Vande Lanotte het programma van extreem-rechts de facto uit. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content