Bij bodemsanering hoort een strenge inspektie. Maar het personeel is bang dat de dienst wordt afgeslankt.

Zit het er bovenarms op tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) en het Bestuur Milieu-Inspektie (BMI), zoals De Standaard schreef ? Niets van, zegt Roland Baert, inspekteur-generaal van BMI. Neem nu Carcoke Zeebrugge. ?Wij bezorgden een oriënterend onderzoek met de risico-analyse aan Ovam. Volgens Ovam is dat onze bevoegdheid niet, volgens ons wel. Wat volgt, is het werk van Ovam : diepgaand onderzoek, bepalen van de maatregelen, opmaak van het bestek. Wij spelen weer mee bij het toezicht op de saneringsoperatie, bij de kontrole van de aktiviteiten en de resultaten.”

Volgens Baert is strenge inspektie absoluut nodig. ?Anders zou er wat gebeuren in zo’n fraudegevoelige sektor.” Hij verwijst daarbij naar Nederland, waar de bodemsanering ten gevolge van de nare ervaringen met Lekkerkerk een langere traditie heeft. In Handhaving, het officiële blad van het bevoegde Nederlandse ministerie wordt verwezen naar een affaire waarin het bedrijf Terra Bodemsanering centraal staat. Voor de rechtbank waren rechter, verdachte en verdediging het roerend eens : het gebrek aan kontrole door de overheid bij bodemsanering werkt fraude in de hand. Of zoals de hoofdverdachte het zei : ?Bij de overheid was het een zootje, niemand stelde vragen. Iedereen stak de kop in het zand. Dat is gewoon de trend in de milieuwereld. Zo gaat dat in deze branche.”

Een milieudeskundige bij de politie in Friesland maakte over die fraudegevoeligheid een rapport. Er is te veel papieren kontrole, zegt hij. ?Monsterneming van grond, kontrole op de werkelijke afvoer van de grond en het tegengaan van het mengen van partijen verontreinigde grond vinden niet gestruktureerd plaats.”

Het BMI wil die fouten in Vlaanderen vermijden. Maar het personeel maakt zich zorgen. Er zou sprake van zijn om de dienst af te slanken. Van de 85 personeelsleden zouden er 30 weggaan en er zou geknabbeld worden aan de speciale vergoeding. De nieuwe minister van Leefmilieu, Theo Kelchtermans (CVP), zou het niet begrepen hebben op een harde aanpak van de bedrijven. ?Voorbarig,” zegt Jean Vrijsen, de woordvoerder van het kabinet. ?Er waren inderdaad klachten over de vergoeding die ook zou worden uitgekeerd aan mensen die niet’s nachts of in het weekeinde werken. Over afslanking wordt op kabinetsniveau niet gepraat. Wel herbekijkt de direkteur-generaal zijn diensten. Daar komen wij niet in tussen. Wij wachten zijn voorstel af.”

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content