De bijenkorven gingen vorige week in primeur, in het Hageland nog wel. Dirk Claes begeleidt de eerste streekkorven.

Dirk Claes (41), burgemeester van Rotselaar, is het soort politicus van wie ze er bij de CVP graag wat meer zouden willen hebben. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ging hij met de CVP van negen naar twaalf zetels. Zo begon hij aan een tweede ambtstermijn. De ‘Steve Stevaert van het Hageland’ wordt Dirk Claes wel eens genoemd. Uit zijn blik valt op te maken dat hij die vergelijking als een hele eer beschouwt. Hij brengt als jonge burgemeester de ‘midden de mensen’- slogan, door de partijstrategen uitgekozen als richtsnoer voor de nieuwe CVP, spontaan in praktijk. Daarom werd Dirk Claes belast met de taak de eerste bijenkorven in Vlaanderen, de streekkorven ‘Hageland’ en ‘Dijleland’, boven de doopvont te houden.

Claes: ‘De allereerste korf, streekkorf-Hageland, vond plaats donderdag jongstleden in Tielt-Winge. De deelnemers waren veelal jongeren die al bij de CVP actief zijn.’ Bedoeling is wel dat deze mensen vooral niet-CVP-leden naar de korven lokken. Want de streekkorven mogen niet het vangnet worden voor CVP-jongeren die genoeg hebben van de klassieke partijstructuren. De ideale bij is volgens Claes ‘iemand met weinig politieke ervaring, die niet betrokken is bij de plaatselijke CVP-werking, iemand die ongezouten zijn mening geeft – ook over de CVP – en die voorts sociaal ingesteld en geen vergaderfreak is.’ De thema’s waarrond zal worden gewerkt, kiezen de bijen zelf. In de Hageland-korf werd bijvoorbeeld het gebrek aan jeugdlokalen naar voren geschoven. Het hoofddoel van de korven is voor Claes de afstand met de burger verkleinen en zodoende de partij die de korven ondersteunt een aantrekkelijker imago verschaffen.

Claes ondervindt wel dat er nog heel wat misvattingen over bijenkorven bestaan. Iedereen geeft er immers een eigen invulling aan. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de initiatiefnemers ook niet precies weten hoe het ding zal functioneren. Deels is dit inherent aan de opzet: een korf is per definitie een open, flexibele organisatie, waarvan de werking wordt bepaald door de deelnemers zelf. Maar mensen weten natuurlijk graag vooraf hoe de vork in de steel zit. Anderen zien de bijenkorven dan weer als potentiële concurrenten. Dat geldt met name voor de lokale CVP-afdelingen. Die zijn bang dat de korven hun werk zullen overnemen. Het is dus zaak ieders rol in de toekomst duidelijk te omschrijven. Tenslotte blijken de bijtjes ambitieuzer dan voorzien was.

Claes: ‘De aanwezigen gaven te kennen ook te willen meewerken aan de vernieuwing van de partij.’ Maar dat is een taak die in het project van CVP-voorzitter Stefaan De Clerck voor anderen is weggelegd. Bijenkorven zijn belangrijk als onderdeel of verlengstuk van de nieuwe partijstructuren, maar geven zelf geen vorm aan vernieuwing van de partij. Hoe de wisselwerking tussen de korven en de klassieke partijstructuren dan wel is opgevat, is niet helemaal duidelijk. Dat is niet zo verwonderlijk. Te weinig duidelijkheid lijkt voorlopig een constante te zijn in het hele CVP-vernieuwingsproject.

Han Renard Patrick Martens

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content