De Europese Commissie start een onderzoek naar mogelijk misbruik van marktoverwicht van Interbrew, handelaar van onder andere Stella en Jupiler. Verschillende klachten wijzen op zo’n misbruik, zegt ondervoorzitter Jan De Haes van Horeca Vlaanderen, de organisatie die de belangen van de horecaleden verdedigt.

Jan De Haes

“De klachten over machtsmisbruik van Interbrew komen van collega-brouwers die menen dat ze op oneerlijke wijze uit de markt worden gestoten. Het betreft dus een dispuut tussen brouwers onderling, dat echter ook betrekking heeft op ons als horecavereniging. Wat blijkt namelijk: caféhouders die aan één handelaar gebonden zijn, kunnen vaak niet onderhandelen over de prijs van het bier. Ze moeten aanvaarden wat hen wordt opgelegd en betalen in de praktijk tot 25 procent meer dan onafhankelijke cafés. Trouwens, niet alleen Interbrew maar ook anderen passen zulke regelingen toe. Er bestaat een commerciële ongelijkheid: de brouwerij verleent een beginnende café-uitbater financiële ondersteuning, maar vraagt in ruil een handtekening onder een verstikkend contract. De brouwer haalt zijn voordeel, want een ondersteuning van enkele honderdduizenden franken is snel terugverdiend door de meerprijs die wordt aangerekend voor het bier. De uitbater is de klos. Het gaat hier natuurlijk wel om contracten die door beide partijen worden overeengekomen en die wettelijk zijn. Wij pleiten echter voor een professionalisering van de sector en voor een goede relatie tussen brouwer en uitbater. Momenteel is er sprake van een diepgeworteld misbruik, dat echter wel in overeenstemming met de wetgeving is.

Er is een Europese richtlijn in de maak die verticale bindingen tussen brouwers en cafés verbiedt. Op zich is dit een goede zaak, want die binding bedreigt de zelfstandigheid van de caféhouder omdat ze een verbod inhoudt om andere merken in huis te halen. Toch baart de nieuwe richtlijn ons zorgen, want ze is alleen van toepassing op grote handelaars. Voor de kleintjes wordt een vrijstelling voorzien. Kleinere bedrijven mogen dus wel bindende afspraken maken, bovendien niet alleen voor bier maar ook voor andere producten. We gaan met andere woorden naar een toestand waarbij een cafébaas verplicht wordt om niet alleen zijn bier, maar ook zijn koffie en chips af te nemen bij één handelaar. Een binding die alle commerciële vrijheid uitsluit. Dat zijn middeleeuwse toestanden.”

Opgetekend door Bart Vandormael

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content