Jozef Deleu zit in de raad van bestuur van de VRT.

Hij stichtte het culturele tijdschrift Ons Erfdeel, verzamelt de beste gedichten uit ons taalgebied in zijn Groot Verzenboek, en zit sinds kort in de raad van bestuur van de VRT. Op aanbeveling van SP.A-voorzitter Steve Stevaert. Dichter en essayist Jozef Deleu (67) blijft ook na zijn pensionering belangrijk voor cultureel Vlaanderen.

Past een dichter wel in de raad van bestuur van een tv-zender, waar in de eerste plaats toch commercieel moet worden gedacht?

JOZEF DELEU: De openbare omroep werkt hoofdzakelijk met overheidsmiddelen, dus het commerciële komt er niet op de eerste plaats. Kwaliteit moet er altijd voorgaan op kwantiteit. Dat is het fundamentele verschil met een commerciële omroep. Wat niet betekent dat er geen inspanningen moeten worden geleverd om zoveel mogelijk kijkers en luisteraars aan te trekken. Een dichter met een halve eeuw ervaring in het uitgeven van cultuurtijdschriften heeft immers ook verstand van beheer en beleid.

Hoe komt Steve Stevaert er eigenlijk bij om u voor te dragen?

DELEU: Dat moet u aan Stevaert zelf vragen. Ik ontmoette hem tijdens een 11-juliviering en de openbare omroep kwam ter sprake. Ik moet hem blijkbaar overtuigd hebben. Zijn vertrouwen ontvang ik zonder enige voorwaarde. En dat waardeer ik zeer.

Bent u tevreden met het huidige cultuuraanbod op de Vlaamse televisie?

DELEU: Om de discussie daarover zindelijk te houden, moet men een onderscheid maken tussen cultuur en kunst. Cultuur is een poging van de mens om de natuur in te richten naar zijn behoeften. Het is dus een uitermate breed begrip waaronder bijna alles kan ressorteren. In die zin wordt er natuurlijk veel aandacht aan cultuur besteed. Maar voor de verschillende kunsten – de afzonderlijke vormen van cultuur – is men te karig.

Een van de redenen daarvoor is dat het brengen van kunst op televisie een heel creatieve en gedurfde benadering vereist. Men moet ook kunnen accepteren dat programma’s over kunst niet met- een hoge kijkcijfers halen. Vaak krijgen de programmamakers onvoldoende tijd om hun programma’s uit te diepen en ermee te experimenteren.

VRT-baas Tony Mary wil een apart cultuurnet. Dan preekt men wel enkel voor de gelovigen.

DELEU: De openbare omroep moet via ál zijn netten meer aandacht besteden aan cultuur en kunst. Daar is kritische zelfreflectie voor nodig en veel durf om de vertrouwde paden te verlaten. Diepgang mag niet langer verdacht zijn. Ook educatie is een opdracht van de openbare omroep. Dat veronderstelt programma’s die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.

J.V.B.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content