De kans bestaat dat we deze winter nu en dan zonder elektriciteit komen te zitten. Dat is dan het directe gevolg van een jarenlang falend energiebeleid.

Het kernkabinet kwam er vervroegd voor samen: hoe kan worden voorkomen dat we deze winter zonder stroom vallen? Tijdens de schaarse zomerweken rezen er vragen over de energiebevoorrading, nadat er scheurtjes waren ontdekt in het reactorvat van Doel 3. Daarom werd die kerncentrale alvast tot eind september stilgelegd. Ondertussen ligt de centrale Tihange 2 ook stil voor onderhoud. Gevolg is dat onder meer netbeheerder Elia bezorgd is over de energiebevoorrading deze winter.

Dat kan ons ook geld kosten. Volgens staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) zullen de prijzen voor elektriciteit onvermijdelijk stijgen als een of meer reactoren voor een langere periode stilliggen. Daar wil vicepremier en minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) evenwel niet van horen. Hij verkondigde al hardop dat de elektriciteitsprijzen onder geen beding mogen stijgen. Hij wil werk maken van een systeem om de elektriciteitsprijs aan banden te leggen. Leveranciers zouden de internationale marktprijs mogen vragen, plus een marge, zoals dat nu ook geldt voor brandstofleveranciers.

Vande Lanotte geeft meteen ook aan dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in ons land een flop is: ‘De Belgische elektriciteitsmarkt werkt niet. Al die jaren van liberalisering ten spijt’, zo verklaarde hij in zakenkrant De Tijd. ’75 procent van de mensen blijft met te dure contracten zitten. Blijkbaar vindt de consument zijn weg niet in al die tariefformules en onlinevergelijkingstabellen. Of hij is bang om van leverancier te veranderen. Dus vind ik dat we moeten ingrijpen.’ Het is mooi dat de vicepremier nu iets wil doen aan de te hoge elektriciteitsfactuur, maar eigenlijk weten we al jaren dat de Belgische gezinnen hun gas en elektriciteit veel duurder betalen dan de meeste andere Europeanen én toch vasthouden aan hun energieleverancier. Daarnaast valt het nog af te wachten of en voor hoelang hij zijn beloftes voor niet-stijgende elektriciteitsprijzen kan waarmaken.

De hele problematiek illustreert vooral het falende energiebeleid van de opeenvolgende federale regeringen. Want een energieplan is er nog steeds niet. Zo werd beslist dat er een gedeeltelijke uitstap uit kernenergie komt, waardoor er dus sowieso minder elektriciteit zal worden opgewekt. Waar moeten we die elektriciteit dan gaan halen? In het buitenland, klinkt het dan vlug, maar of dat ook zo makkelijk zal gaan? België voerde over het eerste halfjaar al 45 procent meer elektriciteit in dan vorig jaar. Dat is opvallend, aangezien het elektriciteitsverbruik over dezelfde periode met 1,3 procent afnam. Ons land moet dus nu al een steeds groter deel van zijn elektriciteitsbehoefte invoeren. Dat maakt ons kwetsbaar, want onze bevoorradingszekerheid is steeds meer afhankelijk van andere landen en regeringen. Zullen zij elektriciteit op overschot hebben? Daar is lang niet iedereen van overtuigd, want Duitsland en Frankrijk voeren bij een strenge winter immers elektriciteit in.

Voor alle zekerheid: heeft iemand nog een breipatroon liggen voor een Noorse wintertrui?

WWW.KNACK.BE/OPINIE

Door Ewald Pironet

We zijn voor onze energiebevoorrading steeds meer afhankelijk van het buitenland. Dat maakt ons kwetsbaar.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content