Het cholesterolgehalte neemt af in de westerse wereld. Maar in Azië neemt het toe. Vooral in China zou het snel omhooggaan. Dat heeft uiteraard te maken met het vetgehalte in de voeding. Het cholesterolgehalte daalt vooral in rijkere landen, terwijl het stijgt in armere. (Bron: Nature)

De angst voor covid-19 heeft hartpatiënten uit het ziekenhuis gehouden. Meer dan de helft van de mensen zou tijdens de crisis thuisgebleven zijn ondanks een hartaanval, hoewel die potentieel dodelijker is dan een besmetting met het coronavirus. ( European Heart Journal)

De groei van steden bevordert de verspreiding van muggen. Vooral in Afrika maken muggensoorten de sprong van andere dieren naar de mens. De toenemende droogte bevordert een verhuizing naar de groeiende steden. De muggen brengen tropische ziekten met zich mee. ( Science)

Het hart van de aarde herbergt water. Veel meer zelfs dan er zich in de oceanen bevindt. Dat volgt uit een simulatie van wat er met het element waterstof is gebeurd sinds het ontstaan van de aarde. Driekwart zou zich diep in de ondergrond bevinden. ( Nature Geoscience)

Vogels voederen helpt vrouwtjes meer dan mannetjes. Omdat vogelvrouwtjes dikwijls ondergeschikt zijn aan mannetjes, kunnen zij meer voordeel halen uit de beschikbaarheid van extra voedselvoorraden. Het onderzoek ging over koolmezen in Zweden. ( Biology Letters)

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content