Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Wetenschappers zijn erin geslaagd bewegende atomen in beeld te brengen.

Katalysatoren zijn chemische stoffen die een belangrijke rol kunnen spelen in industriële processen. Een voorbeeld is molybdeendisulfide, dat wordt toegevoegd aan smeermiddelen voor motoren. De atoomstructuur van het materiaal is goed bekend, waardoor het gebruikt kon worden voor baanbrekende opnames met gesofisticeerde elektronenmicroscopen – dat zijn microscopen die zo sterk vergroten dat ze zelfs atomen in beeld kunnen brengen.

Een grote uitdaging daarbij is de interpretatie van gegevens in een context van bewegende atomen. Fysicus Dirk Van Dyck (UAntwerpen) en zijn collega’s beschrijven in Nature Communications hoe ze in een nanoversie van de katalysator de driedimensionale structuur van de atomen in kaart konden brengen. Ze maakten daarbij ook gebruik van wiskundige modellen.

Ze konden zelfs onderscheiden wat de molybdeen- en de zwavelatomen in het geheel doen. Dat is nuttig om te begrijpen hoe de werking van de katalysator eventueel nog verfijnd kan worden. Op termijn moet de techniek het mogelijk maken om katalysatoren te ontwikkelen die de transitie naar duurzame processen versnellen.

Andere onderzoekers melden in hetzelfde blad dat ze een eenvoudige koolwaterstofmolecule gemaakt hebben die fungeert als de poortfunctie van een transistor. Dat moet de ontwikkeling van elektrische componenten op moleculaire schaal een duw in de rug geven. Bij blootstelling aan een elektrische stroom verandert de molecule van vorm, waardoor ze niet langer isolerend werkt, maar geleidend wordt. De basis van haar structuur is een ring van acht koolstofatomen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content