?Een geval van overheid? (Knack nr. 40) over de Internetsite van de Vlaamse overheid suggereert dat niet de correcte procedure werd gevolgd voor de uitbesteding van de bouw van de Website.

Het is mij niet duidelijk op welke bronnen u een beroep doet om dit volkomen onjuiste bericht de wereld in te sturen. Ik overloop even de feiten.

1. De administratie Informatica en de administratie Kanselarij en Voorlichting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hebben beide parallel offerteprocedures opgestart voor de keuze van de leveranciers van de technische infrastructuur enerzijds en de keuze van een websitebouwer anderzijds. De uitvoering van dergelijke projecten wordt immers altijd overgelaten aan de administraties die beschikken over de nodige expertise.

2. De bouw van de Internetsite is toegewezen op grond van een beperkte offerte-aanvraag, niet op basis van een aanbesteding zoals Lode Goukens schrijft. Deze procedure is gebruikelijk voor informatica of technische werken, omdat ze toelaat verschillende criteria (onder meer competentie, kwaliteit, ervaring, technische waarde, vormgeving en prijs) bij de evaluatie in overweging te nemen. Pas vanaf een bedrag van 200.000 ecu (exclusief BTW) of ongeveer acht miljoen frank moet de Europese procedure gevolgd worden.

3. Na een eerste marktverkenning werden twaalf (en niet drie) bedrijven met ervaring aangeschreven. Uiteindelijk werden vijf voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie stelde de eindrangschikking vast. Zij beoordeelde het voorstel van het consortium Tijd Electronic Services, Concentra en Netvision als het gunstigste. Dat advies werd door de minister gevolgd.

4. Heel het dossier werd van nabij gevolgd door de inspectie van Financiën die op 2 mei van dit jaar het licht op groen zette.

5. De opdracht voor de bouw, de design en de realisatie van het basis-informatie-aanbod op Internet werd toegewezen voor een bedrag van 4.216.850 frank, wat alle verhoudingen in acht genomen een bescheiden bedrag is. De aantijging van ?geldklopperij? aan het adres van de opdrachtnemers is dan ook volkomen onterecht en zelfs beledigend.

6. Het spreekt vanzelf dat dit budget niet volstaat voor de financiering van een Intranet. De kostprijs voor de uitbouw daarvan is een veelvoud van het prijskaartje van de bouw van een Internetsite. Onderzocht wordt voor welke concrete projecten een Intranet-benadering zinvol is.

7. In de inleiding schrijft Goukens dat ?de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande binnenkort (…) de website opent?. Dat verschijnt op 2 oktober terwijl de Vlaamse Website werd gelanceerd op 30 september, op een persconferentie waarop Goukens aanwezig was. Hem werd toen het hele verloop van de offerteprocedure geschetst. Het artikel was dus eerder geschreven en werd niet meer aangepast.

8. Ons informatieaanbod is meer dan ?een digitale versie van een brochure?. Er werden interactieve mogelijkheden ingebouwd waarover Goukens met geen woord gerept heeft.

A. De Troyer, directeur-generaal administratie Kanselarij en Voorlichting, Brussel.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content