‘In scholen met cultuureducatie gaan leerlingen drie maanden sneller vooruit’

© illustratie Sarah Yu Zeebroek

Wie zei het? De Education Endowment Foundation Is het waar? Uit een meta-analyse van de EEF blijkt dat cultuurparticipatie leerwinst kan opleveren. Dat uitdrukken in maanden is volgens experts overtrokken. We beoordelen de stelling als eerder waar.

In De Standaard werd pedagoog Pedro De Bruyckere geïnterviewd over het nieuwe kenniscentrum Leerpunt. Hij verwijst er naar de toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF), die vertaald zal worden naar de Vlaamse context. ‘De Britse toolkit zegt bijvoorbeeld dat leerlingen drie maanden sneller vooruitgaan als er op school aan cultuureducatie wordt gedaan in vergelijking met scholen die dat niet doen.’

Wanneer we De Bruyckere consulteren, legt hij uit dat de EEF telkens voor een evenwichtsoefening staat: ‘Enerzijds rigoureus onderzoek voeren, zoals deze meta-analyse over de mogelijke effecten van cultuureducatie. Anderzijds die informatie zo begrijpelijk mogelijk maken voor een breed publiek. Vandaar de keuze om de gemiddelde leerwinst uit te druk- ken in maanden.’

Op de website van het EEF lezen we dat de organisatie zich baseert op 80 studies over cultuurparticipatie in het onderwijs. Wanneer we hen benaderen, geven ze aan dat het uitdrukken van leerwinst in maanden een vereenvoudiging is die de gemiddelde effecten toegankelijk en vergelijkbaar moet maken voor leerkrachten.

Volgens onderwijsexpert Dirk Van Damme, voormalig topman bij de OESO, is de EEF zeker een verdienstelijke instelling. ‘Maar de conclusie over drie maanden leerwinst vind ik toch overtrokken, omdat het wetenschappelijke bewijs slechts middelmatig is. Er zijn bijvoorbeeld veel studies bij die wel een associatie aantonen, maar geen oorzakelijk verband. Met de OESO hebben we in 2013 een soortgelijke studie uitgevoerd, Art for Art’s Sake, en kwamen we tot de vaststelling dat er globaal genomen geen impact is van kunstzinnige vorming op cognitieve leerprestaties. Wat uiteraard niet wil zeggen dat cultuureducatie zinloos is.’

Professor Onderwijskunde Martin Valcke (UGent) wijst erop dat het onderzoek duidelijk aangeeft dat de evidentie slechts matig is. ‘De 80 studies zijn opgezet in verschillende contexten, bij verschillende leeftijdsgroepen, leerkrachten, regio’s… Bovendien wordt in de conclusie aangegeven dat het rechtstreekse effect eerder klein is. Je kunt niet verwachten dat een nieuw initiatief in een Vlaamse context een vergelijkbaar effect zal hebben. Daarvoor spelen te veel andere variabelen mee: leraren en hun opleiding of expertise, infrastructuur, materiële ondersteuning, ouders, thuisomgeving, enzovoort.’

‘In die 80 studies worden veel effecten gemeten,’ stelt ookt socioloog Mart Willekens (UGent), ‘onder meer op taalontwikkeling, rekenen en creatief denken.’ Dat vervolgens uitdrukken in maanden leerwinst is een pragmatische keuze om het bevattelijk te maken, maar dat moeten we ook weer heel genuanceerd bekijken.’

Op Knack.be/Factchecker vindt u links naar de onderzoeken en andere bronnen die voor dit artikel zijn gebruikt.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factchecker@knack.be

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content