Conner Rousseau

In ‘We gáán die Vlaams Belangstemmers ook terugwinnen’ (Knack nr. 51) orakelt SP.A-voorzitter Conner Rousseau dat hij Vlaams Belangstemmers zal terughalen met twee acties: de verhoging van de pensioenen en het versterken van het respect voor de politie. Ik dacht dat vriend en vijand het erover eens waren dat migratie de voedingsbodem is voor de heropleving van het Vlaams Belang. Laaggeschoolden, die Rousseau meent te vertegenwoordigen, staan in rechtstreekse concurrentie met de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Zij zien hun buurt transformeren, de vastgoedprijzen ontsporen en hun lonen dalen. Die mensen worden al jaren in de steek gelaten door de partij van Rousseau. Meent hij die mensen te kunnen terugwinnen door migratie dood te zwijgen?

Nicolas Verdronghen, Liedekerke

Coronacrisis

Lezers die iets ouder zijn dan Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, verbazen er zich allicht over dat de oliecrisis van 1973 en die van 1979 amper nog vermeld worden (‘De ergste crisis sinds de jaren 30’, Knack nr. 51). Die crisissen hadden een enorme economische impact én wereldwijde politieke gevolgen. De babyboomers hebben ze meegemaakt, kort voor van hen grote offers gevraagd werden om de Maastrichtnormen (1992) te halen.

Nelly Haesebrouck

Pensioenen/ 1

In ‘De regering schuift alle moeilijke beslissingen voor zich uit’ (Knack nr. 50) lees ik: ‘Daardoor kunnen werknemers van de NMBS al met pensioen vanaf 55 jaar en kunnen militairen en luchtverkeersleiders vanaf hun 56 van een pensioen genieten.’ Mag ik erop wijzen dat militairen niet met pensioen ‘kunnen’ vanaf hun 56, maar dat ze met pensioen móéten gaan op 56 jaar. Ze hebben dus niet de mogelijkheid om langer te werken.

Marc Gellens

Pensioenen/ 2

De pensioenexperts Marjan Maes en Marc De Vos vinden de verhoging van het minimumpensioen, dat 1 miljard zou kosten, ‘onbegrijpelijk’. Alsof 1500 euro voor iemand met 45 jaar loopbaan te veel zou zijn. Een bonus voor wie langer werkt, zouden ze pas geven voor wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, vandaag 65 jaar, straks 67 jaar. In welke wereld leven deze ‘experts’ dan wel? Misschien kunnen proffen wel zo lang werken, maar mensen die zwaar of monotoon werk doen, zijn dan al lang opgebrand.

Jef Maes

Landbouw

Goed dat Vera Dua eens onomwonden zegt wie de plakt voert op het departement Landbouw van de Vlaamse regering (‘Ik ben hoopvol, en terecht’, Knack nr. 50). De Boerenbond maakt de boeren tot loonslaven, maar dat is toch nog min of meer hun eigen keuze. Erger is dat als het straks misgaat, wij met zijn allen de rekening moeten betalen. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van milieu, bodem- en waterkwaliteit. Ook nu al gaat er een recordbedrag van onze belastingen op arbeid naar landbouw. In de Europese begroting is voor de volgende 6 jaar 4,2 miljard euro voorzien als rechtstreekse inkomensondersteuning voor de Belgische boeren. Dat bedrag komt boven op de ondersteuning via het Vlaamse investeringsfonds, dat tot 30 procent bijdraagt aan de wildgroei van megavleesstallen, die zeker hier in de Noorderkempen als paddenstoelen uit de grond schieten. Ten koste van ons eigen leefmilieu en platteland wil Vlaanderen de wereld van goedkoop vlees voorzien. Wie gaat straks de boetes betalen als we niet kunnen voldoen aan de Green Deal van Europa? De Boerenbond, of de hardwerkende Vlaming?

Jules Dhooghe

Onderwijs

Internationale onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs in het algemeen daalt (‘De oplossing voor het lerarentekort? Meer werkzekerheid’, Knack nr. 49). Gelukkig heeft minister Ben Weyts al een onderzoekscommissie opgericht met stakeholders en mensen uit de onderwijswereld. De lerarenopleiding is voor verbetering vatbaar. Vaak is leraar worden niet de eerste studiekeuze en de niet-bindende toelatingsproef bevestigt dat de leraar in spe soms de leerstof niet beheerst. Beter is de toelatingsproef bindend te maken. Het onderwijs neemt nu te veel taken over van de ouders. Door de mondigheid (en vaak ook onbeleefdheid) van leerlingen is de leraar meer gedragsverbeteraar dan lesgever. OESO-specialist Dirk Van Damme meldt dat vele inspecties, koepels en lerarenopleidingen doordrongen blijven van hun ideeën en het kwaliteitsprobleem in de Vlaamse scholen vaak ontkennen. Gelukkig luiden nu de leraren en pedagogen een andere klok. Het is wel vijf over twaalf!

Erik De Batselier, Lebbeke

Bart Maddens/ 1

De militante Vlaams-nationalist Bart Maddens hult zich in de schapenvacht van de politoloog (‘Premier De Croo maakt de volksgezondheid ondergeschikt aan zijn politieke oogmerken’, Knack.be). De premier krijgt het verwijt dat hij appelleert aan een gevoel van nationale samenhorigheid in een campagne om de bevolking te motiveren de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven. Die volgehouden motivatie is van cruciaal belang voor de volksgezondheid, zolang we de groepsimmuniteit niet bereikt hebben. De doortrapte retoriek waarmee Maddens de parallel trekt met ‘politieke propagandaspektakels’ van een totalitaire staat grenst aan een intellectuele oneerlijkheid die voor een academicus bijzonder bedenkelijk is.

Geert Kelchtermans

Bart Maddens/ 2

Premier De Croo zou met zijn beleid 44 procent van de Vlamingen tegen de haren strijken, aldus professor Bart Maddens. Hij beweert zelfs dat het draagvlak om de coronaregels te volgen erdoor ondermijnd zou worden. Als dat waar zou zijn, is het maar triest gesteld met het Vlaamse volk. Wij kunnen beter allemaal ons best doen in deze moeilijke tijd. Politieke voorkeur zou geen rol mogen spelen als het erom gaat mensenlevens te redden.

Marlene De Smedt

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content