Het laatste woord

Corona & armoede

Het moet me van het hart dat dergelijke onderzoeksresultaten wel erg eenzijdig zijn (‘Corona is niet de grote gelijkmaker’, Knack nr. 42). Misschien houden ‘arme mensen’ onder de 65 jaar zich minder aan de regels (afstand houden, handen regelmatig wassen, drukke plekken vermijden) omdat ze zich niet informeren, omdat ze – ondanks alle pogingen van overheidswege – de maatregelen niet begrijpen of er de reikwijdte niet van inzien. Hoe vat je dat in cijfers? Elk redelijk mens begrijpt dat het gedrag van individuen een zeer belangrijk element moet zijn in de discussie en in het cijfermateriaal. Het hele beleid van de regering-Wilmès was trouwens grotendeels gebouwd op angst creëren, eerder dan op veelvuldig en grondig informeren. Dat liet ze aan de kibbelende experts over, die wat mij betreft een flink pak zuiniger hadden mogen zijn met hun soms tegenstrijdige berichten. Die zorgen alleen maar voor meer verwarring en angst in sommige segmenten van de samenleving. Het is jammer dat er meer armen zijn gestorven als gevolg van covid-19, maar er zijn beslist meerdere redenen voor de oversterfte in die groep dan wat deze studie oplevert.

William Liénard, Berchem

Coronaboetes

Ik sta volledig achter boetes van 250 euro (‘Coronaboetes zijn hét prototype van klassenjustitie’, Knack nr. 42). Het is absoluut nodig dat de overheidsmaatregelen strikt opgevolgd worden. Ik besef goed dat dit bedrag voor sommigen harder aankomt dan voor anderen, maar het moet uit zijn met zoeken naar uitwegen. Men moet helpen zoeken naar oplossingen.

Lucia Dhollander

Leopold II

Met groeiende verbazing heb ik uw compilatie gelezen van commentaren over Leopold II en zijn Congoverhaal (‘Dit boek is erg tendentieus’, Knack nr. 41). Als kleinzoon van een grote familie met een uitgebreid koloniaal verleden heb ik altijd een heel ander koloniaal verhaal horen vertellen. Mijn grootvader was er van het vroegste begin tot 1920 ter plaatse bij betrokken. Weliswaar slechts als ambtenaar die niet tot de hiërarchische top behoorde, maar toch als directe uitvoerder van het toenmalige beleid. Ik zal niet ontkennen dat de specialisten deze commentaren in eer en geweten geschreven hebben, maar hun beoordelingen zijn vergelijkbaar met de beoordeling die onze politici maken over covid-19, zonder zelf voldoende expertise te hebben. Het echte verhaal is een mozaïek van veel kleine gebeurtenissen, die onvoldoende (dus nooit) aan bod komen. Ik moet vaststellen hoe de geschiedenis nooit verteld wordt door de gewone ambtenaar die met beide voeten in de toenmalige realiteit stond.

Yves Collier

Kamp van Breendonk

Advocaat Jos Vander Velpen ‘vergeet’ dat de gevangenen die na de ‘bevrijding’ door de Witte Brigade in Breendonk werden gemarteld, vaak onschuldige zogenaamde ‘collaborateurs’ waren (‘Het verzet verdient veel meer erkenning’, Knack nr. 41). Van de Belgische staat kwam nooit een verontschuldiging voor deze misdaden door de ‘helden’ van de Witte Brigade.

Mark Waterinckx, Brugge

Stemrecht/ 1

Het algemeen stemrecht is een relatief jonge verworvenheid waar decennialang voor geijverd is. Het is iets kostbaars waar we omzichtig mee moeten omgaan (‘Stemmen op 16 jaar: een goed idee?’, Knack nr. 41). Hoogleraar politieke wetenschappen Ruth Dassonneville denkt dat stemmen op 16 of op 18 jaar geen groot verschil zal maken in het stemgedrag. Ik zou liever twee keer nadenken en dat nog eens wetenschappelijk laten onderbouwen. Als we weten dat jongeren veel meer beïnvloedbaar zijn, en de trend opmerken van fake news, idiote complottheorieën en regelrechte politieke manipulatie, dan hou ik mijn hart vast voor wat dit op langere termijn kan betekenen.

Albert Boeykens

Stemrecht/ 2

Europa staat voor jongeren verder van hun bed dan hun eigen land. Waarom pleit men dan vanuit de politiek dat stemmen op 16 jaar wel kan voor Europa maar niet als het over hun eigen land gaat?

Erik Dekempeneer

Klimaat

Ik sta volledig achter het pleidooi van ecologisch econoom Brent Bleys (‘Minder werken, meer welvaart’, Knack nr. 42). Een steeds stijgend bbp en oneindige economische groei in een eindige wereld is inderdaad waanzin en op termijn een ramp voor het ecologisch draagvlak van de aarde. Alleen wanneer we het kapitalisme verlaten kunnen we een duurzaam en ecologisch alternatief uitwerken waar economen zoals Bleys voor pleiten. Een alternatief dat natuurlijk ook moet leren uit de fouten van de vorige eeuw.

Roger Liekens,

Kessel-lo

Frank Vandenbroucke

Andere partijen zouden wat graag een personaliteit als Frank Vandenbroucke in hun rangen willen (‘Het is heel pijnlijk voor de SP.A dat ze Frank Vandenbroucke weer nodig hebben’, Knack nr. 42). Hij is zowat de enige echte politicus in dit complexe land die over voldoende vakkennis en gezag beschikt om orde in de chaos te scheppen. Of wat denken de politologen van de dadendrang van ‘Sterke Jan’ (Jan Jambon) in de Vlaamse regering en eerder in de federale regering, die het niet zo nauw neemt met de realiteit?

Wilfried Lagaeysse

Gert Peersman

In ‘Ik krijg het gevoel dat de fouten van Paars-Groen worden herhaald’ ( Knack nr. 41) stelt professor Gert Peersman dat de gepensioneerden niet de dupe zijn van de coronacrisis, want ze hebben zelfs nog kunnen sparen. Vooraleer dergelijke uitspraken te doen, zou het goed zijn dat professor Peersman zijn ideologisch kader vooraf schetst. Hij gaat voorbij aan de realiteit dat het pensioen voor bepaalde bevolkingsgroepen wat zakgeld is, maar voor andere de enige bron van overleven.

Luc Leupe,

Zedelgem

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content