Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Justitie

Ik reageer graag op het interview met Lucia Dreser, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (‘De politiek is maar beter heel voorzichtig met kritiek op de magistratuur’, Knack nr. 11). ‘In vergelijking met onze buurlanden zit België meer dan goed met zijn aantal magistraten en middelen en toch hebben we een trage justitie’, wordt er gesteld. De woorden ‘meer dan goed’ zijn niet helemaal correct. Het aantal magistraten en middelen voor justitie in ons land is gemiddeld in Europese context. Ons aantal magistraten ligt hoger dan in Nederland, maar daar worden de magistraten veel meer bijgestaan door andere mensen, zoals referendarissen, die ook juridisch werk leveren. En ook al zijn er bij ons ongeveer evenveel magistraten als in onze buurlanden, ze behandelen veel meer rechtszaken, onder meer omdat ons rechtssysteem financieel erg toegankelijk is. Zo zijn er in bepaalde types van burgerlijke geschillen tot dubbel zoveel zaken per inwoner als in Nederland. De ’trage justitie’ is dus niet te wijten aan onvoldoende inzet, maar aan de inefficiëntie van de organisatie en aan verouderde procedureregels.

Simon Deryckere, advocaat, Knokke-Heist

Macron

Een reactie op de analyse van Hubert van Humbeeck over Emmanuel Macron (‘Het moment van Macron’, Knack nr. 11). De impact van grote persoonlijkheden op de geschiedenis mag niet onderschat worden. De liberale politicus Gustav Stresemann was zo iemand in de Weimarrepubliek, en voor ons huidige tijdsgewricht lijkt dat zonder twijfel Macron te zijn. Als iemand de beste kaarten op zak heeft en over een groot politiek kapitaal én talent beschikt om een oorlog in Europa op afstand te houden, dan is hij het wel. Zijn optreden staat in schril contrast met dat van de meute extreemrechtse paljassen en nationalisten van allerlei pluimage, die er niets beters op gevonden hebben om in het Europees Parlement doelbewust en met veel genoegen de slagkracht van de EU systematisch te ondermijnen. Dat alles onder het goedkeurend oog van Poetin.

Stephaan Taccoen, Brugge

Consumeren

Geachte heer Bultinck, als u de maatregelen van de regering niet verstandig of nodig acht, dan houdt u weinig rekening met het merendeel van de Belgen (‘Ja, minder’, Knack nr. 11). Die maatregelen op zich zijn inderdaad geen aansporing om zuiniger om te springen met energie, en zouden in normale tijden niet te verantwoorden zijn. Maar we leven niet in normale tijden. De prijzen zijn zodanig gestegen dat de tegemoetkoming van de regering slechts een druppel op een hete plaat is. Ondanks die tegemoetkoming zal de meerderheid van de mensen door de huidige energieprijzen automatisch – lees gedwongen – zuiniger omspringen met energie. Ik zou de monden niet willen (of kunnen) voeden van de mensen die de komende maanden in ernstige financiële moeilijkheden terecht zullen komen.

R.K., Alsemberg

Stagflatie

In december, schrijft Ewald Pironet (‘Het gevreesde s-woord’, Knack nr. 10), klom de inflatie boven de 5 procent. In februari zaten we aan 8 procent. Het doembeeld van stagflatie – veel inflatie en magere groei – duikt weer op. Bovendien zullen de overheidsuitgaven astronomische proporties aannemen. Ons defensiebudget zal worden opgetrokken en ook de energietransitie kost handenvol geld. ‘Na een initieel positief effect sorteren de hoge energieprijzen een onbetwistbaar negatief effect op de overheidsfinanciën’, zei staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) in de Commissie Financiën. Liberalen, waarom pleiten jullie niet voor een volwaardige vermogensbelasting en een meerwaardebelasting? Econoom Paul De Grauwe slaat ook al lang op die spijker (‘Voer een vermogensbelasting in om de Ruslandfactuur te betalen’, Knack nr. 11). Elk fiscaal privilege is immers een schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel dat in onze Grondwet is opgenomen. Een euro zou een euro moeten zijn, of hij nu uit arbeid of uit vermogen komt. Zeker als mannen als Fernand Huts het zich met al hun fiscale privileges kunnen permitteren om de Antwerpse Boerentoren van de KBC over te kopen. De centrumpartij uit de Vivaldi-coalitie, die deze scheefgroei eindelijk zou willen zien en er ook iets aan zou willen doen, zal daar zonder enige twijfel de vruchten van plukken in 2024. Doe het desnoods uit eigenbelang. Historici spreken nu al van een ’tektonische verschuiving in de Europese geschiedenis’. Waarom zouden we ook op fiscaal gebied niet eindelijk geschiedenis schrijven?

Bob Michiels

Oekraïne

In 1856 schreef de vooraanstaande Duitse arts, antropoloog en politicus Rudolf Virchow: ‘Ik beschouw elke leer zonder historische basis als barbaars.’ Als men weet dat Rusland en het Kremlin al duizend jaar een geschiedenis kennen van wrede dictators die met de regelmaat van de klok hun eigen bevolking op bloedige wijze decimeren, dan zou men toch verwachten dat Europese politieke leiders zich erg argwanend zouden blijven opstellen tegenover gelijk welke leider van Rusland. De geschiedenis is er om de toekomst te vrijwaren.

Werner Verslegers

Correctie

In het artikel over formule 1 van vorige week (‘Hobbelen met 300 per uur’, Knack nr. 11) staat een foto van de nieuwe Mercedes F1-auto. Aan het stuur zit niet Lewis Hamilton, zoals wordt aangegeven, maar George Russell. Onze excuses.

De redactie

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content