Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Dillen

Ik heb met interesse maar ook met verbazing het interview met ex-Vlaams Belanger Koen Dillen gelezen (‘Ik denk oprecht dat Zemmour geen racist is’, Knack nr. 11). Dillen krijgt een forum om, los van zijn ideologische kleur, een schijnbaar objectieve analyse te maken van een zeer omstreden figuur. Vooral de passage over de theorie van le grand remplacement is erg ongelukkig. De journalist noemt de theorie wel ‘racistisch’, maar wanneer Dillen uiteenzet waarom volgens hem de theorie niet meer dan een ‘vaststelling’ is, volgt geen kritische kanttekening. Nochtans weten we dat ‘le grand remplacement’ niet zomaar een vaststelling is van een demografische evolutie, maar vooral een zeer omstreden conceptueel model om te kijken naar die evolutie. Zowel de demografische aannames als de achteruitgang van de westerse waarden die volgens de theorie het gevolg zijn van die demografische veranderingen, worden met klem tegengesproken door wetenschappers. Maar die informatie ontbreekt in het artikel. Ik vind niet dat we mensen van extreemrechtse signatuur uit de media moeten weren, maar ik verwacht van een kritisch magazine als Knack wel dat hun omstreden ideologische stellingen als dusdanig geduid worden.

Piet Van Meerbeek

Schneider

Ik ben al geruime tijd een tevreden abonnee van Knack. In nr. 11 verscheen een artikel van Stijn Tormans (‘Op pelgrimstocht naar Romy’) dat mij in het bijzonder is bijgebleven. De journalist schreef een treffend eerbetoon aan Romy Schneider en verwerkte op een knappe manier de bijzonderheden rond haar leven in het stuk. Bij elke volgende gedachte, verraste hij. Ik wil Stijn Tormans hiervoor bedanken. Dat hij nog veel andere levens zo mag verwoorden.

Jan Vanderschaeghe, Roeselare

Notariaat

Ik las met verbazing het interview met Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere over het notariaat (‘Een notaris moet uit zijn ambt ontzet kunnen worden’, Knack nr. 12). Deze lezersbrief schrijf ik als notaris. Een notaris die met hart en ziel dagelijks mensen probeert verder te helpen met hun bezorgdheden en juridische problemen. Een notaris die zich totaal niet herkent in het negatieve beeld dat in het interview geschetst wordt van het beroep. Bovendien vind ik het jammer dat in het artikel veel onjuistheden staan over het notariaat. Enkele voorbeelden.

De vaststelling dat in de meeste landen het notariaat is afgeschaft, klopt niet. In 22 van de 27 lidstaten van de EU bestaat het notariaat naar het Latijnse model. Verder geeft de bewering dat er een strengere reglementering is in België ten opzichte van de meeste buurlanden verkeerdelijk de boodschap dat het Belgische notariaat Europees koploper is qua strikte reglementering. Dat klopt ook niet. Integendeel, in het rapport van het Prijzenobservatorium wordt zelfs aangegeven dat België in de groep van de Europese notariaten zit die het minst gereglementeerd zijn. Ook dat er nauwelijks controle is op de beroepsgroep en notarissen niet kunnen worden afgezet, is onjuist. Er is controle via de Provinciale Kamers van Notarissen en in het verleden werden reeds notarissen afgezet. Via de hervormingsvoorstellen van de federale regering komt er trouwens een onafhankelijke tuchtrechtbank op nationaal niveau.

Dat deze onjuistheden zonder tegenwoord een forum krijgen, betreur ik. Zeker op een moment dat de aangekondigde hervormingen voor het notariaat veel ongerustheid teweegbrengen, zowel bij de notarissen als bij hun medewerkers.

Katrin Roggeman, notaris in Brussel

Delhaize (1)

Toen ik de column van Peter Casteels las (‘Delhaize’, Knack nr. 13), dacht ik dat het om een misplaatste aprilgrap ging. Maar een tweede lezing overtuigde mij dat het stuk serieus bedoeld was. Ik behoor tot die ‘criminelen’ die winkelen in Delhaize, en dus volgens dit artikel gestraft moeten worden met de teruggave van energiepremies. Misschien moeten we dan ook maar ineens iedereen verplichten om bij de echte prijsbrekers te kopen, zoals Aldi, Action, Zeeman en C&A, in plaats van bij de kleine neringdoeners, want die zijn sowieso duurder. Wellicht is het ook niet aangewezen om een duurder restaurant te kiezen of een pint te drinken op een terras in Knokke. Stel je voor dat om de hoek een financieel inspecteur zou staan om ons te beboeten voor die ondoordachte keuze.

A. Famaey, Blankenberge

Delhaize (2)

Columnist Peter Casteels insinueert dat mensen die bij Delhaize winkelen ‘spilzieke vermogenden’ zijn die het recht op compenserende maatregelen voor de hoge energieprijzen moet worden ontnomen. Daarmee schoffeert hij alle klanten van Delhaize en slaat hij tegelijk vol in het gezicht van de tienduizenden medewerkers die zich voor hen inzetten. Dagelijks stonden zij in de covidwalmen klaar om ieders voeding te regelen, zo ook de oesters voor Casteels. Uw columnist beschimpt ook de 585 zelfstandige Proxy-AD en Shop-ondernemers. Als ‘aangeslotenen’ bij Delhaize geven zij elke dag het beste van zichzelf om de enige Belgische supermarktketen door een nooit geziene inflatoire crisis te loodsen en gezonde voeding voor iedereen betaalbaar te houden.

Tot slot nog even dit: in het persrayon van alle Delhaizes wordt uw blad verkocht, bij uw ‘favoriete’ retailketen niet. Wij halen alvast Knack uit onze rekken en zullen andere zelfstandige uitbaters oproepen hetzelfde te doen.

Famillie Boeren-Verstraete, uitbaters meerdere zelfstandige Delhaizevestigingen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content