Het laatste woord

Mei ’68 (1)

Dat Leuven Vlaams in de context van mei ’68 gezien wordt, lijkt mij eerder aan het toeval toe te schrijven dan aan een bewuste keuze (‘De geschiedenis die ik heb meegemaakt, is door de N-VA vervalst’, Knack nr. 12). De perikelen rond Leuven Vlaams dateren trouwens al van begin jaren ’60. Tijdens de optochten, die desondanks een studentikoos karakter hadden, hoorde men trouwens alleen maar slogans als ‘Walen buiten!’ of ‘Waalse ratten, rol uw matten’. Bovendien kan men – gelukkig maar! – niet vergelijken met wat er gebeurde in Frankrijk en Duitsland. En vooral: er was bijna dagelijks contact tussen de studentenleiders en de rijkswacht-autoriteit in Leuven. Zo anti-autoriteit waren ze dus niet…

De Leuvense rijkswacht stond onder het bevel van majoor SBH Paul Reviers. Zijn aanpak (dialoog en een dynamische tactiek bij de interventies) was hoogst ongewoon. Merkwaardig was vooral dat Reviers die aanpak kon realiseren, voor een stuk tegen de zin van de Leuvense burgemeester, die een hardere houding voorstond.

Willy Van Geet, rijkswachtkolonel b.d. lic. crim.

Mei ’68 (2)

Ik ben een geëngageerde wereldwinkelier, en een uitspraak van Joachim Pohlmann heeft mij zeer gechoqueerd. Hij zegt: ‘Ooit waren er overal in Vlaanderen wereldwinkels. Ze hebben me nooit aangesproken, en intussen zijn het echte relicten geworden.’ Pohlmann zou toch moeten weten dat er ook vandaag nog overal in Vlaanderen wereldwinkels zijn, dat het geen relicten zijn, maar dat er de laatste jaren juist zwaar geïnvesteerd is om van deze wereldwinkels eigentijdse belevingsplaatsen te maken waar naast een mooi en kwalitatief hoogstaand aanbod ook plaats is voor het verhaal achter de producten en informatie over wat er misloopt in de internationale handel. Hij zou moeten weten dat vele van deze wereldwinkelgroepen sterk ingebed zijn in hun gemeente of streek en nog steeds de motor zijn van sociaal engagement en solidariteit, en dat ons model nog steeds meer dan achtduizend vrijwilligers aanspreekt.

De Oxfam-Wereldwinkels zijn nog steeds hard nodig. Niet alleen om in de praktijk te bewijzen dat eerlijke handel mogelijk is, maar vooral om te wegen op de besluitvorming en te strijden voor een eerlijke wereldhandel.

Dirk De Wilde, vrijwilliger Oxfam, Wilsele

Mei ’68 (3)

Een verschrikkelijke genocide vergelijken met een vreedzame ontvoogdingsstrijd is niet alleen absurd, maar bijna misdadig. Was het een misdaad om in je eigen land je eigen kind in zijn eigen taal te kunnen laten studeren om een hoger diploma te behalen? Wat een afschuwelijke vergelijking!

Dr. Kristine Van Looy

Soumission

Waarom kiest u witte gemeenten uit om die vraag te stellen? (‘Soumission? Waar zijn we eigenlijk over bezig?’, Knack nr. 13). Had de vraag gesteld in pakweg Borgerhout of Deurne, en het antwoord was heel anders geweest. Als omnipracticus in een concentratiegemeente met een groot percentage moslims, die o zo graag een vrouwelijke arts voor vrouw en kind hebben, weet ik dat ze aanzienlijk meer kosten aan onze sociale zekerheid dan de doorsnee Vlaming, wat socioloog Marc Swyngedouw ook moge beweren. Ook dat ze in het onderwijs minder kansen krijgen, is een flagrante leugen. Mijn echtgenoot heeft jaren lesgegeven in een concentratieschool, en daar kregen de leerlingen genoeg kansen. Maar kansen moet je wel grijpen.

Simone De Smet, Deurne

Vastgoed ( 1)

De opinie van Marcia De Wachter dat de woningprijzen in België sterker zijn gestegen dan elders en dat dit een gevaarlijke evolutie is, is fundamenteel ongegrond. Ik weet dat de gemiddelde lezer mij zal verwensen wanneer ik beweer dat de vastgoedprijzen in België, en vooral in de grote steden, belachelijk laag zijn in vergelijking met de ons omringende landen. Als dan in België tussen 2000 en 2017 een stijging met 75 procent wordt genoteerd in vergelijking met minder dan 25 procent elders, dan is dat gewoon een inhaalbeweging en geen oververhitting.

Jan Van de Wouwer, Brussel

Vastgoed (2)

Is het vastgoed in België wel of niet overgewaardeerd? Vast staat dat het een complex gegeven is. Het feit dat er discussie is tussen economen en zogenaamde ‘kenners’ van de vastgoedmarkt, zegt genoeg. Het zal pas duidelijk worden hoeveel het vastgoed in België overgewaardeerd is als er daadwerkelijk een marktcorrectie komt.

Davey Geysens, Gent

Koen Vanmechelen

In ‘Als we ons niet snel als migranten gaan gedragen, kunnen we het schudden’ (Knack nr. 12) poneert Koen Vanmechelen het volgende: ‘Globalisering kan pas werken als de lokale bevolking bereid is haar natuurlijke bronnen of ideeën vrij te geven.’ Hiermee slaat hij de spijker op de kop. Inderdaad, zonder een globale bewustzijnsverandering zullen we innerlijk en uiterlijk op voet van oorlog blijven leven met onszelf en onze omgeving. De nieuwe manier van samenwerken is delen, vertrouwen, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Alleen zo kunnen we de wereldproblemen te lijf gaan.

Karin Mahieu

Racisme ( 1)

Antropologe Gloria Wekker heeft er geen flauw idee van hoe het voelde om als homo van mijn generatie (° 1961) op te groeien (‘Ik zou zo graag willen dat u eens een dag in mijn schoenen kon staan’, Knack nr. 12). Op dit ogenblik is homoseksualiteit in 72 landen strafbaar, in sommige met de doodstraf. Ik vond voorlopig geen enkel land waar een andere kleur hebben bij wet bestraft wordt. Homovrienden uit onder andere Oeganda en Indonesië vertellen me dat racisme en discriminatie geen exclusief blanke verschijnselen zijn, wel integendeel.

Luc De Leeuw

Racisme ( 2)

Gloria Wekker verantwoordt haar gebruik van de term wit door te zeggen dat blank een koloniale term is die voor ‘superioriteit, zuiverheid en schoonheid’ staat. Sinds wanneer is dat het geval? Zeker in het hedendaagse taalgebruik is blank een neutrale term, die geenszins de connotatie heeft die Wekker erin ziet. De door haar gebruikte termen wit en zwart zouden niet letterlijk naar een huidskleur verwijzen. Pardon?

Michel De Wolf

Begroting

Het goedbedoelde ‘redesign’-initiatief om via een afslankingskuur van de overheid de staatskas te spekken, gaat volledig voorbij aan de essentie van de Belgische staatsproblemen (‘Hoe een half miljard uit de begroting verdween’, Knack nr. 12). Ons land heeft 4,5 maal meer ambtenaren dan het viertalige Zwitserland. De kosten zijn navenant. De verkotering van de Belgische structuur ten gevolge van een resem kafkaiaanse staatshervormingen heeft geleid tot een absurd, inefficiënt en geldverslindend monster. Redesign is morrelen in de marge.

Johan De Muynck

Vrijheid

Ik ben het ermee eens dat men zijn eigen vrijheid moet opgeven voor de veiligheid van de anderen (‘Niets mag nog’, Knack nr. 12). Toch geef ik professor Torfs gelijk als hij zegt dat men duidelijk het gevoel heeft dat men meer vrijheid afneemt van de burger. Minder mogen drinken en de joie de vivre belemmeren, zoals filosofe Beeckman zegt, zijn persoonlijke belemmeringen in het voordeel van de gemeenschap. Natuurlijk heeft ze wel gelijk dat al deze regeltjes, samen met andere wetgevingen allerhande, soms versmachtend aanvoelen.

Freddy De Graeve, Gent

Gezondheid

Diëten helpt inderdaad niet (‘Te dik? Ga vooral niet op dieet’, Knack nr. 12). Calorieën tellen is ‘obsessief’ gedrag; tabellen en cijfers werken niet ontspannend. Belangrijker is onze relatie met voeding. Sporten is gezond, maar kies ook hier bewust een sport die bij je past. Sporten hoort een ontspanning te zijn, geen rush om af te vallen.

Patrice Dirickx, diëtiste

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content