Het laatste woord

Corona-experts/ 1

Het dubbelinterview met de experts Erika Vlieghe en Jean-Luc Gala illustreert dat er een duidelijk verschil is in de gezondheidszorg in de twee taalgebieden (‘Wij zijn de perfecte zondebok voor ministers’, Knack nr. 39). Ik ben als Vlaming meer dan 25 jaar werkzaam geweest als hoofd van het UCL Transplantatiecentrum aan de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc, vandaar mijn reactie. Jean-Luc Gala beweerde dat sommige Vlaamse virologen onwaarheden verkondigen en dat andere te veel gewicht hadden in de nationale Veiligheidsraad. Zoals het een integere, geëngageerde en intelligente vrouw past, heeft Erika Vlieghe rustig en gevat op die aanval gereageerd.

Vooraleer men publiekelijk collega’s afmaakt, zou men beter eerst in eigen boezem kijken om te zien of men zelf een positieve bijdrage geleverd heeft aan het o zo moeilijke coronadebat. Waar waren trouwens al de Franstalige virologen in dat debat?

Jan Lerut, Université Catholique Louvain, Brussel

Corona-experts/ 2

Ik denk niet dat de wetenschappers het gevaar, laat staan het bestaan van het covid-19 virus negeren. De polemiek betreft de maatregelen die door de overheid getroffen worden. De vraag is onder andere of die maatregelen niet meer schade berokkenen dan het virus zelf. Zij veroorzaken immers een volledige ontwrichting van onze economie, van ons sociocultureel leven, met voor sommigen zware financiële problemen, werkloosheid, depressies, verwaarlozing van andere gezondheidsproblemen, zelfdoding, schoolachterstand, enzovoort. Er moet dus een aanvaardbaar evenwicht worden gevonden tussen sanitaire en socio-economische belangen. Een moeilijke opdracht voor onze overheid. Wat we zeker moeten vermijden, is de pathologische angst en smetvrees die nu bij een deel van de bevolking heersen. Kortom, we moeten met het virus en zijn nare gevolgen leren leven en ons niet nodeloos verder opsluiten en anderen systematisch als een bron van mogelijke besmetting beschouwen.

Dr. Jean-Marie Segers, Sint-Martens-Latem

Jongensbesnijdenissen

Ik volg al jaren de moedige en eenzame strijd die Rik Remmery voert tegen de besnijdenis bij jongens (‘Ook jongensbesnijdenissen moeten strafbaar worden’, Knack nr. 40). Veel mensen willen dat de zinloze en pijnlijke besnijdenis bij jonge kinderen stopt. Enkel als jongens volwassen zijn, mogen en kunnen zij zelf beslissen of ze alsnog een besnijdenis wensen. Dat lijkt me een heel redelijk en haalbaar voorstel.

Winfried De Schepper

Palliatieve zorg

Het gaat er inderdaad niet onmiddellijk over hoeveel de palliatieve zorg en/of de zorgsector meer moeten krijgen, maar wel over het feit dat men eens moet bekijken of de beschikbare middelen op de juiste manier ingezet worden (‘Palliatieve zorg kan de overheid net geld opbrengen’, Knack nr. 39). Kan niet een deel van de hoge doktershonoraria gaan naar het verzorgend personeel? Werd er al eens berekend hoeveel de therapeutische hardnekkigheid kost? En hoeveel kost de overconsumptie in de gezondheidszorg? Het is hoogdringend dat de financieringswijze van het systeem herzien wordt.

Dirk Van Hee, Westvleteren

Rik Torfs

Het lijkt erop dat Torfs, zoals veel notoire katholieken, niet kan verteren dat de secularisatie definitief een eind heeft gemaakt aan de suprematie van de kerk (‘De kerk moet een plaats zijn waar de onvolmaakten even op adem kunnen komen’, Knack nr.39). Dat de misdaden van kerkleiders hem nooit hebben doen twijfelen aan zijn geloof, komt cynisch over. Ongetwijfeld heeft het christendom bijgedragen tot de hoge beschavingsgraad die wij bereikt hebben, maar vanaf de twaalfde eeuw liep het grondig mis: kerkleiders werden machtswellustelingen, kruistochten ontaardden in puur imperialistische oorlogen, andersdenkenden werden op gruwelijke manier vervolgd en vermoord, hand- en-spandiensten werden verleend aan wereldse machthebbers om samen de kleine man te onderdrukken.

Pierre Martin Neirinckx, Dikkelvenne

Migranten

Het opiniestuk ‘Onze mores na Moria’ (Knack nr. 39) geeft kort en bondig weer hoe migratie en asiel (niet) aangepakt worden in Europa. Decennialang worden goede voornemens geformuleerd, maar vaak blijft alles bij het oude. In sommige gevallen, zoals in Moria, wordt het nog driester. Het migratie- en asielprobleem is gigantisch en een mirakeloplossing bestaat er niet voor. Ook kun je de hete aardappel niet van land naar land (blijven) doorschuiven of blind zijn voor de ellende ver van je bed. De EU moet het voortouw nemen en krachtdadiger en concreter optreden.

Paul Van Herck, Vosselaar

Onderwijs

Als ouder van een puberzoon die door corona een achterstand heeft opgelopen en nog zoekender is dan ooit, merk ik dat ons onderwijs niet voldoet voor buitenbeentjes (‘Een-op-eenonderwijs is het meest efficiënt maar onbetaalbaar’, Knack nr. 38). Willen we onze zoekende zonen (en dochters) een tweede kans bieden, dan moeten we kunnen loskomen van de hokjes en modules. We moeten kunnen werken aan basis- en sleutelvaardigheden. We moeten cursisten versterken in de rollen die ze opnemen en trajecten op maat aanbieden. Dat kan alleen als we kunnen inspelen op leervragen. Die lopen niet altijd samen met de leergebieden en ook niet met een (klas)groep.

Als ouder wil ik mijn kind helpen met rekenen, met de juf praten op het oudercontact, het rapport begrijpen en Smartschool gebruiken. Leren in samenhang, dat zou in heel het onderwijs het uitgangspunt moeten zijn. Er is werk aan de winkel.

Helga Gehre, Antwerpen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content