Het laatste woord

Witwassen

Het artikel ‘Gelekte Amerikaanse rapporten onthullen hoe banken tekortschieten om witwassen te voorkomen’ (Knack nr. 39) legt nogmaals de lakse wetgeving bloot waardoor achterpoortjes blijven bestaan waarvan alleen kapitaalkrachtigen gebruik kunnen maken.

Regeringsleiders kunnen niet neutraal en integer tegenover grootbanken staan, omdat ze zelf allerlei voordelen genieten. In een kapitalistisch systeem is het duidelijk dat een klein percentage van kapitaalkrachtigen alle macht in handen heeft en de wet dicteert. En voor alle mistoestanden die door malafide praktijken ontstaan, draait de gewone burger op.

Hedwig Beernaert,

Brakel

De coronacrisis (1)

Iedereen zal nu wel weten dat het er de voorbije maanden heftig aan toegegaan is in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Als verpleegkundige kan ik u vertellen: het was nog veel erger dan al bleek in de media.

Op mijn werkplek begon na de eerste golf van de pandemie een inhaalbeweging voor alle uitgestelde behandelingen en operaties. We moesten opnieuw een versnelling hoger schakelen, ondanks de vele zieken en de zware vermoeidheid onder het personeel.

Heel snel kwamen er versoepelingen van de maatregelen en werd er weer heel veel mogelijk. Met het bekende gevolg: de besmettingscijfers begonnen weer te stijgen. De enorme druk in de gezondheidszorg is dus nog niet afgenomen.

Wanneer er dan discussies ontstaan over de maatregelen en het ‘recht op persoonlijke vrijheid’, vraag ik me af waar het applaus en het gezang gebleven zijn die tijdens de lockdown elke dag om 20 uur weerklonken. Klaagt u omdat u hier en daar een mondmasker moet dragen? Dan zou ik u willen vragen om even stil te staan bij het feit dat wij, in de zorg, de voorbije tijd de hele werkdag volledig ingepakt hebben moeten werken. Ook tijdens de hittegolven.

Wie in de context van de huidige pandemie zijn recht op vrijheid claimt, moet goed beseffen dat hij daarmee datzelfde recht van een ander wegneemt.

Tania Cool,

Deinze

De coronacrisis (2)

Onze mondmaskers zijn we nog niet moe. We kopen ook nog altijd massaal producten om handen en tafels te ontsmetten. Wat wij huisartsen wél moe zijn is de zinloosheid van de massale tests. We worden overstelpt met telefoons om terugkeerders uit rode en oranje zones te testen. Honderden tests, en geen enkele is positief. We worden gebeld door ouders die hun lagereschoolkinderen moeten thuishouden vanwege een neusverkoudheid (geen koorts, alleen een lichte hoest en een snotneus), met als gevolg een dag quarantaine tot de uitslag bekend is. Ook bij hen zijn de tests altijd negatief.

Laten we stoppen met terugkeerders te testen, tenzij ze in contact geweest zijn met iemand die besmet is. En laten we vooral stoppen met gezonde jonge mensen te testen. Economisch en maatschappelijk is de schade enorm, en de meesten zijn amper ziek.

Er is maar één economisch en maatschappelijk aanvaardbare methode: test wie écht ziek is, bescherm de risicopatiënten en geef de mensen in de rusthuizen bovendien een stem.

De schade die ik zie is groot. Ouderen die het opgeven omdat het enige wat ze nog hadden, het sociale contact, zo beperkt wordt. Kinderen die een dag school missen voor een verkoudheid. En dan zwijg ik nog over de enorme stress die langdurige economische werkloosheid met zich meebrengt.

Sarah van laer,

Horebeke

Holocaust (1)

Het interview met Simon Gronowski en Koenraad Tinel hoort bij het mooiste wat ooit is gepubliceerd (‘Natuurlijk geloof ik nog in de mens’, Knack nr. 38). De boodschap die deze heren brengen zou verplichte lectuur moeten zijn voor elke wereldburger. Complimenten eveneens aan de VUB en de ULB, die op hun manier en via het eredoctoraat die boodschap kracht bijzetten. Ondanks alles (en dat is heel wat) is er nog een beetje hoop.

Johan De Cock,

Mechelen

Holocaust (2)

‘Er zijn mensen die het antisemitisme nodig hebben om te bestaan’, stelt Simon Gronowski volledig terecht. Norman Finkelstein publiceerde over die kwestie zelfs het werk The Holocaust Industry. Jammer dat het fenomeen niet meer protest oproept van het fascinerende Joodse volk, waarvan bijvoorbeeld de Asjkenazische groep al eeuwen excelleert op het culturele en wetenschappelijke domein en daar nu eindelijk erkenning voor krijgt.

Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Het irriteert me mateloos wanneer een bepaalde bevolkingsgroep in ons land grossiert in ‘ Free Palestine‘-vlaggen en -stickers en zich aanschurkt tegen dat slachtofferschap. Integratie, inzet en verzoening (voor zover die in dezen überhaupt nodig is) zouden constructievere opties zijn.

Tom Hellemans,

Zonhoven

Correctie

In ‘Hoe rechts is Conner Rousseau?’ (Knack 39) staat dat Amadeo Vanhaverbeke ‘ooit lid was van Schild & Vrienden’. Dat was een onbedoeld geval van persoonsverwisseling, maar hoe dan ook fout: Vanhaverbeke maakte nooit deel uit van Schild & Vrienden. Onze excuses.

De redactie

Het laatste woord
Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content