Het laatste woord

Verkiezingen 19/1

Verkiezingen 19/ 1

Bedroevend hoe rechts de Vlaming heeft gestemd (‘Tijd om in de spiegel te kijken’, Knack nr. 22). Dat is deels te wijten aan de verharding van het discours tussen politici, maar ook aan trollen op sociale media. Deze uitslag is het resultaat van emotioneel stemmen ten koste van de ratio. Vlaams Belang heeft bij een aantal partijen stemmen weggehaald, maar het meest bij de N-VA. Teleurgestelde kiezers die zijn teruggekeerd naar hun vroegere stemgedrag. Bart De Wever trekt daaruit de conclusie dat hun kiezerspubliek dat gedaan heeft om nationalistische redenen. Ik heb de indruk dat hij niet bijzonder veel contact heeft met het plebs.

Marlene De Smedt

Verkiezingen 19/ 2

Deze uitslag is vooral te wijten aan het gedrag van de N-VA na de gemeenteraadsverkiezingen. Door het Marrakeshdebat zo hoog op de agenda te plaatsen, hebben ze Vlaams Belang een cadeau van formaat gegeven. Bart De Wever heeft met de verwijten aan het adres van zijn oude coalitiepartners niet alleen de regering doen vallen, hij heeft ook al het werk van de regering in diskrediet gebracht. Het zou de N-VA’ers sieren als ze eens zouden toegeven dat deze zet paniekvoetbal was.

Jos De Boes

Verkiezingen 19/ 3

Er zijn veel elementen aangehaald die een verklaring zouden kunnen geven aan het stemgedrag bij de laatste verkiezingen. Nergens wordt ingegaan op de invloed van de verschillende stemtests. Het is nochtans heel aannemelijk dat dit heeft meegespeeld. Een analyse zou zeker verhelderend kunnen zijn.

Roel Vermesen, Bokrijk

Cordon sanitaire/ 1

Het cordon mag dit jaar 30 kaarsjes uitblazen, maar of het een echt feest zal worden valt te betwijfelen (‘Barsten in de Chinese Muur’, Knack nr. 22). Destijds waren er wellicht gegronde redenen om het toenmalige Vlaams Blok te isoleren vanwege zijn standpunten en programma. Maar wordt het cordon nu niet angstvallig en kunstmatig in stand gehouden om de machtsposities van de traditionele partijen te blijven verankeren? Ondertussen is een enigszins andere partij, Vlaams Belang, in de voetsporen van het Blok getreden met weliswaar nog enkele oude politieke krokodillen maar ook met jongere mensen en een andere insteek.

Klimaat/1
Klimaat/1

Paul Van Herck, Vosselaar

Cordon sanitaire/ 2

Ik heb niet op VB gestemd, maar ik begrijp de mensen die dat hebben gedaan wel. Ik meen dat we zo’n aanzienlijk deel van de bevolking niet buitenspel kunnen zetten. Je zou dus kunnen zeggen dat ik Vlaams Belang gedoogsteun geef. Ik neem aan dat er binnen de centrumpartijen ook enige aanhang te vinden is tegen het cordon sanitaire. We zouden de actuele relevantie van het cordon kunnen testen door een referendum. Die mogelijkheid is er: ze is opgenomen in artikel 39.bis van de grondwet om een referendum op gewestelijke basis te organiseren. Het gaat om een consultatief referendum dat dus niet bindend is.

Victor Peeraer

Cordon sanitaire/ 3

Wat de samenwerking met Vlaams Belang betreft: er blijven enkele problemen bestaan. Het ernstigste is de figuur van Filip Dewinter. Tot twee keer toe ging hij op de koffie bij een oorlogsmisdadiger (nochtans ook een moslim), de Syrische president Bashar al-Assad, die gifgas en splinterbommen gebruikt tegen zijn eigen bevolking. Het feit dat Dewinter nog deel uitmaakt van die partij maakt het wel erg moeilijk om een samenwerking te overwegen.

Marcel Dierick, Aalst

Klimaat/ 1

Ondanks alle informatie die klimaatwetenschappers proberen mee te geven, slaagt Rik Van Cauwelaert erin toch nog twijfel te zaaien. (‘Wat is er mis met paniek?’, Knack nr. 21). Wanneer hij verwijst naar Jos Delbeke, die in een lezing aangeeft dat klimaatonderzoek over waarschijnlijkheden gaat en dat die nuance verloren gaat, lezen mensen dat alsof de opwarming van de aarde nog onzeker is. Niets is minder waar. Dat we op een catastrofe afstevenen als we niet direct het roer omgooien, is wel zeker. Gelukkig zet David Van Reybrouck op het einde de puntjes op de i. We moeten niet bezig zijn met staatshervormingen, maar met het drastisch verminderen van onze uitstoot.

Nick Schryvers, Lint

Klimaat/ 2

In ‘Lang niet alleen the economy, stupid!’ ( Knack nr. 21) lees ik het volgende: ‘Vanaf 2026 zullen we al een capaciteit van 4 GW aan windenergie geïnstalleerd hebben. Dat komt overeen met de capaciteit van 4 grote kerncentrales.’ (Een citaat uit het Open VLD-programma, nvdr.) Dat is jammer genoeg fout. Je moet niet het geïnstalleerde vermogen vergelijken, maar de hoeveelheid geleverde energie. Voor eenzelfde geïnstalleerd vermogen levert een windmolen namelijk ongeveer één derde van de energie die een kerncentrale levert. Dat komt doordat een windturbine meestal niet aan zijn volle vermogen werkt, terwijl een kerncentrale dat doet voor meer dan 80 procent. Een capaciteit van 4 GW aan windenergie komt zo overeen met nog geen anderhalve grote kerncentrale.

Jos Loeckx, hoofdlector faculteit industriële ingenieurswetenschappen (KU Leuven)

Correcties

– In ‘ De laatste comeback van Dedecker’ (Knack nr. 22) stond dat de N-VA in West-Vlaanderen twee zetels overhoudt. Dat moet natuurlijk zijn: De N-VA verloor in West-Vlaanderen twee zetels en houdt er nog vier over. Onze excuses.

– In de rubriek ‘Kennis’ (Knack nr. 22) staat dat er in Boortmeerbeek fossiele resten van een stokoude reiger zijn gevonden. Dat moet in Boutersem zijn. onze excuses.

De redactie

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content