Het laatste woord

Projectontwikkelaars

Met veel interesse las ik het artikel ‘Het nieuwe wonen: wijken voor de rijken’ (Knack nr. 30). Als projectontwikkelaar ben ik de laatste tien jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Groen Kwartier in Antwerpen. Onze globale visie bij dat project strookt niet met de inhoud van uw artikel. Van bij het begin kreeg de relatief gesloten enclave van het voormalige militair hospitaal op verschillende punten doorgangen naar de omliggende wijken. Verder heeft het Groen Kwartier een gediversifieerd aanbod aan woningen, zowel sociale, betaalbare (tegen een geplafonneerde prijs) als residentiële woningen (tegen de vrije marktprijs). Beweren dat de sociale huisvesting zich enkel aan de randen bevindt, is manifest onjuist. In een publicatie prees de Vlaamse Bouwmeester onze aanpak op dat vlak nog als een voorbeeld.

Ik betreur het dan ook dat het artikel eenzijdig tot stand kwam, zonder nuance, zonder consultatie van de mensen die erbij betrokken waren en er wonen.

Wouter Coucke, Matexi

Holslag

Jonathan Holslag houdt een bijzonder overtuigend pleidooi voor meer schoonheid in België (‘Schoonheid rendeert’, Knack nr. 30). Voor een estheet als mezelf hebben harmonie en klasse zelfs een therapeutische werking, die Holslag vergeet te vermelden in zijn economische betoog. Maar de totale verkrachting van het platteland waarmee de christendemocratie de werkmens aan de kerktoren meende te kunnen binden, maakt trots zijn op België en vooral op Vlaanderen bijzonder moeilijk. Men moet het volk, dat doorgaans geen architectonische en esthetische basis heeft, geen carte blanche geven in woningbouw. In Nederland waakt een welstandscommissie over de schoonheid en harmonie van gebouwen. Burgers moeten uiteraard wel eerst de bescheidenheid hebben om hun eigen incompetentie in te zien en het idee van een Spaanse villa of de zoveelste vulgariteit te laten varen voor het algemeen belang.

Tom Hellemans, Zonhoven

Lode Wils

In haar commentaar op het interview met Lode Wils schrijft Knacklezeres Christiane Lodewijckx dat het Vlaanderen veel zal kosten om onafhankelijk te worden en dat het maar een zakdoek groot is (Knack nr. 30). In Europa zijn er meer dan twintig landen met een vergelijkbare bevolkingsomvang, zoals Denemarken, Noorwegen en Kroatië. Zijn die allemaal te klein om onafhankelijk te zijn? Bovendien zijn veel van die landen economisch belangrijk. Ik hoop dat Vlaanderen, Schotland en Catalonië daar ooit bij horen.

Gilbert Pieters

Klimaatopwarming

De vooruitzichten voor de klimaatopwarming zijn bijzonder ongunstig. Daarom is het de plicht van de media, en in het bijzonder de kwaliteitsmedia zoals Knack, om de lezers op regelmatige basis te bestoken met artikels, zodat er een algemene bewustwording ontstaat. Daarom ook zou Knack, voor zover dat commercieel mogelijk is, geen reclame meer mogen maken voor verre vliegtuigreizen of bootcruises. Een druppel op een hete plaat, maar alle beetjes helpen.

Roger Driessen, Ekeren

Wouter Vrancken

Naar aanleiding van het interview met KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken (‘Wij hebben recht op 1A’, Knack nr. 30) maak ik volgende bedenking. AA Gent heeft de bekerfinale verloren van KV Mechelen en mag toch Europees voetbal spelen. Beerschot heeft ook van Mechelen verloren, maar promoveert niet naar 1A. Tot daaraan toe, maar KV Mechelen heeft in de Belgische competitie geen enkele straf gekregen! Zelfs in Italië en Turkije is zoiets ondenkbaar.

Dirk Noeninckx

War on drugs (1)

Men hoeft geen expert te zijn om te beseffen dat de war on drugs een verloren zaak is. De mensheid heeft altijd roesmiddelen gebruikt. In het interbellum moest de drooglegging in Amerika het alcoholisme tegengaan, maar de maffia maakte grote winsten. Legaliseer alles en breng de aanmaak, invoer en distributie van drugs onder staatscontrole. Goed gecontroleerde distributiepunten kunnen de verkoop, enkel aan particulieren, op zich nemen. Daardoor zal de criminele handel stilvallen en zullen er minder ongelukken gebeuren door overdosering of slechte drugs.

Jos Vlasman, Mortsel

War on drugs (2)

Het wordt hoog tijd dat de drugsbendes keihard aangepakt worden. Nu riskeren onschuldige burgers hun auto’s, gevels en fysieke welzijn. Pak de drugsmaffia zonder pardon aan en neem hun auto’s en vastgoed in beslag.

Mobiscore

Naar verluidt is de Mobiscore bedoeld als bewustmakingsinstrument voor de burgers. Maar net zoals met de betonstop wil men enkel vervelende particulieren wegkrijgen van het platteland, zodat de agro-industrie haar gang kan gaan. De op export gerichte landbouw is een groot vervuiler en betonstorter. De snelheid waarmee grote vervuilende, grond vretende en mest spuwende stallen worden gebouwd is misdadig. Vlaanderen is een stad met zes miljoen inwoners en veel groen. De beschikbare landbouwgronden moeten optimaal gebruikt worden voor lokale voedselvoorziening. Op het kabinet van de minister van Landbouw zou de reconversie van de landbouw op tafel moeten liggen, niet de onredelijke beschuldigingen aan het adres van plattelandsbewoners.

Jules Dhooghe, bioboer in de Kempen

Correctie

In het interview met Parag Khanna (‘Is het Westen op zijn retour?’, Knack nr. 30) staat dat Manmohan Singh president van India en moslim was. Bedoeld werd Abdul Kalam. Onze excuses.

Individuele lezersbrieven zijn welkom bij Knack, Raketstraat 50, bus 2, 1130 Brussel, website: www.knack.be of mailen naar lezersbrieven@knack.be.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content