Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

CD&V

Ik kan de analyse van de hoofdredacteur (‘Spijtig van de peiling’, Knack nr. 19) grotendeels volgen. Met deze nuance: staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft géén dolk geplant in de rug van aftredend CD&V-voorzitter Joachim Coens . In de CD&V leeft al maanden de overtuiging dat Coens niet de juiste persoon is om de partij te leiden. Mahdi is Coens nooit openbaar afgevallen en heeft nooit duidelijk gemaakt dat het voorzitterschap voor hem niet snel genoeg kon komen. Hij heeft wel zijn ambitie getoond, waar niets mis mee is. Een nieuwe voorzitter zal het probleem van de CD&V zeker niet volledig oplossen. Wel is zeker dat de communicatiestijl van Coens de neergang van de partij versterkte, zoals de peilingen bewijzen. Ik ken Mahdi als een integere, intelligente, welbespraakte en hardwerkende politicus. Iemand die perfect vertegenwoordigt waar de CD&V voor staat. Mahdi is een man van het moedige midden. Ik hoop dat de klassieke media hier voldoende aandacht aan (blijven) besteden. Hopelijk kan ik ook de volgende weken diepgravende politieke analyses vinden in Knack, zodat ook ik kan blijven twijfelen aan mijn mening.

Nico Lein

Erelonen

Met veel interesse las ik het dossier over de zelfbedieningscultuur van gerechtsdeurwaarders (‘Verdien miljoenen met een onwettig ereloon van 16,11 euro’, Knack nr. 20). Zelfverrijking vindt plaats op vele niveaus in de samenleving. Ook in de zorgsector wordt erg creatief omgegaan met het aanrekenen van erelonen. Niet-geconventioneerde artsen mogen supplementen aanrekenen. Onlangs ben ik drie keer bij de tandarts geweest uit uiterste nood. De eerste keer betaalde ik een supplement van 8 euro, de tweede keer van 13,5 euro en de derde keer werd er 27,5 euro extra aangerekend. Als klant heb je de keuze om een geconventioneerde tandarts te raadplegen, maar die vind je niet altijd. Ik begrijp dat onze sociale zekerheid onder hoogspanning staat, maar de huidige wetgeving laat te veel creativiteit toe. Conventionering van artsen zou de standaard moeten zijn. Een doktersbezoek is geen luxe-uitstap.

Kristel De Keersmaker, Dendermonde

Klimaat

Volgens Bart De Wever (N-VA) zijn de schuldgevoelens en doemverhalen die aan het klimaat worden verbonden onterecht en contraproductief, zo bleek uit de rubriek ‘Quotes van de week’ ( Knack nr. 20). Wat vooral contraproductief is, is het onophoudelijke gestook van klimaatontkenners en klimaatsceptici, daarin ondersteund door (onder andere) de partij van De Wever. Dat gevaarlijke spelletje wordt al decennialang gespeeld door politici en belangengroepen. Het wordt tijd dat De Wever en zijn partijgenoten dáárover een schuldgevoel ontwikkelen, want zij laten het blijkbaar met plezier aan hun (klein-)kinderen over om de boel op orde te krijgen. Als je schip in een storm terechtkomt, moet je maatregelen nemen en niet alleen denken aan de volgende verkiezingen. En er zeker geen communautair spelletje van maken.

Dirk Simons

Vrouwenziektes

Met enige bezorgdheid las ik het artikel ‘Vrouwenziektes nog te vaak miskend: “De arts adviseerde een wijntje te drinken als seks te pijnlijk werd”’ (17/05/22, Knack.be). Het staat iedereen vrij om zijn of haar visie te ventileren. Maar het is gevaarlijk om in reguliere media, zoals Knack, een forum te bieden dat wetenschappelijke verworvenheden, medisch onderbouwde diagnoses en behandelingen onderuithaalt. Zo wordt het voor de burger moeilijk om nog adequate, wetenschappelijk betrouwbare informatie te vinden. Ik acht het dan ook mijn deontologische plicht als gynaecoloog om op dit artikel te reageren.

De besproken topics, zoals onder meer lichen, HPV-infectie en soa’s, missen wetenschappelijke reflectie door de geïnterviewde personen. Bijvoorbeeld endometriose wordt, in tegenstelling tot wat in het artikel wordt geponeerd, in de opleiding gynaecologie correct gedoceerd. Waar de informatie vandaan komt dat medische publicaties onvoldoende worden gelezen, is mij onduidelijk. Sinds decennia behoren Belgische gynaecologen-professoren tot de wereldtop wat betreft onderzoek naar de etiologie, diagnose en behandeling van endometriose. Het klopt natuurlijk dat onze kennis voortschrijdend is. Het is en blijft een moeilijke diagnose, die, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, zeker niet altijd (en zelfs zelden) met een kijkoperatie en weefselonderzoek moet gebeuren . Ook dat een lichamelijk onderzoek van het kleine bekken niet (genoeg) zou gebeuren, is een gratuite uitspraak die niet strookt met de courante praktijk van de Vlaamse gynaecoloog. En dat er geen preventie of behandeling mogelijk zou zijn, staat eveneens haaks op de huidige medisch-wetenschappelijke inzichten.

Het verspreiden van stellingen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, veroorzaakt twijfel en onrust bij de lezers en draagt niet bij tot een optimale gezondheidszorg voor de Vlaamse vrouw. Laat dit nu net de prioriteit van gynaecologen zijn.

Geert Page, gynaecoloog-verloskundige, wetenschappelijk redactieraadgever Gunaïkeia, Poperinge

Linkse leerkrachten

Ik vind uw factcheck van mijn uitspraak over linkse leerkrachten (‘Minstens 80% van de leraren stemt centrum tot extreemlinks’, Knack nr. 20) niet koosjer. Open VLD kan vandaag bezwaarlijk als rechts worden gecatalogiseerd en al zéker niet op de identitaire as, waar het mij uiteraard om gaat wanneer ik het heb over leraren.

Sam van Rooy, Vlaams Parlementslid (Vlaams Belang)

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content