Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Michel Vandenbosch kreeg in 2003 een Senaatszetel aangeboden van Steve Stevaert, maar de voorzitter van Gaia denkt toch dat hij als niet-politicus meer kan bereiken. ‘Voor kreeften en voor alle dieren die pijn kunnen voelen.’

Maakt Gaia een onderscheid tussen dieren, want mosselen op de barbecue kunnen blijkbaar wel? Zijn kreeften de enige schelpdieren die pijn voelen? (Cécile Segers, Kalmthout)

MICHEL VANDENBOSCH: Gaia komt op voor alle dieren die in staat zijn om pijn te ervaren, of die nu groot of klein zijn, gewerveld of ongewerveld. Ik weet niet hoe hard de kreeft die Piet Huysentruyt doormidden snijdt die pijn voelt, maar onderzoeksgroepen van verschillende universiteiten stellen dat het zenuwstelsel van kreeften complex genoeg is om pijn te ervaren. Dat van een mossel daarentegen is veel te simpel, ook daar hebben we wetenschappelijk bewijs voor. Over gamba’s of garnalen bestaat er weinig informatie, maar het is ook niet bewezen dat ze geen pijn voelen. Aan wie twijfelt adviseer ik om ze niet te koken of te snijden zonder verdoving.

Met 25 mei in het vooruitzicht: welke partijen dragen het dierenwelzijn het hoogst in het vaandel? (Chantal Toussaint, Honnay)

VANDENBOSCH: Ik zal niet zeggen voor welke partij u moet stemmen, maar de cruciale vraag is of de bevoegdheden Dierenwelzijn en Landbouw apart blijven. Landbouw werd vijftien jaar geleden een regionale materie. Dierenwelzijn bleef toen federaal en verhuist nu naar de gewesten. CD&V en Vlaams Belang willen in de volgende regering Dierenwelzijn en Landbouw opnieuw samenbrengen onder één minister. N-VA, SP.A en Groen beloven dat ze dat niet zullen doen. Open VLD wil landbouwdieren en andere consumptiedieren zoals pelsdieren onderbrengen onder Landbouw en andere dieren onder Leefmilieu. Ook zij offeren dus het welzijn van landbouwdieren op. Economische belangen zullen in zo’n scenario altijd de bovenhand halen.

Wil Gaia mee ijveren voor de oprichting van een Partij voor de Dieren in België? (Son Brants, Borgerhout)

VANDENBOSCH: Die partij haalt in Nederland slechts iets meer dan twee procent van de stemmen, maar dat is toch goed voor twee zetels in de Tweede Kamer waarmee ze schitterend werk levert. In ons land wordt dat door de kiesdrempel heel moeilijk. In 2003 heeft Steve Stevaert mij gevraagd of ik senator wilde worden. Ik was daar wel door gecharmeerd, maar toen ik vroeg wat ik zou mogen veranderen was zijn antwoord zeer teleurstellend. Met Gaia denken we dat we meer kunnen veranderen door over de partijgrenzen heen de politici te overtuigen van de noodzaak van onze bekommernissen. En we merken dat onze standpunten steeds meer gedeeld worden door de samenleving.

Begrijpt u dat veel mensen zich mateloos ergeren aan uw discours, vooral in tijden van oorlog, crisis en andere maatschappelijke problemen? (Eveline De Jonghe, Evergem)

VANDENBOSCH: Voor elke wantoestand waartegen mensen zich verzetten zal er altijd, ergens anders ter wereld, een ergere vorm van pijn zijn. Neem de oorlog in Syrië, of de verkrachtingen in Oost-Congo. Een mens kan zijn empathie nochtans heel gemakkelijk verdelen over verschillende zaken.Ik zie het als een morele en humane evolutie om niet alleen mensen te behoeden voor machtsmisbruik, maar zo veel mogelijk levende wezens.

Vraag van de week

Ook veel varkenshouders willen minder varkens per hok, maar Gaia houdt geen rekening met onze minieme winstmarges. Kunnen we geen diervriendelijk keurmerk voor varkens oprichten, waarvoor consumenten dan meer betalen? (Sander Palmans, Hamont-Achel)

VANDENBOSCH: Recent heb ik tijdens een debat georganiseerd door jonge landbouwers nog gemerkt dat zij openstaan voor een constructieve dialoog. Varkenshouders die grotere inspanningen doen dan de wettelijke minimumnormen zouden inderdaad een beloning moeten krijgen. Nu is de concurrentie met landen waar dierenwelzijn met de voeten wordt getreden zo groot en zijn de distributieketens zo machtig dat de winstmarges voor de boeren heel klein zijn. Zelfs met een paar centiemen extra per kilo varkensvlees zouden ze nochtans al een verschil kunnen maken. Maar het is aan de Boerenbond om daarover te onderhandelen.

Volgende week: professor milieubiologie Tim Nawrot.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content