Het gezin blijft op één

FAMILIEMOMENTEN Praat met je ouders, of je krijgt er spijt van. © CORBIS
Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

De Europeaan koestert de familiemomenten en zou graag meer tijd doorbrengen met zijn gezin, blijkt uit een onderzoek in zes landen.

De economische en sociale context van de maatschappij mag dan al complexer zijn geworden, het gezin blijft het eerste schuiloord waar Europeanen op terugvallen. Dat blijkt uit een enquête van de onderzoeksgroep Ipsos in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Nederland en België. Bijna 80 procent van de respondenten beschouwt familierelaties weliswaar als ‘niet simpel’, maar slechts 24 procent zegt ook effectief in conflict te leven met andere leden van hun familie. Vooral bij de eigen ouders of kinderen vindt het individu geborgenheid en solidariteit. Dat gevoel is de voorbije vijf jaar zelfs nog iets groter geworden. De relatie met broers en zussen of grootouders is in diezelfde periode veeleer stabiel gebleven.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt nochtans dat het verschil in waarden tussen de generaties binnen een gezin gegroeid is. In het Verenigd Koninkrijk en in ons land is bijna de helft van de ondervraagden ervan overtuigd dat die ethische kloof het moeilijker maakt dan vroeger om relaties te onderhouden tussen ouders en kinderen. De familie mag dan wel als favoriete omgeving worden aangeduid, dan betekent nog niet dat de leden onderling niet van mening verschillen.

Familiebijeenkomsten behoren logischerwijs tot de lievelingsactiviteiten van de Europeanen. Op die doordeweekse momenten wordt er vooral gepraat en van gedachten gewisseld. Samen met vakantie of op weekend gaan, staat op de tweede plaats, van nabij gevolgd door de samenkomsten op feest- en verjaardagen. Elk land heeft wel zijn eigen voorkeur. Zo zitten Spanjaarden het liefste gewoon te kletsen, terwijl de Britten aangeven vooral graag uitgebreid te tafelen met de familie. Italianen, Nederlanders en Belgen verkiezen dan weer activiteiten buitenshuis, zoals een weekend of een langere vakantie.

Hoewel de familie een centrale plaats inneemt in het leven van de Europeanen, zou een ruime meerderheid van de ondervraagden er graag meer tijd mee doorbrengen. Het gebrek aan familiemomenten wordt in die mate als een gemis ervaren dat het zich vertaalt in een vorm van spijt die alleen maar toeneemt met de jaren. Zo zegt bijna 70 procent van de respondenten dat ze graag wat meer met hun ouders hadden gepraat over hun kindertijd, of over hoe hun ouders tegen het leven aan kijken. In elk van de zes onderzochte landen behoort die spijt tot een van de grootste frustraties onder de bevolking.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content