Dirk Draulans
Dirk Draulans Redacteur bij Knack

De nieuwe Vlaamse regering lijkt milieu stiefmoederlijk te zullen behandelen.

24 kort

26 misdaad

28 architectuur

32 samenleving

36 column: mark elchardus

Het was meteen duidelijk dat het niet zijn grootste prioriteit is. Nieuwbakken minister, zelfs nieuwbakken politicus Kris Peeters (onder dak gegaan bij CD&V) herinnerde zich de ochtend na zijn eedaflegging in het Vlaams parlement alleen Openbare Werken en Energie als zijn bevoegdheden. Milieu was hij al vergeten.

’s Middags ging het iets beter, hoewel Peeters milieu toen leek te vernauwen tot een kwestie van heffingen die aan bedrijven worden opgelegd, en van wat hij terzake voor de ondernemingen zou kunnen realiseren. In het regeerakkoord van minister-president Yves Leterme (CD&V) staan deze heffingen overigens onder de noemer Economie, waarvoor Peeters niet bevoegd is.

Ook Landbouw wordt als een strikt economische activiteit gelabeld, hoewel het effect ervan op de omgeving groot is. De Boerenbond kan zich, na vijf jaar miserie, weer in de handen wrijven: Leterme, lid van zijn politiek comité, heeft de bevoegdheid naar zich toe getrokken. Als West-Vlaming (en geitenliefhebber) zal hij ongetwijfeld goed zorgen voor de boeren die het onder zijn groene voorgangers zo zwaar te verduren hebben gekregen. Er komt zelfs een nieuw mestdecreet, waarvoor Peeters en Leterme de handen in elkaar zullen slaan.

En om het plaatje compleet te maken: Ruimtelijke Ordening blijft bij de liberaal Dirk Van Mechelen, die al hardop denkt aan nieuwe bedrijventerreinen en verkavelingen voor woningen.

Het lijkt erop dat alle politici hun lesje geleerd hebben uit de afstraffing van de groenen. Die hun doorgedreven ijver voor milieu en natuur kwam belastend over bij de kiezer én contrasteerde scherp met de gratispolitiek van SP.A-voorzitter Steve Stevaert. De socialisten hebben zich zeker niet uitgesloofd om de milieuproblematiek bij de regeringsonderhandelingen onder de aandacht te brengen, hoewel ze achteraf de stelling probeerden te verkopen dat het zonder hun inbreng nog erger was geweest.

Niet iedereen sluit uit dat Stevaert zo zijn gram wilde halen op de groenen, omdat ze niet alleen weigerden met zijn partij een links kartel te vormen, dat dan het grootste in Vlaanderen zou zijn geweest, maar ook om met socialisten en christen-democraten over een regering te praten, waarin Stevaert meer accenten had kunnen leggen.

Minder groen dan de nieuwe Vlaamse kan een moderne regering niet meer zijn. De Europese Commissie doet al moeilijk genoeg over onze traagheid om haar regels te implementeren.

Dirk Draulans

Niet iedereen sluit uit dat Stevaert zijn gram wilde halen op de groenen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content