Robert De Cock, voorzitter van de Vlaamse veehandelaars en vleesproducenten, beschuldigt Gaia ervan de vleessector te willen vernietigen. Daarbuiten zijn er nog kapers op de kust.

JA

‘Gaia is fundamenteel niet bekommerd om het welzijn van dieren. Ze willen zoveel mogelijk leden werven om zichzelf te verrijken en verder mensen trachten te bekeren tot het vegetarisme. Zij willen al diegenen die met de productie van dieren te maken hebben, kelderen. Michel Vandenbosch moet ophouden met ons te pesten in deze moeilijke tijden.

Ik heb drie uur van de beelden van Gaia gezien en heb daarin twee veehandelaars opgemerkt die te ver gingen. De andere zogenaamde beulen op de videobanden van Gaia zijn geen veehandelaars. We vragen enig begrip voor veedrijvers en veevervoerders. Het vervoer vindt meestal ’s nachts plaats, het vee is vaak nerveus en daarom agressief. De stok is meestal ter verdediging, maar wanneer een dier niet luistert, kan men door een enkele tik het dier in de juiste richting sturen. De meeste dieren zijn geen lijn meer gewoon en reageren daarom soms heel gewelddadig.

Wij voelen de jongste tijd dat de Amerikanen serieus aan het lobbyen zijn om hun steaks op onze markten te krijgen. Dat vlees is zogezegd hormonen- en BSE-vrij, maar het wordt daar niet op gecontroleerd! Bedrijven uit Australië, Argentinië en de Verenigde Staten stellen aan de grote distributieketens voor hun vlees tegen dumpingprijzen te verkopen, als ze het alleenrecht krijgen in de rekken.

Wij pleiten ervoor dat kinderen op de markt mogen rondlopen, maar dan wel onder begeleiding van volwassenen. Het gaat meestal om de kinderen van de transporteurs en de veehandelaars, en het is voor hen ook de beste praktijkervaring voor de toekomst. Andere bezoekers worden trouwens aangemaand te vertrekken voor de meeste transacties gebeuren en dat is op het einde van de markt.

De veemarkt blijft noodzakelijk voor de prijsvorming. Een groot percentage van de dieren wordt nu al rechtstreeks aangeboden aan de slachthuizen. Aangezien de vleesprijs kan schommelen tussen 40 en 110 frank per kilo begrijp je het nut toch van de markt voor diegenen die rechtstreeks aan slachthuizen leveren.

De inspecteurs van het ministerie van Landbouw hebben de jongste zes weken op alle Belgische markten een positief rapport opgesteld met slechts één opmerking. Wij vragen toch een beetje begrip voor het feit dat het niet altijd mogelijk is om een dier op een transportwagen te krijgen zonder het een tik te geven.’

NEE

Volgens Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia, maakt de vleessector zichzelf kapot. Bovendien houdt landbouwminister Jaak Gabriëls (VLD) beulen en geweldenaars een hand boven het hoofd.

‘Fragmenten van onze eerste beelden over schokkende dierenmishandeling op de veemarkten van Anderlecht en Ciney haalden de media op 16 november en brachten een storm van verontwaardiging teweeg. Enkele dagen later besloot de regering dat alle herkenbare dierenbeulen binnen veertien dagen van de respectievelijke markten verwijderd moesten zijn. In Anderlecht zijn er slechts vijf van de dertig mishandelaars verwijderd, in Ciney werden vier van de vijftig vlak voor de deadline geweerd. De regering kondigde nog een aantal maatregelen aan die markten voor het eind van het jaar moesten naleven, of ze zouden moeten sluiten. Enkel Rekkem en Batice kregen eerst geen erkenning en hadden dus dicht moeten gaan, maar enkele dagen later erkende landbouwminister Gabriëls ze toch nog.

Gabriëls weigert ons, het parlement en zelfs medeverantwoordelijke minister van Consumentenzaken en Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) inzage in de erkenningsdossiers. Hij stelde begin januari dat ‘incidenten’ zoals door Gaia gefilmd, niet meer mochten voorkomen en dat alle marktorganisatoren de boodschap begrepen hadden. Maar zowel in Anderlecht als in Ciney stelden wij nog altijd mishandelingen en dierenleed vast. Bepaalde inspecteurs, nochtans op de hoogte, maakten daar geen melding van. De markten moesten van de ministers bewijzen alle wettelijke voorwaarden na te leven. Amper vier dagen later, bijna een maand na de erkenning, filmen we opnieuw mishandelingen in Ciney, ook door kinderen. Maar de markt mag van de ministers openblijven. Dan wordt onze waarnemer afgeranseld en uitgekleed door vele tientallen veehandelaars. Zijn kleren worden verbrand: provocatie van Gaia, zegt Gabriëls. Het feit dat ik leef, is voor sommige veehandelaars al een provocatie.

Gabriëls versterkt de almachtsgevoelens van dierenbeulen. Afgezien daarvan geeft hij een sterk signaal aan de marktorganisatoren die wel proberen de wet na te leven: doe toch niet zoveel moeite jongens, want lap je de wet aan je laars, dan word je toch niet gestraft.

Momenteel loopt er een klachtprocedure tegen België wegens niet-naleving van de Europese dierenwelzijnswetgeving. Als België voorzitter wordt van de EU zullen we nog schrikken van de dynamiek die leeft rond dierenwelzijn bij de Europese Commissie. Ik maak de veehandel niet kapot. Dat doet die handel zelf door mishandeling en leed van dieren te blijven ontkennen en gedogen.’

Opgetekend door Maarten Billiet

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content