Nicolas Sarkozy wil de 35-urige werkweek terugschroeven.

Hoe hard kan je Frankrijk, of de Fransen, veranderen? Kan je hen langer laten werken, enkel voor la gloire van de competitiviteit? Frankrijks 48-jarige, energieke minister van Financiën denkt het wel. Nauwelijks 100 dagen na zijn aanstelling pakt Nicolas Sarkozy een van de meest controversiële thema’s van de Franse politiek aan: de 35-urige werkweek.

Onder de vorige, socialistische regering werd een revolutionaire wet gestemd, die in 2000 werd ingevoerd. De wet was bedoeld als wondermiddel tegen de werkloosheid. Als basisfilosofie geldt het Europese idee dat wanneer meer mensen minder werken (maar hetzelfde loon behouden), veel goede banen worden gecreëerd.

De maatregel leidde echter niet tot een afname van de werkloosheid. De wet wierp enkel baat af voor de werkende bevolking. Bovendien is ze een economische molensteen rond de nek van de Franse staat. Die moest immers grote belastingvoordelen toekennen om het verlies van de bedrijven te compenseren. ‘Frankrijk zal binnenkort jaarlijks 16 miljard euro uitgeven om mensen te verhinderen te werken’, zei Sarkozy vorige maand in het Franse dagblad Les Echos.

Vorige week gaf Sarkozy in een interview met Le Monde dan ook lucht van zijn plan om weer over te gaan op de 39-urige werkweek, net als voor de invoering van de wet. Ter compensatie zouden de vier extra werkuren 10 tot 25 procent minder belast worden. Bovendien zou de overschakeling op vrijwillige basis gebeuren. Wie wil, kan meer werken, en dus meer verdienen.

Sarkozy’s aanval op de wet van de 35-urige werkweek zou een minder groot politicus wellicht fataal worden. Toch blijft Sarkozy, en niet president Jacques Chirac, de meest populaire conservatieve politicus in Frankrijk.

Een groot deel van de bedrijfswereld is alvast voorstander van een wetsherziening. ‘De meerderheid van het parlement staat kritisch tegenover de wet, we horen veel goede bedoelingen, maar geen concrete voorstellen’, zegt Ernest Antoine Seillière, hoofd van de Franse bedrijfsvereniging MEDEF. ‘Een mogelijke oplossing is de bedrijven de mogelijkheid te geven zelf met hun werknemers te onderhandelen.’

Ook Sarkozy zelf stelde nog geen concreet plan voor. Maar volgens politieke waarnemers volstaat zijn bereidheid om de wet te veranderen om de conservatieve activisten voor zich te winnen. En die heeft hij nodig als hij in de herfst Chiracs coalitie wil overnemen.

Copyright Knack/Newsweek. Bewerking E.L.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content