JA

Laurette Onkelinx (PS), die naast minister van Sociale Zaken ook voorzitter is van Beliris, een samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regering, zet het thema op de ministerraad van vrijdag. Deze beslissing was toch al genomen?

Na de rellen in Brussel hebben we een jaar geleden een aantal maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. We hebben beslist om bijvoorbeeld nultolerantie in te voeren in Anderlecht. Maar ook dat we honderd militairen zouden herscholen tot politieagenten, dat klopt. Vooraleer ze dat worden, moeten kandidaten eerst met succes een opleiding volmaken aan de politieschool. Daarna zijn het volwaardige agenten, die voorgoed deel uitmaken van het korps.

Alles wat Binnenlandse Zaken moest doen in dit dossier, is in orde. Defensie staat evenwel in voor de rekrutering. De vraag is hoever men daarmee staat. Ik hoop dat men de oproep zo snel mogelijk lanceert.

Als men ze vindt, waar zullen die honderd ex-militairen dan worden ingezet?

Ze worden niet toegekend aan één specifieke zone, maar aan de DirCo, die de samenwerking coördineert tussen de lokale en federale politie in Brussel. De extra mensen zullen worden ingezet in functie van de prioriteiten. Meer patrouilleren in de metro is er daar een van. Ambassades bewaken en drugscriminaliteit bestrijden, zijn er andere. Deze operatie levert een win-winsituatie op. Het leger wordt afgeslankt en de politie krijgt er extra manschappen bij.

Intussen huurt de MIVB privébewakers om de veiligheid in de metro te verhogen. Komt het monopolie op geweld niet alleen de overheid toe?

De MIVB beslist dat autonoom. Binnenlandse Zaken huurt nooit privébewaking, maar ik heb er geen principieel probleem mee. Dat we de veiligheid in Brussel versterken, is logisch en wenselijk. Alles wat daartoe bijdraagt, juich ik toe.

Militairen omscholen tot politieman, waarom bent u daartegen?

In januari hebben we daarover vergaderd met zowel militaire als politievakbonden, en een gezamenlijk negatief advies ge-formuleerd. Tegen de gewoonte in, legt onze minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) dat boudweg naast zich neer.

Militairen laten overstappen naar andere departementen gebeurde tot nu toe altijd met het oog op de afslanking van het leger tot 34.000 man. Vandaag telt het leger tussen de 34.000 en 35.000 manschappen. En wat stellen wij vast? De eerstkomende tien jaar gaan er jaarlijks 2000 militairen met pensioen, en van tien instromende jongeren blijven er na verloop van tijd amper drie over. Reken daarbij dat er de laatste vijf jaar nog meer dan 1000 militairen met vervroegd pensioen zijn gegaan, en de som is snel gemaakt. Als we 34.000 manschappen willen overhouden, mogen we zeker geen mensen laten vertrekken.

Want wat als we nog met pakweg 32.000 overblijven? Dan zijn de kazernes allicht te groot en worden er weer gehergroepeerd of gesloten, waardoor een aantal militairen langer zal moeten pendelen. Als militaire vakbond willen wij niet medeplichtig zijn aan het herstructureren van het leger.

Daarenboven valt de regeling heel duur uit. Het loon van de overstappende militairen zou het eerste jaar immers volledig door Defensie worden betaald, en de volgende vier jaar nog voor 66 procent.

De conclusie is pijnlijk eenvoudig: de politie is de enige winnaar. En onze minister werkt daaraan mee.

Niemand zou verplicht worden, het overstappen gebeurt vrijwillig.

Men denkt alleen aan wie wil weggaan, niet aan wie blijft. Wij verliezen expertise en goede mensen. Dus onze individuele werklast vergroot.

Met voorbeelden uit het verleden in het achterhoofd, vrees ik overigens dat er weinig kandidaten zullen zijn.

NEE

Laurette Onkelinx (PS), die naast minister van Sociale Zaken ook voorzitter is van Beliris, een samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regering, zet het thema op de ministerraad van vrijdag. Deze beslissing was toch al genomen?

Na de rellen in Brussel hebben we een jaar geleden een aantal maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. We hebben beslist om bijvoorbeeld nultolerantie in te voeren in Anderlecht. Maar ook dat we honderd militairen zouden herscholen tot politieagenten, dat klopt. Vooraleer ze dat worden, moeten kandidaten eerst met succes een opleiding volmaken aan de politieschool. Daarna zijn het volwaardige agenten, die voorgoed deel uitmaken van het korps.

Alles wat Binnenlandse Zaken moest doen in dit dossier, is in orde. Defensie staat evenwel in voor de rekrutering. De vraag is hoever men daarmee staat. Ik hoop dat men de oproep zo snel mogelijk lanceert.

Als men ze vindt, waar zullen die honderd ex-militairen dan worden ingezet?

Ze worden niet toegekend aan één specifieke zone, maar aan de DirCo, die de samenwerking coördineert tussen de lokale en federale politie in Brussel. De extra mensen zullen worden ingezet in functie van de prioriteiten. Meer patrouilleren in de metro is er daar een van. Ambassades bewaken en drugscriminaliteit bestrijden, zijn er andere. Deze operatie levert een win-winsituatie op. Het leger wordt afgeslankt en de politie krijgt er extra manschappen bij.

Intussen huurt de MIVB privébewakers om de veiligheid in de metro te verhogen. Komt het monopolie op geweld niet alleen de overheid toe?

De MIVB beslist dat autonoom. Binnenlandse Zaken huurt nooit privébewaking, maar ik heb er geen principieel probleem mee. Dat we de veiligheid in Brussel versterken, is logisch en wenselijk. Alles wat daartoe bijdraagt, juich ik toe.

Militairen omscholen tot politieman, waarom bent u daartegen?

In januari hebben we daarover vergaderd met zowel militaire als politievakbonden, en een gezamenlijk negatief advies ge-formuleerd. Tegen de gewoonte in, legt onze minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) dat boudweg naast zich neer.

Militairen laten overstappen naar andere departementen gebeurde tot nu toe altijd met het oog op de afslanking van het leger tot 34.000 man. Vandaag telt het leger tussen de 34.000 en 35.000 manschappen. En wat stellen wij vast? De eerstkomende tien jaar gaan er jaarlijks 2000 militairen met pensioen, en van tien instromende jongeren blijven er na verloop van tijd amper drie over. Reken daarbij dat er de laatste vijf jaar nog meer dan 1000 militairen met vervroegd pensioen zijn gegaan, en de som is snel gemaakt. Als we 34.000 manschappen willen overhouden, mogen we zeker geen mensen laten vertrekken.

Want wat als we nog met pakweg 32.000 overblijven? Dan zijn de kazernes allicht te groot en worden er weer gehergroepeerd of gesloten, waardoor een aantal militairen langer zal moeten pendelen. Als militaire vakbond willen wij niet medeplichtig zijn aan het herstructureren van het leger.

Daarenboven valt de regeling heel duur uit. Het loon van de overstappende militairen zou het eerste jaar immers volledig door Defensie worden betaald, en de volgende vier jaar nog voor 66 procent.

De conclusie is pijnlijk eenvoudig: de politie is de enige winnaar. En onze minister werkt daaraan mee.

Niemand zou verplicht worden, het overstappen gebeurt vrijwillig.

Men denkt alleen aan wie wil weggaan, niet aan wie blijft. Wij verliezen expertise en goede mensen. Dus onze individuele werklast vergroot.

Met voorbeelden uit het verleden in het achterhoofd, vrees ik overigens dat er weinig kandidaten zullen zijn.

Opgetekend door Jan Jagers

‘Deze operatie levert een win-winsituatie op.’

‘Ik vrees dat er weinig kandidaten zullen zijn.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content