Senator Sabine de Bethune (CVP) dient een wetsvoorstel in dat het slaan van kinderen verbiedt. Ouders die hun kinderen toch een oorveeg geven, worden niet vervolgd. Het gaat om het principe. De maatschappij moet voor een geweldloze opvoeding kiezen.

Sabine de Bethune

“In 1995 bezorgde België zijn eerste verslag over de kinderrechten aan de Verenigde Naties (VN). Het VN-comité in New York drong er vervolgens bij ons land op aan om de wetgeving aan te passen en de lijfstraffen voor kinderen te verbieden. Bij de opmaak van het tweede Belgische verslag was dat nog niet gebeurd.

Dat is jammer omdat de sensibilisering tegen straffen voor de kinderen zelf het concreetste element is van de Conventie voor de rechten van het kind. In Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Cyprus zijn lijfstraffen al verboden. In Portugal staat het onderwerp op de politieke agenda, Groot-Brittannië bestudeert het.

Buitenlands onderzoek leert dat veel kinderen lijden onder systematische straffen. Het gaat daarbij niet om mishandeling – die valt onder het strafrecht – maar om een pak slaag of een stevige rammeling. In Groot-Brittannië krijgt één kleuter op drie geregeld een fiks pak voor zijn broek. In Nederland wordt de helft van de kinderen geconfronteerd met geweld binnen het gezin.

Mijn voorstel om het slaan van kinderen te verbieden, heeft vooral een pedagogische waarde. Het gaat om een principe. Te veel ouders denken nog altijd dat ze hun kinderen mogen slaan. Alsof dat een recht is, iets dat bij de opvoeding hoort. Er zijn gelukkig ook ouders die bewust kiezen voor een geweldloze opvoeding. Met mijn wetsvoorstel hoop ik dat de hele maatschappij voor zo’n geweldloze opvoeding kiest en kinderen slaan voortaan onbetamelijk vindt.

Ik maak me geen illusies. De tijd is niet rijp en het rechtsgevoel leeft niet om hier ook sancties aan te verbinden. Daarom heeft dit wetsvoorstel geen repressief luik. Ik wil de ouders niet op de beklaagdenbank zetten en geen schuldgevoel aanpraten, maar wel de idee wegwerken dat slaan evident bij de opvoeding hoort. Ook kinderpsychiater Peter Adriaenssens (KUL) klaagt dat veel ouders niet eens weten dat ze hun kind niet mogen slaan. Daarom is het belangrijk om dit als een principe te stellen. Los daarvan nemen andere CVP’ers in het Vlaams parlement initiatieven om de ouders beter te begeleiden bij de moeilijke taak van de opvoeding.”

Opgetekend door Peter Renard

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content