Er is een structuurplan voor de administratie Ruimtelijke Ordening nodig, oordelen de SP’ers Bruno Tobback en Steve Stevaert. En weldra komt er een nieuwe topambtenaar.

?WE HEBBEN ER het volste vertrouwen in dat minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP) het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zachtaardig maar met vaste hand tot een goed einde brengt,” zeggen Bruno Tobback en Steve Stevaert, twee socialisten in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement. Ze geloven in het structuurplan, maar willen niet de indruk wekken dat het alles oplost. ?Zelfs als het plan er is, blijft alles bij het oude. Tenzij ook de administratie verandert.” Zonder bijkomend personeel en een andere mentaliteit, is het al boter aan de galg. Nu het hoofd van de administratie van Ruimtelijke Ordening, Armand Vermeulen (VLD), met pensioen gaat, pleiten Tobback en Stevaert voor een structuurplan voor deze administratie.

Vermeulen was een omstreden ambtenaar. Het liberale gemeenteraadslid uit Sint-Martens-Latem zou zich niet gedragen als het hoofd van een administratie Ruimtelijke Ordening, maar als de baas van een blauw fabriekje dat in de eerste plaats aan dienstbetoon deed. De ruimtelijke kwaliteit was vaak ver te zoeken. ?Het is niet het moment om het proces van Vermeulen te maken,” aldus Bruno Tobback. ?Wij spreken ons evenmin uit over de partijkaart of de maat van schoenen van zijn opvolger.”

Tobback en Stevaert willen de rechtszekerheid vergroten. ?Dat kan,” zegt Tobback, ?met een duidelijke planning, een doorzichtig systeem van gemotiveerde vergunningen en met consequente handhaving.” Het aantal niveaus dat over een vergunning gaat, moet tot twee worden beperkt. De gemeente en de provincie voor de gewone vergunningen, de provincie en het gewest voor de grotere infrastructuur. ?Er zijn ook te veel beroepsmogelijkheden en elke afgewezen aanvraag kan telkens weer worden ingediend of worden aangevochten tot er wel iemand tekent. De huidige procedures zijn de kortste weg naar het politiek dienstbetoon,” aldus Tobback. Overtredingen moeten forser worden aangepakt. ?We moeten daarbij vertrekken van het herstel in de oorspronkelijke toestand. Wie aan een duidelijke vergunning zijn voeten veegt, wordt veel te vaak ongemoeid gelaten.”

PALEISREVOLUTIE.

Een goede handhaving is een opdracht voor het Vlaamse Gewest, vindt Stevaert. ?Hoe negatiever de bevoegdheid, hoe hoger ze moet worden gelegd.” Hij en Tobback willen van de gemachtigde ambtenaar een schorsingsambtenaar maken. Hij komt tussen wanneer de vergunningen niet overeenstemmen met de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke plannen. Voor beroepen denken zij aan een college van experts. Dat oordeelt of de gemachtigd ambtenaar terecht schorste. Zo’n systeem werkt alleen als ook derden beroep kunnen aantekenen, en niet om de haverklap naar de Raad van State moeten.

Kortom, Stevaert en Tobback pleiten voor een sterke administratie die aan planning doet, gemotiveerde vergunningen verleent en een echt handhavingsbeleid ontwikkelt. Bovendien moet een aparte dienst burgers en besturen informeren over rechten en plichten. Daarom willen de socialistische parlementsleden aan de top van de administratie een manager, en niet langer een supergemachtigd ambtenaar die zich met de concrete dossiers inlaat. ?Met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen op de sporen, is het niet het moment om aan paleisrevolutie te ontketenen,” relativeert Tobback het eigen voorstel. ?Maar de directeur-generaal moet wel een Gouden Bertje zijn, iemand die de administratie laat werken naar de letter en de geest van wet en decreet. En dus niet iemand die zich inlaat met een dakkapelletje en evenmin de ultieme scheidsrechter van de goede smaak.” Stevaert, burgemeester in Hasselt, voegt eraan toe : ?Nu mag in Vlaanderen ongeveer alles voor wie de burgemeester, de schepen, de minister of de cabinetard kent.”

BUITENSHUIS.

Vorige week droeg het college van secretarissen-generaal, dat is de top van de Vlaamse administratie, één kandidaat voor als opvolger van Vermeulen. De topambtenaren die dit advies aan de regering geven, zijn bijna allemaal gewezen kabinetsleden met bijgevolg een uitgesproken politiek profiel. Dat uitgerekend de CVP-ambtenaren, tegen de SP in, Guy Braeckman (VLD) naar voren schoven, kwam voor sommigen als een verrassing. Anderzijds is de liberale aanwezigheid in topfuncties zeer beperkt en kan de regering beslissen om, bij gebrek aan keuze, een buitenstaander te zoeken.

Braeckman, zoals de twee CVP-secretarissen-generaal een burgerlijk ingenieur, geldt als een dynamische ambtenaar die een jaar geleden naar Brussel kwam. Sommigen twijfelen of hij het goede profiel heeft om de trendbreuk te realiseren die al in de vorige legislatuur door Theo Kelchtermans (CVP) werd aangekondigd. Maar in tegenstelling tot anderen, kwam hij als gemachtigd ambtenaar niet vaak openlijk in opspraak. Ten tijde van het duinendecreet haalde hij zich wel de woede van voormalig minister van Leefmilieu op de hals. En in het dossier van de Assebroekse Meersen (Oostkamp), oordeelde de rechter dat hij zich liet misleiden en manipuleren door een invloedrijke eigenaar.

Een reactie van Stevaert : ?Wie de beleidsbrief en alle uitspraken van Baldewijns erop naslaat, kan niet anders dan besluiten dat dit profiel onmogelijk aan de beleidsintenties beantwoordt. Voor ons mag de manager gerust van buitenshuis komen.”

P.R.

Steve Stevaert (links) en Bruno Tobback : De administratie heeft behoefte aan een manager die gerust van buitenshuis mag komen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content