‘Een man heeft het recht om zijn vrouw te slaan’

Jonge vrouwen van 15 tot 19 jaar denken er nauwelijks anders over dan vrouwen tussen de 45 en 49 jaar.

44 procent van alle tienermeisjes wereldwijd aanvaardt partnergeweld ‘in bepaalde omstandigheden’. Dat blijkt uit het Unicef-rapport Hidden in Plain Sight.

Als ze weigert seks te hebben, als ze tegenspreekt, als ze de kinderen verwaarloost of als ze het eten laat aanbranden. Dat zijn de meest geciteerde situaties waarbij bijna de helft van de meisjes tussen de 15 en 19 jaar zélf vindt dat een man het recht heeft zijn echtgenote te slaan, zo blijkt uit een studie van kinderrechtenorganisatie Unicef in 102 landen. In Zwart-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika is dat zelfs meer dan de helft, met uitschieters tot 80 procent in Jordanië en Mali. Erger nog, in liefst 28 onderzochte landen blijken meer meisjes dan jongens dat aanvaardbaar te vinden.

‘Ook voor ons zijn dat schokkende resultaten’, vertelt Claudia Cappa, auteur van het rapport. ‘De meisjes werden niet gevraagd naar hun eigen situatie, maar naar de aanvaarde sociale normen in hun leefwereld. De resultaten weerspiegelen de lage status die vrouwen nog hebben in tal van landen. Ze hebben een rol als huisvrouw en als lustobject. Het is niet zo dat vrouwen die opvatting delen, maar velen aanvaarden die rol nog altijd, net als de straffen als ze niet doen wat hoort. Die attitude aanpakken moet de belangrijkste focus zijn. Het ontgoochelde me ook dat ze zo wijdverspreid is, zowel in Afrika, in Azië als in het Midden-Oosten. Mensen denken soms dat het te maken heeft met religie of met cultuur, maar we vinden die discriminatie terug onder verschillende vormen in verschillende milieus.’

Het is ook niet zo dat enkel oudere vrouwen die visie verdedigen. ‘We hadden gehoopt dat de jongere generaties al geëmancipeerder zouden zijn. Maar zowel in Afrika als in het Midden-Oosten blijken jonge vrouwen van 15 tot 19 jaar er nauwelijks anders over te denken dan vrouwen tussen de 45 en 49 jaar. Dat is nog het meest schokkende. We zien geen evolutie. Moeders blijven het traditionele rollenpatroon doorgeven aan hun dochters. Ze willen in de eerste plaats dat hun dochters door de gemeenschap worden aanvaard en getrouwd raken. Ook de lokale media bevestigen die lage status. Al wordt hun niet geleerd dat vrouwen slaan normaal is, zien tienermeisjes het traditionele rollenpatroon elke dag rondom zich bevestigd.’

Toch is er hoop, zegt Cappa. ‘Er is een duidelijk verband met een gebrek aan onderwijs. Onder de ondervraagden die geen of weinig onderwijs genoten, vinden veel meer meisjes en jongens dat vrouwen slaan kan. Onderwijs heeft dan ook een dubbele rol: je leert er belangrijke waarden, zoals zelfrespect, en je krijgt er volop kansen om in contact te komen met alternatieven voor wat je kent.’

Thomas Verbeke

In 28 landen wordt partnergeweld zelfs meer aanvaard door meisjes dan door jongens.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content