ANDRE WYNEN

Gewezen leider van het artsensyndikaat Dr. André Wynen diende in Brussel klacht in bij het gerecht tegen minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP). Want die zou, naar eigen zeggen, een arts hebben gevraagd om het lijden van zijn moeder te verkorten.

“Ik heb gisteren, donderdag, bij het Brusselse gerecht klacht ingediend tegen minister van Volksgezondheid Marcel Colla. De minister haalt nu bakzeil. Hij zegt niet langer bij de behandelende arts te hebben aangedrongen om het lijden van zijn terminaal zieke moeder te verkorten maar wel om aktieve pijnstilling te hebben gevraagd. Mag ik er aan herinneren dat de minister destijds zelf verklaarde dat hij nu voor het gerecht een moordenaar is. Mij is het echter om de grond van de zaak te doen. Als het gerecht, maar ook de regering zoals ik in mijn open brief aan premier Jean-Luc Dehaene (CVP) stelde hierop niet reageren, dan kan ik daaruit alleen opmaken dat eutanasie niet langer strafbaar is. En dit kan de bedoeling niet zijn. Trouwens, in alle voorstellen die momenteel bij het parlement voorliggen, is alleen sprake van eutanasie na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Zelfs met zo’n wet had Colla geen inspraak gekregen in het geval van zijn moeder.

Het debat over eutanasie is ook niet nieuw. Het bestaat al zo lang als de medische wetenschap. Hippocrates had het er 2.500 jaar geleden al over. Een specifieke wet is hier zelfs niet eens nodig. Want het is de plicht van een arts de terminale patiënt naar een waardig einde te begeleiden. Dat is een kwestie tussen hem en zijn patiënt. We hebben destijds ook geen wijziging aangebracht in de wet op slagen en verwondingen om de chirurgen toe te laten hun werk te doen. Mij komt het voor dat de vraag naar een eutanasiewet vooral wordt ingegeven door het heersende egoïsme. Vandaag gaat het om terminale patiënten. Maar we zien wat in Nederland gebeurde ? Er was een wet en al snel werd deze uitgetest in het geval van een gehandicapte pasgeborene. Wie komt daarna aan de beurt ? Als deze deur opengaat, is het einde zoek. “

MARCEL COLLA

Minister Van Volksgezondheid Marcel Colla, die met zijn verklaringen het eutanasie-debat aanwakkerde, zegt dat zijn tussenkomst destijds feitelijk neerkwam op een vraag tot aktieve pijnstilling. Een komfortzorg door de Orde van Geneesheren zelf onderschreven.

“Wynen beschuldigt mij van aanzetten tot of deelneming aan aktieve eutanasie. Hij weet dat deze beschuldiging onjuist is, maar hij verdraait bewust de feiten omdat hij anders juridisch nergens staat. Ik verwijs naar artikel 96 van de deontologische regels van de orde van geneesheren, dat zegt : wanneer het levenseinde van de patiënt nadert en hij nog in enige mate bewust is, moet de arts hem moreel bijstaan en de middelen aanwenden die nodig zijn om zijn geestelijk en fysiek lijden te verzachten en hem waardig te laten sterven. In artikel 97 staat : over de aan te nemen houding zal de arts beslissen nadat hij de raad van tenminste één kollega heeft ingewonnen, de patiënt of desgevallend diens nabestaanden of wettelijke vertegenwoordiger daarover heeft ingelicht en zijn (hun) mening heeft gevraagd. Ik verwijs ook naar de verklaring van Raoul Haché, ondervoorzitter van de nationale raad van de orde van geneesheren, die zegt : de orde heeft zich al lang uitgesproken tegen terapeutische hardnekkigheid. De aktieve pijnstilling plaatst Haché onder de zogenaamde komfortzorgen, een manier om patiënten menswaardig te laten sterven. Dat is wat anders dan aktieve eutanasie. Mijn moeder, zo stelde meer dan één dokter vast, verkeerde in een situatie waarop die deontologische kode van toepassing was. Na overleg met de arts heb ik gezegd dat aan dit lijden een einde moest komen. Of de arts daaraan gevolg gaf, weet ik niet eens. Emotioneel heb ik daar heel sterk onder geleden. Vandaar mijn uitlating dat ik de ogen van de wet wellicht een moordenaar was. Duizenden mensen en artsen hebben zo’n situatie beleefd en leven voort met hun twijfels. Wynen verdraait nu de kontekst om mij te treffen en zijn stelling te forceren. En dat is grof. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content