Zo ongeveer moet het noodlottige devies geklonken hebben van de instanties die de geschiedenis uit de leerstof van het onderwijs wilden schrappen.

Dat dit fout was, wijst zichzelf uit. Want hoe kunnen wij van onze fouten leren als wij onze fouten niet eens kennen ? Temeer dat wij van onze fouten niets leerden toen we ze wel kenden, kan men zich inbeelden wat er ons te wachten staat als we ze niet kennen. Wat ons te wachten staat, is dan dat we in onze oude fouten hervallen en er nieuwe bijmaken waar we dan weer in hervallen enzovoort. Tot we niets anders doen dan fouten maken en er geen ruimte overblijft om nog iets goed te doen, wat geen benijdenswaardig perspektief inhoudt. Maar dit slechts bij wijze van inleiding want gewoontegetrouw, of laten we al maar van traditie gewagen, blik ik terug op het jaar 1595. Waarom net 1595 ? Omdat ik, zoals u juist door deze traditie weet, een boek bezit dat onder andere de kommer en kwel van datzelfde jaar beschrijft.

Maar zoals ik reeds zei, dit is voor straks, want eerst en vooral wil ik u, beste lezers, mijn beste wensen voor 1996 aanbieden. Wat die wensen zijn, kan ik mij grosso modo wel voorstellen en ik hoop van harte dat die dan ook werkelijkheid zouden worden, tenzij er natuurlijk iemand zou wensen dat ik met haaruitval of schrijversblok zou geslagen worden, maar zulke dingen vallen in de kategorie der speciale wensen en die hebben natuurlijk niet onvoorwaardelijk mijn zegen, want de veelheid en de kapriolen der gedachten die de menselijke hersenen afscheiden, vallen niet te overzien. Toch wil ik enkele speciale verlangens een goede vaart toewensen die mij door vrienden en rakelingse kennissen toevertrouwd werden, zoals dat de benzine niet zou opslaan, de BTW naar beneden zou gaan en de roerende voorheffing zou dalen en dat tevens het openbaar vervoer goedkoper zou worden.

Om deze verlangens te steunen ben ik reeds te laat, want onze onverschrokken leiders hebben juist het tegenovergestelde gedaan. Iemand zei me dat het zijn hartewens was dit jaar een goed alternatief gebruik voor zijn milieubox te vinden en daar sta ik volledig achter. Terwijl een ander 1996 als geslaagd zou beschouwen als bij de paarderennen nu eens het jaar door alle paarden aan de start zouden verschijnen. Tegen deze wens verzet ik mij met klem omdat ik tegen paardewedrennen gekant ben. Als men om ter snelst wil lopen, moet men dat maar zelf doen en de dieren niet met zulke beuzelarijen lastig vallen.

De wens dat het zopas ontdekte elementaire thèta-deeltje, ook wel lijmbal genoemd voor de leek, tot een betere verstandhouding tussen de volkeren mag leiden, geniet natuurlijk mijn onvoorwaardelijke sympatie. Dat de olieraffinaderij van Féluy eindelijk zou verkocht worden, stuit bij mij op enige twijfel, langs de ene kant zou het wel plezierig meegenomen geld zijn, maar daartegenover staat dat we een van de mooiste bladzijden uit het blunderboek zouden moeten derven.

Dat de galopperende korruptie beteugeld zou worden en tot een ?petit trot” teruggebracht, is een lovenswaardige verzuchting die niet alleen door enkele vrienden van mij, maar wonderlijk genoeg door de betrokkenen zelf geuit wordt. De vooruitzichten zijn dus op dat gebied uitstekend. Ook de hoop dat de nieuwe spelling het langer dan vijf jaar mag uithouden, ondersteun ik met vier handen. Dat de dienstoverste J. van mijn vriend I. zou stoppen met in zijn neus te pulken en de vondsten te bestuderen, treed ik bij ; dromen over een pulkloze dienstoverste is geen luchtkastelen bouwen, want psychiaters weten met zulke neusdelvers wel raad. Enkele tientallen louterende gesprekken en zij durven hun neus nog amper benaderen, zij hebben hun complexen afgeworpen, het gevaar zit er wel in dat door de wet der kompensatie, een weinig te vergelijken met de kommunicerende vaten, dat zij verliefd worden op hun schoonmoeder of hun interieur pêche met marron stippen laten schilderen.

Met gejuich, hoorngeschal en tamboerijn onthaal ik dan weer de hartewens van een kennis opdat de groeihormonen het slachtvlees lichtgroen zou kleuren. Over het verlangen van kennis A. opdat ook deze zomer de damesrokken kort zouden blijven, wil ik mij niet uitspreken om de feministische knokploegen niet wakker te schudden.

Verder hoorde ik nog van die kleine nederige wensen, die vast en zeker de krantekoppen niet zullen halen, zelfs niet van de reklamebladen. Een ervan was dat het woord ?wentelteefje” uit de dikke Van Dale zou geschrapt worden.

Dat er sigaretten met nootjes zouden op de markt komen en bier met de schuimkraag van onder, ten gerieve van heren met snorren. Dat België het Eurosongfestival zou winnen met 40 punten voorsprong. Dat Manneken Pis ombudsman voor Brussel wordt.

Mocht slechts de helft van deze verzuchtingen bewaarheid worden, dan gaat ons landje een glorieus jaar tegemoet.

Gommaar Timmermans

P.S. Volgende week krijgt u zoals beloofd een eerste schep uit het jaar des Heren MDLXXXXV gesp alvast uw veiligheidsgordel maar aan.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content