Documentaire ‘Le Mur’ nagelt psychoanalytici aan de schandpaal

Alexandre Stevens, een van de omstreden psychoanalytici die in Le Mur aan het woord komen.

Er zijn nog altijd psychoanalytici die autisme beschouwen als een opvoedingsprobleem. Dat bewijst Le Mur, een Franse documentaire die eindelijk aan de censuur ontsnapt is.

Als u eens een choquerende reportage over geestelijke gezondheidszorg wilt zien, moet u op het internet Le Mur opzoeken. Twee jaar lang was die reportage van de Franse journaliste Sophie Robert verboden. Tot eind vorige week de censuur werd opgeheven.

Voor Le Mur interviewde Robert een aantal Franstalige psychoanalytici, onder wie ook de Belg Alexandre Stevens, over de manier waarop zij autistische kinderen behandelen. Dwars tegen alle wetenschappelijke feiten in geloven de nazaten van Sigmund Freud nog altijd dat het de afstandelijkheid van de moeder is die een kind autistisch maakt. De manier waarop zij zulke kinderen behandelen – onder meer door hen van hun ouders te isoleren – is dan ook erg controversieel. De Franse belangenvereniging Autistes sans Frontières voert al jaren actie tegen de wantoestanden. In de meeste landen is de psychoanalyse wat voorbijgestreefd, maar in Frankrijk is de lacaniaanse variant ervan, naar wijlen Jacques Lacan, nog altijd sterk aanwezig.

De lacanianen die in Le Mur aan het woord komen, verkopen prietpraat die onverantwoord is voor psychiaters anno 2014. Kort gezegd: ze maken zich belachelijk. Toen de film in 2011 uitkwam, was dat dan ook onder heftig protest. Drie psychoanalytici die door Robert waren geïnterviewd, dienden een klacht in: ze beweerden dat hun uitspraken waren gemonteerd met de uitdrukkelijke bedoeling hen in een kwaad daglicht te stellen.

Onder hen: onze landgenoot Alexandre Stevens, die in Henegouwen Le Courtil uitbaat, een centrum voor kinderen met psychosociale problemen. Samen met twee collega’s eiste hij eind 2011 voor de rechter in Lille een totaalverbod op de film en een schadevergoeding van bijna 300.000 euro. Verrassend genoeg oordeelde de rechter dat de klagers gelijk hadden. Hij had de ruwe opnames bekeken en vond dat Robert zich schuldig had gemaakt aan ‘misleidende montage’. Met de financiële steun van Autistes sans Frontières ging Robert in beroep.

Na twee spannende jaren sprak het hof van beroep in het Noord-Franse Douai zich vorige week uit over de zaak. Robert krijgt eerherstel, haar film mag opnieuw worden vertoond en de drie klagers moeten een schadevergoeding betalen, die nog nader door de rechter moet worden bepaald.

Jacques Van Rillaer, emeritus hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain, is zeer verheugd. Van Rillaer was vroeger zelf freudiaan, maar spant zich al jaren in om de harde waarheid over de psychoanalyse te verspreiden. ‘Dit is een opluchting voor Sophie Robert, maar ook voor de ouders van autistische kinderen’, zegt hij. ‘Ik herinner me nog dat ik die ouders vroeger als misdadigers beschouwde. Ik ben blij dat iedereen in Le Mur kan zien dat deze gevaarlijke onzin vandaag nog altijd wordt verkocht. Zo komt er misschien ooit nog eens een einde aan.’

www.supportthewall.org

Joël De Ceulaer

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content