Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Langer werken is de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers, overheid als werknemers’, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. Al wil hij de werknemers die staken voor brugpensioen niets verwijten.

Hoe zorgen we ervoor dat de druk op de loonkosten niet ontaardt in een ‘race-to-the-bottom’, in het voordeel van een kleine groep aandeelhouders en in het nadeel van een grote groep werknemers? (Jeroen Verbruggen, Schilde)

PIETERTIMMERMANS: België is de wereldkampioen wat betreft de lasten op arbeid. Wat wij willen, is helemaal geen race-to-the-bottom. We streven niet naar het niveau van China of Tadzjikistan. Maar onze ondernemers moeten wel dringend met gelijke wapens kunnen strijden als de concurrenten in de ons omringende landen. Dat zijn onze voornaamste handelspartners, daar moeten we ons dus op richten. We moeten de loonlasten verlagen zodat we een level playing field creëren.

Multinationals maken nu al gebruik van de notionele-interestaftrek en betalen hier nauwelijks belastingen. Denkt u echt dat een loonlastenverlaging iets zal veranderen aan hun honger naar winst? (Geert Janssens, Harelbeke)

TIMMERMANS: Ik begrijp dat sommige mensen het vreemd vinden dat winstgevende bedrijven hier wegtrekken, maar dat doen ze louter omdat ze nadenken op lange termijn. De winsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de jobs van overmorgen. Op zich is er dus niets vies aan winst nastreven. Daarnaast valt niet te ontkennen dat onze loonkostenhandicap voor een sluipend vertrek van industrie heeft gezorgd. De notionele-interestaftrek ligt vaak onder vuur, maar in se is het een erg logische maatregel die toelaat dat bedrijven gemakkelijker investeringen kunnen doen met hun eigen middelen. En dankzij de aftrek zijn veel van onze familiebedrijven tijdens de voorbije crisisjaren overeind gebleven.

Het lijkt erop dat ‘langer werken’ meer en meer leidt tot ’the survival of the happiest en the healthiest’, zoals Marc Elchardus het stelt. Hoe kunnen ondernemingen iets aan die nieuwe ongelijkheid doen? (Piet Heylen, Sint-Katelijne-Waver)

TIMMERMANS: Langer werken op een gezonde manier is de verantwoordelijkheid van iedereen, zowel van werknemers, overheid als werkgevers. Sommige ondernemingen slagen er al in om via een modern humanresourcesbeleid hun werknemers langer aan het werk te houden, bijvoorbeeld door jobrotatie of door werknemers met een hoge anciënniteit in te zetten voor de opleiding van hun jongere collega’s. Maar ook werknemers moeten inzien dat we niet met z’n allen langer kunnen leven, studeren en genieten van ons pensioen zonder dat er ook meer bijgedragen wordt aan de sociale zekerheid.

Werknemers staken om de haverklap voor het stilaan onbetaalbare brugpensioen. Wijzen hun werkgevers er hen wel voldoende op dat het 5 voor 12 is voor de Belgische economie? (Clément Van den Borre, Denderhoutem)

TIMMERMANS: De werkgevers zeggen al heel lang dat de brugpensioneringen niet kunnen blijven duren. Maar als de overheid het systeem laat bestaan is het moeilijk om aan werknemers uit te leggen dat ze er geen gebruik van mogen maken. Vandaar ook dat er zo veel gestaakt wordt. Het is de overheid die hier moet ingrijpen. Dat kun je de werknemers niet verwijten.

Vraag van de week

Door de notionele-interestaftrek worden buitenlandse winsten van afdelingen die hier geen werkgelegenheid creëren naar België versast. Kan die vrijstelling niet beter afgetrokken worden van de patronale bijdragen voor de RSZ? (Eddy Lauwers, Bornem)

TIMMERMANS: De notionele-interestaftrek en de verlaging van de patronale bijdragen zijn totaal verschillende maatregelen met twee verschillende doelstellingen, die we allebei moeten trachten te bereiken. Ik heb op dit moment geen duidelijke bewijzen dat buitenlandse winsten naar hier worden versluisd. Dat de notionele-interestaftrek ook de coördinatiecentra en interne banken van bedrijven aantrekt is niet slecht. Ook daar is namelijk werkgelegenheid aan verbonden, en het kapitaal dat daardoor ons land binnenkomt, kan hier worden geïnvesteerd.

Volgende week: voorzitter van de Privacycommissie Willem Debeuckelaere.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content