België ligt voorlopig niet op koers om de Kyoto-doelstellingen te halen.

Het Europees Milieuagentschap evalueert de inspanningen van de Europese lidstaten om de emissie van broeikasgassen te verminderen. In het Kyoto-protocol verbonden de lidstaten zich ertoe tegen 2008-2012 de gezamenlijke uitstoot met acht procent te verminderen tegenover 1990. Volgens het Milieuagentschap moest er in 2002 een gezamenlijke vermindering van 4,8 procent gerealiseerd zijn.

Slechts vier ‘oude’ EU-lidstaten haalden de tussentijdse norm: Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De andere landen overschreden hun emissiedoel. Waar staat België wat vermindering van de uitstoot van broeikasgassen betreft? En vooral: wat doen we eraan?

Het kabinet van voormalig minister van Leefmilieu Freya Van den Bossche (SP.A) vindt dat België het in de tussentijdse evaluatie niet zo slecht doet, in vergelijking met bijvoorbeeld Spanje of Ierland. De emissie van broeikasgassen steeg in België in 2002 maar met 2,1 procent tegenover 1990.

‘Kyoto is een leefmilieudoelstelling en daardoor eigenlijk een gewestelijke bevoegdheid. Maar Kyoto kan moeilijk gerealiseerd worden zonder rekening te houden met de federale bevoegdheden’, aldus het kabinet. ‘Daarom was het op de federale ministerraad in Oostende ook zo belangrijk tot een akkoord te komen over enkele maatregelen op federaal niveau, zoals het windmolenpark op de Thorntonbank, de afbouw van steenkoolcentrales, de omschakeling naar biobrandstoffen en de financiële stimulans voor milieuvriendelijke wagens.’

De federale maatregelen moeten per jaar een vermindering van 4,8 miljoen ton koolstofdioxide-uitstoot opleveren. Daar wordt de invloed van de koop van buitenlandse emissierechten nog niet bij gerekend. Ondanks het aanzienlijke federale aandeel in de maatregelen, liggen de belangrijkste competenties volgens het kabinet van de minister van Leefmilieu bij de gewesten. Die dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het halen van Kyoto.

De administratie Leefmilieu van het Vlaamse Gewest zegt dat het Vlaamse klimaatplan, met bijvoorbeeld de Vlaamse regelgeving over isolatie van nieuwbouw, in de toekomst ongetwijfeld zijn vruchten zal afwerpen. ‘De Vlaamse Overheid heeft ook vrijwillige overeenkomsten gesloten met grote energie-intensieve bedrijven om hun prestaties aangaande energie-efficiëntie te laten toetsen aan de wereldtop. Dat komt zowel de bedrijven als het milieu ten goede. De projecten uit het Vlaamse klimaatplan moeten de uitstoot van broeikasgassen met 15 miljoen ton terugdringen. Als de bestaande maatregelen worden uitgevoerd en er wordt gezocht naar bijkomende alternatieven met een breed maatschappelijk draagvlak, dan halen we de doelstellingen op termijn wel.’

E.L.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content