25/ 10 Nieuwe Belgen

De voorbije jaren zijn 5440 buitenlanders Belg geworden zonder ooit in België geweest te zijn. Binnenkort wordt een poging ondernomen om de snel-Belgwet te herzien. Mislukt die, dan zal formateur Elio Di Rupo (PS) zich erover moeten buigen.

25/ 10 Extra besparen

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wijst de eis van MR-voorzitter Charles Michel dat de deelstaten, en vooral Vlaanderen, extra inspanningen moeten leveren van de hand door te wijzen op de inspanningen die Vlaanderen al gedaan heeft.

25/ 10 Coaches

Zowat 2200 vrijwilligers melden zich bij lokale besturen en organisaties aan om inburgeringscoach te worden. Zij engageren zich ertoe regelmatig met een inburgeraar een activiteit te ondernemen, om zo diens inburgering te vergemakkelijken.

25/ 10 Gemeentelijke Holding

Op een hoorzitting van de commissie Financiën van het Vlaams Parlement verdedigt de voorzitter van de Gemeentelijke Holding, Francis Vermeiren, het beleid dat de bestuurders van de holding de voorbije jaren hebben gevoerd. Vermeiren meent dat er geen fouten zijn gemaakt.

26/ 10 Handicap

In België ontvangen meer dan 300.000 mensen financiële steun van de Directie-Generaal (DG) Personen met een handicap, zo blijkt uit het jaarverslag. In 2010 werd aan hen 1,75 miljard besteed.

26/ 10 Wallonië

Het Waals Parlement zal in de toekomst in zijn communicatie de term ‘Wallonië’ hanteren en niet langer ‘Waals Gewest’. Dat past in een reeks initiatieven om een Waals bewustzijn te creëren.

27/ 10 Elektriciteit

Voor Vlaamse gezinnen is elektriciteit 21 à 57 procent duurder in vergelijking met Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Een middelgroot industrieel bedrijf betaalt 48 procent meer dan in het goedkoopste buurland (Frankrijk).

27/ 10 Hervorming Justitie

Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes onderhandelende partijen gaan akkoord om het aantal gerechtelijke arrondissementen te halveren en om ook vaker kleine straffen uit te voeren via een uitbreiding van het elektronisch toezicht.

27/ 10 Dexia

De Kamer beslist meerderheid tegen oppositie om een bijzondere commissie Dexia op te richten. Er komt dus geen parlementaire onderzoekscommissie.

28/ 10 Asiel

De Kamer wijzigt de asielregels waardoor EU-burgers de eerste drie maanden van hun verblijf geen OCMW-steun meer krijgen, asielzoekers enkel nog opvang kunnen genieten bij hun eerste aanvraag en één minister bevoegd wordt voor asiel, migratie en opvang.

28/ 10 Hedwigepolder

In een brief aan Nederland vraagt Europees Commissaris voor Milieu Janez Potocnik om de Nederlandse alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwigepolder aan te passen, zoals afgesproken met Vlaanderen. Ontpoldering is belangrijk voor de Antwerpse haven en het gevaar op overstromingen.

Samengesteld door Simon Demeulemeester

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content