Tot verbijstering van wetenschappers zetten de Verenigde Naties de strijd tegen drugs voort.

De nakende synthese van morfinederivaten in bioreactoren zal een effect hebben op de drugsmarkt. Maar vooralsnog veranderen de Verenigde Naties het geweer niet van schouder. Eind april besloten de VN dat de oorlog tegen drugs onverminderd zal worden voortgezet. Zelfs het vakblad Nature schrok van de stelligheid waarmee dat werd verkondigd. Nogal wat wetenschappers pleiten, overwegend om medische redenen, voor een legalisering van op z’n minst het gebruik van cannabis.

Voorts zijn er sterke aanwijzingen dat de strijd tegen drugs wel veel geld kost, maar geen merkbare resultaten oplevert: geen vermindering in drugsgebruik, noch in negatieve effecten van het gebruik. ‘De politiek van de VN is steeds meer losgekoppeld van de realiteit te velde’, klonk het keihard in het blad. ‘De kloof tussen het beleid en de wetenschappelijke realiteit wordt groter.’

Intussen in België

Ook in ons land woedt er een stevige contramine tussen voor- en tegenstanders van legalisering van drugs, en zelfs tussen voorstanders onderling. Sommige ingewijden begrijpen niet dat België altijd dezelfde ‘veiligheidsadviseur met een beperkt inzicht in de verslavingsproblematiek’ naar de vergaderingen van de VN afvaardigt – lees: criminoloog Brice De Ruyver van de UGent. Hij volgde lang het VN-standpunt van nultolerantie, maar eind 2014 keerde hij zijn kar en lanceerde hij met zijn geestgenoot Cyrille Fijnaut van de KU Leuven ‘De Derde Weg’: daarin pleitten ze voor preventie om te voorkomen dat jongeren cannabis gaan gebruiken en voor een harde aanpak van illegale productie, maar ze lieten ruimte voor tolerantie van gebruik door volwassenen om medische en recreatieve redenen.

Daarmee namen ze de inzichten over van toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven, socioloog Tom Decorte van de UGent en econoom Paul De Grauwe. In 2013 schreven zij samen een academische visietekst over de positieve effecten van een verhoogde tolerantie ten opzichte van cannabisgebruik. Daarin werden concrete voorstellen en regels opgenomen om misbruik tegen te gaan. De bottomline was dat cannabisgebruik gewoon bestaat in de samenleving, en dat een struisvogelpolitiek contraproductief zou werken. Legalisering zou onder meer de controle op de productie vergemakkelijken, waardoor er minder negatieve effecten van gebruik zouden zijn.

Tussen de twee groepen academici vlogen en vliegen de verwijten heen en weer. Het ene team wreef het andere een ‘gigantische domheid’ aan en bestempelde het als ‘pamflettisten die niet weten waar ze over praten’, het andere had het over ‘een nationale drugsexpert die niets kent van drugs’ en ‘een architect die natuurlijk niet zal toegeven welke krakkemikkige constructie hij heeft neergezet’. Dan schrikken wetenschappers ervan dat wetenschappelijke argumenten niet altijd doorwegen bij het nemen van politieke beslissingen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content