De naïviteit van de millennialgeneratie

HANS DE WITTE: 'Deze generatie heeft minder begrip voor mensen die niet werken.'
Jelle Henneman
Jelle Henneman Freelancejournalist

Meer verdienen, een soepel arbeidsregime én op tijd met pensioen: volgens een studie van Axa hebben twintigers en dertigers onrealistische verwachtingen over hun loopbaan.

Maar liefst 66 procent van de werkende twintigers en dertigers is niet tevreden met zijn huidige baan. Dat blijkt uit een studie van bank en verzekeraar Axa naar de kijk van de zogenaamde millennials – de generatie die geboren werd in de jaren 1980 en 1990 – op hun werk en carrière. Zij willen meer verdienen (48%), meer verantwoordelijkheid krijgen (42%) én flexibeler werken (28%). En dat alles het liefst zo snel mogelijk. Een ruime meerderheid ziet het niet zitten om tot 67 te moeten werken.

‘Ook uit onze studie bleek de naïeve kijk van deze twintigers op werk’, bevestigt Tim Gielens, onderzoeker bij de Antwerp Management School. ‘Ze hebben onrealistische verwachtingen en een wat naïeve ambitie, die tijdens de loopbaan al snel bijgesteld moeten worden. Er gaapt bij hen een kloof tussen droom en realiteit: ze denken wel anders over werk dan de vorige generatie, maar ze handelen er niet naar. Twintigers en dertigers verklaren dat ze een flexibele loopbaan willen waarin het evenwicht tussen werk en privéleven centraal staat, maar in de praktijk hebben ze vaak een klassieke loopbaan.’

‘Al jaren wordt gezegd dat jongeren jobhoppers zijn geworden’, beaamt Hans De Witte, hoogleraar arbeidspsychologie aan de KU Leuven. ‘Maar kijk je naar de data, dan blijken dat nog steeds kleine minderheden. Zozeer zelfs dat je je kunt afvragen of deze generatie wel zo anders is dan de andere. De verschillen zijn niet zo groot, behalve op twee vlakken: twintigers en dertigers hebben een veel betere kennis van ICT, en meer dan voorgaande generaties vinden ze niet werken moreel verwerpelijk.’ Dat laatste is ook terug te vinden in de Axa-studie. De millennials zijn minder dan andere generaties geneigd om deeltijds te gaan werken, of om hun partner te vragen dat te doen.

‘Zo’n generatieschets is altijd een grove veralgemening’, nuanceert Tom Palmaerts van jongerentrendwatchbureau Trendwolves. ‘Bovendien kun je de vraag stellen of veranderingen het gevolg zijn van een generatieverschil, of van een andere tijdgeest. Toch zien we wel een evolutie. Deze generatie van twintigers en dertigers wordt die van de dromers genoemd, en niet alleen op het vlak van werk. Ze denken na over nieuwe manieren van werken, van consumeren, van gezinsvorming. Maar als puntje bij paaltje komt, spelen ze het spel toch grotendeels volgens de regels. Dit is een erg verzoenende generatie, die elke discussie uit de weg gaat en vooral erg goed overeenkomt met de oudere generaties. De grote clash zal er eerder komen met de volgende generatie, die nu nog in de studiebanken zit. Daar zie je weer een focus op de realiteit, op de dingen in handen nemen. Al weet je niet wat het gevolg daarvan zal zijn op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Zekerheid is weer belangrijk voor die generatie. Het kan best zijn dat zij ook weer voor de klassieke nine-to-five-job zullen kiezen.’

Jelle Henneman

‘De jongeren die nu nog studeren, zijn weer veel realistischer.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content