Ingrid Van Daele
Ingrid Van Daele Ingrid Van Daele is redacteur bij Knack

Over de toekomst van Sabena raakten weinig concrete gegevens bekend. Maar nieuwe maatregelen zien de bonden niet zitten.

Een verlies van 75 miljard frank (1,8 miljard euro) is fenomenaal en dat beseffen uiteraard ook de Sabena-vakbonden. In een eerste reactie wees Inge Vervotte van ACV erop dat uit de cijfers bleek dat er provisies waren aangelegd, wat positief kan zijn als die bedoeld zijn om de beloofde engagementen na te komen. Maar evengoed kunnen ze aangelegd zijn om een schadevergoeding te betalen wanneer SAir zich zou terugtrekken. Meer gegevens daaromtrent waren niet bekend.

Ook over de toekomst van Sabena was alle duidelijkheid zoek. Enige zekerheid is dat er pas in de zomer een definitieve beslissing valt over de participatie in onze luchtvaartmaatschappij. En dat er voorlopig voort moet worden gesaneerd. Voor het businessplan dat de toekomst van Sabena normaal gezien voor de komende vijf jaar zal uittekenen, is het wachten tot eind april. Een ding staat zo goed als vast: Blue Sky, waar in januari en februari urenlange vergaderingen over werden gevoerd, zal wellicht niet volstaan.

Voor de bonden is de maat vol. ‘De afgelopen tien jaar heeft het personeel de ene herstructurering na de andere meegemaakt. Van massale afdankingen begin jaren negentig over loonsverlagingen naar meer flexibiliteit tot en met de productiviteitsverhoging en de polyvalente jobs die we nu kennen. Een nieuwe saneringsronde zou cynisch zijn’, zegt Denis De Meulemeester, afgevaardigde van ABVV-metaal.

‘Het Blue Sky plan dat 2 miljard moet opleveren, maar waarvoor 700 mensen moeten afvloeien, is zoals iedereen weet trouwens niet goedgekeurd zonder onderhandelingen. We kregen de garantie van tewerkstelling tot eind december 2002 binnen alle activiteiten van de Sabenagroep. Enerzijds had de raad van bestuur een kapitaalsverhoging beloofd van 30 miljard in verschillende fases. Onze inbreng was de uitvoering van Blue Sky, een plan dat zich volop ontvouwt. We verwachten dat de aandeelhouders ook hun engagementen zullen nakomen.’

Ook Inge Vervotte van het ACV ziet geen redenen voor nieuwe maatregelen. ‘Ook wij moeten uiteraard het businessplan afwachten. Maar tussen de laatste onderhandelingen en Blue Sky hebben er zich volgens mij geen nieuwe elementen aangediend die nieuwe maatregelen noodzakelijk zouden maken. Als de verschillende maatschappijen moeten bewijzen dat ze rendabel zijn, dan hebben wij ons werk al gedaan. De Zwitsers hebben de vraag al gesteld toen ze tot een herkapitalisatie zijn overgegaan. Op dat moment hadden ze wellicht voldoende gegevens over hun eigen financiële situatie om te weten waar ze aan toe waren. Blue Sky werd voorgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur.’

Verwachten ze een nieuwe kapitaalsinjectie van de Belgische staat? Denis De Meulemeester: ‘Alles hangt af van wat het nieuwe businessplan zal voorschrijven. Maar de Belgische regering zou over Sabena wel eens klare wijn moeten schenken.’ Sabena is in wezen een privé-bedrijf, maar het blijft tussen twee stoelen zitten. ‘We stellen vast dat openbare diensten na onderhandelingen hun loonsverhogingen dan toch in de wacht slepen, denk maar aan het onderwijs. Ook de spoorwegen kregen een belangrijke enveloppe toegekend. Toegegeven, we zijn geen overheidsbedrijf meer. Maar als we de vergelijking maken met de privé-sector, vallen we ook daar weer uit de boot. Bij de metaal-, de bank- of de bouwsector wordt telkens weer onderhandeld over loonsverhogingen. Wij ijveren al tien jaar lang om een verslechtering van de arbeidsomstandigheden en een loonsvermindering tegen te gaan. Op een dag zal de emmer overlopen.’

Ook de Belgian Cockpit Association heeft het land aan de eindeloze operaties rond haar luchtvaartmaatschappij. De verliezen zijn enorm, geeft ook zij toe. Maar zij heeft vooral vragen bij de cijfers van de Zwitsers. De vereniging van piloten heeft bij SAirgroup verschillende documenten opgevraagd waaronder de samenwerkingsakkoorden tussen Sabena en Swissair, waarvan ze de details vooralsnog niet gekregen had, en de leasingcontracten. Als daaruit blijkt dat er scheeftrekkingen zijn in de boekhouding, en de maatschappij grotere verliezen wil voorwenden dan er in werkelijkheid zijn, zal de BCA gerechtelijke stappen ondernemen. De BCA wil voorkomen dat het argument van de zware verliezen zou worden aangewend om bijvoorbeeld geen schadeclaims te betalen als SAirGroup zich terugtrekt. Of om ‘investeerders’ onder druk te zetten.

De piloten winden er geen doekjes om. Het vertrouwen in de SAirGroup is zoek. ‘Als we de keuze hebben tussen downsizing binnen de SAirGroup en downsizing zonder de Zwitsers, zullen we onze keuze snel hebben gemaakt.’

Ingrid Van Daele

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content