Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.

Een tekst die bij deze redactie probleemloos passeert, zal in andere kringen voor zeer grote verontwaardiging zorgen“, verzekerde de commentator van De Morgen in het hoofdartikel van zaterdag 6 november over het krakeel rond het omstreden boek van Herman Brusselmans. ” Het toelaatbare op het gebied van meningen is een puur subjectief begrip, dat door eenieder anders wordt ingevuld. Daarom is het meteen een arbitrair begrip, dat de weg openzet voor willekeur.” En de hoofdredacteur besloot zijn exposé met de overbekende uitspraak van Voltaire: ” Meneer, ik ben het hartgrondig oneens met alles wat u zegt, maar ik zou mijn leven geven voor uw recht die woorden uit te spreken.

Wie van Voltaire meer las dan alleen deze zwierige uitspraak opgenomen in het grote citatenboek, weet dat die hypocriet meer dan eens heeft geprobeerd literaire tegenstanders, onder wie Jean-Jacques Rousseau, het zwijgen te laten opleggen. Het citaat uit het hoofdartikel van De Morgen steekt bovendien schril af bij de wijze waarop de krant weigerde een door haar bestelde boekrecensie af te drukken.

De recensie werd geschreven door Pol Deltour, ooit redacteur bij de krant en nu nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. Deltour die het stuk schreef in eigen naam, stond destijds zeer kritisch tegenover de manier waarop De Morgen de verhalen van Regina Louf bracht. Hij was niet de enige. Zelfs uitgever Christian van Thillo liet onlangs in dit blad zijn twijfels blijken.

De auteur maakte dus geen deel uit van wat ze bij De Morgen de Loufwaffe noemen, het deel van de redactie dat de verhalen van Regina Louf en andere X’en, opgedoken in de marge van het Dutroux-onderzoek, voor goede munt aannamen. Niettemin werd non-believer Deltour eind oktober door de krant gevraagd om De X-dossiers – Wat Belgie niet mocht weten over de zaak-Dutroux van zijn voormalige collega’s Annemie Bulté, Douglas De Coninck en de Franstalige journaliste Marie-Jeanne Van Heeswyck voor de krant te bespreken.

Begin november leverde Deltour zijn recensie af, maar die werd door de hoofdredactie van De Morgen prompt geweigerd. De hoofdredactie was het hartgrondig oneens met de auteur.

Omdat persvrijheid er niet alleen is voor hen die over een drukpers beschikken, verleent dit blad de auteur asiel. En zo vernemen Knack-lezers het ook eens van anderen.

Rik van Cauwelaert

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content