De konsumentenbond van cannabisgebruikers draait de zaken om. Door de repressie ontwikkelen de gebruikers van drugs een apart wereldbeeld. “Drugs zijn main stream. “

Voor de Cannabis Konsumentenbond horen druggebruikers en zelfs handelaars in cannabis niet in de cel. De bond plant een “massale zaadcampagne” : ze wil de gebruikers aanzetten tot kleinschalige cannabisteelt voor eigen gebruik. Het verdelen van drugs hoort niet thuis bij de mafia, en niet bij de overheid. PS-kamerlid Patrick Moriau stelde voor om de OCMW’s drugs te laten verdelen. Nonsens, zegt woordvoerder Peter Terryn.

– PETER TERRYN : In OCMW’s wordt toch ook geen pils verkocht ? Moriau behandelt gebruikers van cannabis als verslaafden, maar wij zijn niet noodzakelijk verslaafd of problematisch voor de maatschappij.

– Minister van Justitie Stefaan De Clerck zei dat het bij Kim ook om LSD ging ?

– TERRYN : Dat is weinig relevant en er was al eerder op gealludeerd. Het verhandelen van LSD-trips is het resultaat van het kriminalizeren van het drugsgebruik. Dat Kim in kontakt kwam met LSD, is het gevolg van het beleid. Hijzelf gaf in alle gevallen blijk van gezond verstand en koos dus ook met LSD voor de chemisch meest propere en werkzame drug.

– Daarmee is de stepping-stone-teorie dat een gebruiker van soft drugs overschakelt op zwaardere, volgens u niet bevestigd ?

– TERRYN : Volgens de Europese Unie is LSD geen hard drug. Elke vrouw die voor het eerst naar bed gaat met een man, eindigt ook niet in de prostitutie. Het onderscheid tussen soft en hard drugs is niet zo fundamenteel : het gaat er niet om wat je gebruikt, maar hoe. Ik ken mensen die teveel cannabis gebruiken, ik ken er andere die probleemloos heroïne gebruiken.

– U vindt dit een onstuitbaar fenomeen waaraan de maatschappij zich moet aanpassen ?

– TERRYN : Ja, drugs zijn in West-Europa door sommige intellektuelen in het begin van deze eeuw binnengebracht. In de jaren zestig braken ze door in de jongerenkultuur. Nu zijn ze main stream. De samenleving moet zich aanpassen.

– Of kan zeggen : daar willen we niet van weten.

– TERRYN : Dat zal een deel heel lang zeggen. Niet iedereen moet entoesiast zijn over drugsgebruik. Dat is een persoonlijke keuze.

– Zoals een sigaret ?

– TERRYN : Sigaretten zijn zwaar verslavend en maken tienduizend slachtoffers per jaar. Over tabak is iedereen het eens : ontraden is de beste strategie.

– Dat geldt niet voor cannabis ?

– TERRYN : Volgens het medische blad Lancet hoeft dat niet eens.

– Mensen die drugsverslaafden opvangen, vinden uitgerekend jongeren zoals Kim gevaarlijk omdat zij van het drugsgebruik een filozofie maken die aanvaardbaar lijkt. Zij en niet de anonieme half-krimineel brengen jongeren in scholen en op fuiven tot drugsgebruik.

– TERRYN : Dat is een rare benadering. De jongeren die wij zien, beklagen zich over de repressie. Zij verzetten zich tegen een systeem dat korrupt is, het leefmilieu vernietigt en dat gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de onzekerheid van de jeugd. Als dat wereldbeeld bestaat, dan heeft dat te maken met de onbegrepen repressie en met verzet tegen de waarden van het systeem en onder meer de arbeidsetiek.

– Is er sprake van een subkultuur ?

– TERRYN : Geen homogene. Maar de repressie bindt de cannabis-gebruikers met de jongeren tegen het sluitingsuur. In die zin is er sprake van een jongerenkultuur. Drugsgebruik is politiek. Het gaat over het korrumperen van het overheidsapparaat, zoals in Nederland is gebleken, het kriminalizeren van een groot deel jongeren, het vastlopen van het gerechtelijk apparaat. Maar het is onstuitbaar. Er gaat een gerucht dat er in Antwerpen tien coffee-shops open zouden gaan. Dan wordt het zoals met de lokale radio’s en de seksshops : als er te veel zijn om te sluiten, blijven ze.

– Wordt Kim misbruikt door de Cannabisbond ?

– TERRYN : Hij is niet eksemplarisch voor het Belgisch beleid en wij zaten niet op een dode te wachten. Maar hij is wel het slachtoffer van de oorlog tegen de drugs : zijn dood staat niet in verband met drugs maar met het beleid. Er worden nog veel andere levens vernietigd, van mensen die moeten stoppen met studeren omdat ze worden opgepakt, die hun baan en hun eigendom verliezen, gigantische boetes niet kunnen betalen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content