Ingrid Van Daele
Ingrid Van Daele Ingrid Van Daele is redacteur bij Knack

Terwijl grote banken op het spaarboekje een basisrente van twee procent hanteren, pakken andere met basisrentes van drie tot zelfs vier procent uit. Of dat de vlucht naar de populaire beleggingsfondsen zal kunnen stuiten, valt te betwijfelen. Maar wie blijft sparen, stapt gemakkelijker naar een andere bank over.

2000 was allerminst het beleggingsjaar bij uitstek, maar een hoogtij voor het rendement op het spaarboekje was het al evenmin. Zeker bij Fortis Bank en andere grootbanken, die de historisch lage basisrente van twee procent sinds eind 1998 onveranderd bleven aanhouden. Marktleider Fortis schoot er zelfs een deel van zijn volume aan spaartegoeden bij in en moest vergeleken met vorig jaar ongeveer zeventig miljard frank prijsgeven.

Een aantal banken reageerde met een tegenoffensief, weliswaar soms met slogans die het aan duidelijkheid ontbreekt. Citibank creëert enige verwarring tussen een spaar- en een termijnrekening en tracht klanten aan te trekken met een belofte van 4,85 procent intrest en 0 procent risico bij storting van een bedrag van 200.000 frank. Voorwaarde is dat het geld gedurende drie maanden op de rekening blijft staan. Maar doordat het om een termijnrekening gaat, valt de hoge rente na drie maanden terug. Bovendien moet je de opbrengst verminderen met vijftien procent, een belasting die je niet op spaarboekjes betaalt.

Deutsche Bank mikt vooral op trouwe klanten en biedt voor zijn spaarrekeningen bovenop de basisrente van 2,25 procent, 1,75 procent aangroei- of getrouwheidspremie aan. Geen van die premies is echter gegarandeerd. Argenta Spaarbank biedt een basisrente van 2,75 procent en een getrouwheidspremie van 1,50 procent voor twaalf maanden of elf opeenvolgende maanden in hetzelfde kalenderjaar.

Opvallend bij de rentekrakers zijn nog de nieuwkomers als Demir-Halk Bank (DHB) en ook Finansbank. Die bank van Nederlands-Turkse oorsprong met één zetel in Antwerpen biedt vier procent basisrente op een nieuw gestort bedrag van 200.000 frank, met daarbovenop een aangroeipremie van 1,75 procent die na zes maanden met terugwerkende kracht wordt toegekend. Nadien heb je recht op een getrouwheidspremie van 1,75 procent die om de twee weken herberekend wordt. ‘We hebben een goedkoop distributienetwerk en lage overhead-kosten’, zegt Tayfun Demirtas, hoofd Particulier Bankieren voor Finansbank België. ‘Bovendien bieden we particulieren geen totaalpakket aan, geen hypothecaire leningen bijvoorbeeld. Onze producten blijven tot de spaarsector beperkt.’

De grootbanken die doorgaans een basisrente van twee procent bieden, maken zich weinig zorgen over de offensieven van de nichespelers. Petra Loos, product manager spaardeposito’s bij Fortis Bank: ‘Onze tarieven voor spaarboekjes zijn voor een deel een bewuste keuze. We willen onze klanten naar rendabelere producten sturen naargelang van hun beleggingsprofiel: langetermijnproducten als termijnrekeningen, maar ook aandelen- en obligatiefondsen, of Tak23-verzekeringsproducten.’

Ook BBL zegt over tal van andere troeven dan een hoge rente op de spaarrekening te beschikken. ‘De bank biedt een breder gamma aan producten en staat dankzij een uitgebreid netwerk dicht bij de klanten’, zegt product manager depositoproducten Cedrik Laruelle. ‘En voor rentegevoelige cliënten zijn er de beveks, de verzekeringsproducten en andere depositoproducten zoals bijvoorbeeld termijnrekeningen.’ Termijnrekeningen hebben als voordeel dat de klanten gemakkelijk kunnen berekenen hoeveel rente ze na een bepaald aantal maanden geïncasseerd zullen hebben. Want de uiteenlopende systemen van aangroei- en getrouwheidspremies die de banken hanteren, bieden weinig doorzichtigheid. Wettelijk gezien mag de aangroeipremie enkel worden toegekend op de aangroei van spaardeposito’s die minimaal zes maanden op de rekening geparkeerd blijven. Maar over welke periode ze wordt toegekend, beslissen de banken zelf. Meestal loopt de aangroeipremie door tot de getrouwheidspremie begint.

Die getrouwheidspremie mag de aangroeipremie niet overlappen en mag enkel worden toegekend voor bedragen die minstens twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan. Ze wordt pas aan het eind van het jaar uitbetaald. Een ander systeem werkt met een basis van elf maanden. De getrouwheidspremie geldt in dat geval enkel wanneer een tegoed gedurende eenzelfde kalenderjaar elf opeenvolgende maanden op de rekening staat.

Welk systeem bij welke bank past, weten de klanten vaak zelf niet. Hoeveel hun spaarrekening heeft opgeleverd, stellen ze aan het eind van het jaar vast.

Ingrid Van Daele

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content